Pracodawco, daj nam się wykazać!

 

PRACODAWCO, DAJ NAM SIĘ WYKAZAĆ! Staże zawodowe uczniów ZSCKR w Żarnowcu

Głównym celem projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia 130 uczniów uczących się w ZSCKR w Żarnowcu, szkoły położonej na terenie województwa śląskiego.

Szkoła kształci w kierunkach technik rolnik, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik agrobiznesu. Cel zostanie osiągnięty w okresie od 01.04 2024r do 30.09. 2026r, poprzez wzrost kompetencji i kwalifikacji zawodowych u uczniów ZSCKR w Żarnowcu.

Uczniowie w ramach kształcenia nabywają teoretyczną wiedzę i praktyczne umiejętności w określonym zawodzie. Nie nabywają oni jednak wystarczającego doświadczenia w zakładach pracy, gdzie mają szansę doświadczyć wykonywania pracy w rzeczywistych warunkach, gdzie nawiązywać będą relacje ze współpracownikami oraz relacje przełożony – podwładny, gdzie będą mieli możliwość doświadczyć obsługi klienta i relacji z kontrahentami. Jedynie realizacja staży zawodowych u

pracodawców, która będzie miała miejsce w wyniku realizacji projektu, da uczestnikom taką możliwość. Każdy uczestnik odbędzie 150 – godzinny staż zawodowy. W efekcie realizacji projektu nabędą konieczne doświadczenie zawodowe, poznają realia pracy zawodowej, nawiążą relacje z pracodawcami, co ułatwi im w przyszłości zatrudnienie lub samozatrudnienie.

Cel projektu koreluje także ze zdiagnozowanymi potrzebami uczniów naszej szkoły. Realizacja projektu pozwoli uczniom zdobyć praktyczne umiejętności co wpłynie na poprawę pewności siebie, zbudowanie motywacji do dalszej nauki oraz zwiększy świadomość i potrzebę nauki przez całe życie-lifelong learning.

Pośrednim celem projektu będzie także podniesienie konkurencyjności placówki. Nasza szkoła nieustannie dąży do poprawy jakości kształcenia oraz podąża za dynamicznie zmieniającym się rynkiem pracy.

Główne rezultaty podczas realizacji projektu są natychmiastowe i przynoszą bezpośrednie korzyści dla beneficjenta i uczestnika w projekcie. Rezultatem jest podniesienie poziomu wiedzy i nauczenie się nowych rzeczy oraz zmiana postaw pracodawców w stosunku do młodych pracowników, przełamanie barier, zwiększenie motywacji, zwiększenie zainteresowania tematem samorozwoju.

Całkowita wartość projektu wynosi: 624 243.75 zł w tym dofinansowanie z budżetu UE i BP: 561 819.37 zł. Pozostała część to wkład własny, który pokrywa ZSCKR w Żarnowcu w wysokości:  62 424.38 zł

#FunduszeEuropejskie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Lista obecności

Formularz zgłoszeniowy

Dzienniczek stażu

Ankieta badająca motywację kondydatki/kandydata

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Umowa o staż zawodowy

Regulamin udziału w stażach zawodowych

Masz pytania?

Napisz do nas. Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie pytania i rozwiać wszelkie wątpliwości.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Skip to content