Historia szkoły

JAk to się zaczęło

Historia naszej szkoły

Rok 1960  – powołanie dwuletniej Szkoły Przysposobienia Rolniczego

Rok 1977-78 – remont i adaptacja byłego budynku Gromadzkiej Rady Narodowej na cele szkolne dla potrzeb Zasadniczej Szkoły Rolniczej

Rok 1987-88 – budowa Garaży Szkolnych

Rok 1993 – uruchomienie Liceum Zawodowego

Rok 1994 – rozpoczęcie rozbudowy Szkoły

Rok 1996  – utworzenie Technikum Hodowli Koni i oddanie do użytku części dydaktycznej szkoły oraz pierwsza studniówka i matura w naszej szkole – profil rolniczy

Rok 1997 – powołanie Liceum Agrobiznesu i utworzenie decyzją Ministra Rolnictwa Zespołu Szkół Rolniczych w Żarnowcu

Rok 1998 – rozpoczęcie współpracy ze Szkołą Rolniczą w Minogoszczy na Ukrainie, wymiana uczniów. Udział naszych uczniów w ogólnopolskim finale Olimpiady Młodych Producentów Rolnych

Rok 1998 – utworzenie Centrum Kształcenia Ustawicznego

Rok 1999  – uruchomienie trzyletniego Technikum Rolniczego dla Dorosłych. Ponowny udział naszych uczniów w ogólnopolskim finale Olimpiady Młodych Producentów Rolnych

2000 –  doposażenie szkoły w sprzęt komputerowy i pomoce dydaktyczne

Rok 2001 – udział szkoły w programie Leonardo da Vinci i wyjazd młodzieży na praktyki do Włoch. Pierwsze studniówki i pierwsza matura profilu Technikum Hodowli Koni

Rok 2002 – pierwsza studniówka dla profilu Agrobiznes. Pierwsza matura w Technikum dla Dorosłych. Pierwsza matura profilu Agrobiznes

Rok 2003 – rozpoczęcie programu Socrates Comenius. Nowa pracownia komputerowa ufundowana przez MENiS.

Rok 2004  – oddanie do użytku hali sportowej dla potrzeb szkoły.

Rok 2005  – oddanie do użytku drugiej pracowni komputerowej ufundowanej przez EFS.

Rok 2007 – oddanie do użytku pracowni chemicznej.

21 kwietnia 2009  – nadanie imienia Jana Pawła II szkołom wchodzącym w skład ZSRCKU.

Rok 2009 – ZSRCKU organizatorem XIII Finału Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego.

Lata 2009 – 2011 – dział ZSRCKU w programie Sokrates Comenius: „Duma i Uprzedzenia” – pokonywanie stereotypów. Wyjazd młodzieży do Belgii, Słowenii, Bułgarii, Rumunii, Czech, Turcji, Szwecji.

Rok 2010 – powstanie sekcji Ju-Jitsu; sukcesy reprezentantów szkoły na arenie krajowej i europejskiej.

Rok 2010 – rozpoczęcie budowy hali maszyn.

Rok 2011 – realizacja projektu Leonardo da Vinci- „Horse Breeding in Polish- Norwegien”. Cykl wizyt studyjnych  w naszej szkole uczniów i nauczycieli z szkoły rolniczej w Tana  z Norwegii.

Rok 2011 – cykliczne wizyty uczniów szkół resortu rolnictwa z Francji w naszej szkole

Rok 2012 – oddanie do użytku hali maszyn.

Rok 2013 –  realizacja projektu „Agro na 6”. Doskonalenie nauczycieli przedmiotów zawodowych wraz z wyjazdami studyjnymi do Hiszpanii, Włoch i Czech.

Rok 2013 – realizacja projektu „Leonardo da Vinci”- Ekologia i agroturystyka jako szansa na zwiększenie dochodów ludności wiejskiej . Wyjazdy młodzieży na staże do niemieckiego ośrodka DEULA Hideheim.

Rok 2015 – ZSRCKU organizatorem XIX Finału Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego.

Rok 2017 – Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu staje się szkołą ministerialną, podległą Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który staje się organem prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny dla szkoły.

Wykonane zostają następujące inwestycje:
– zakup sprzętu komputerowego
– odnowienie pomieszczeń szkolnych
– zakup samochodu osobowego przeznaczonego do nauki jazdy
– zakup ciągnika rolniczego przystosowanego do nauki jazdy
– przebudowa miejsca postojowego na samochody osobowe
– zakup wraz z dostawą 4-skibowego pługa
– zakup urządzenia diagnostycznego do ciągników i maszyn rolniczych z możliwością diagnostyki samochodów osobowych
– zakup i dostawa pomocy dydaktycznych tokarki CNC oraz frezarki
– zakup pomocy dydaktycznej – przyczepy 12T

Rok 2018 – rozpoczęcie projektu „Nasza jakość – Twoją szansą na rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów ZSCKR w Żarnowcu”. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji przez uczniów, odbycie staży uczniowskich  w zakładach pracy oraz doposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne: utworzenie i wyposażenie certyfikowanej spawalni, doposażenie pracowni mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz pracowni weterynarii

Rok 2018 – oddanie do użytku pracowni weterynarii.

Rok 2019 – oddanie do użytku szatni.

Rok 2019 – nawiązanie współpracy z ambasadą amerykańską dla upamiętnienia śmierci na terenie Żarnowca amerykańskiego dyplomaty, poety i filozofa Jola Barlowa.

Rok 2019 – rozpoczęcie projektu Erazmus+ „Nasze wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe”. Wyjazdy i wizyty studyjne do Węgier oraz Słowenii.

Masz pytania?

Napisz do nas. Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie pytania i rozwiać wszelkie wątpliwości.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Skip to content