Modernizacja pracowni kształcenia zawodowego

ZSKR w Żarnowcu

Modernizacja pracowni kształcenia zawodowego w ZS CKR w Żarnowcu

W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu jest realizowany projekt pt. Modernizacja pracowni kształcenia zawodowego w ZSCKR w Żarnowcu w ramach wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: XII. Infrastruktura edukacyjna dla działania: 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego dla poddziałania: 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT.

Koszty kwalifikowane – 2464647,75

Dofinansowanie EFRR – ok. 2094950,59

% dofinansowania EFRR – 85,00%

Głównym celem projektu jest poprawa warunków i jakości edukacji rolniczej na terenie ZSCKR w Żarnowcu. Kluczowym zadaniem jest zakup wyposażenia do pracowni Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki, pracowni Weterynaryjnej, pracowni Agrobiznesu.

Sale, które będą objęte dofinansowaniem są przeznaczone do praktycznej nauki zawodu.

Cel zostanie osiągnięty poprzez doposażenie wyżej wymienionych pracowni.

Pracownia Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki zostanie doposażona w kombajn zbożowy,

ciągnik rolniczy, rozsiewacz nawozu, opryskiwacz polowy oraz agregat do siewu bez orkowego co zwiększy dostęp uczniów i nauczycieli do nowoczesnych technologii. Pracownia  Weterynaryjna zostanie doposażona w analizator hematologiczny i aparat EKG, model anatomiczny krowy, pracownia Agrobiznesu w 15 stanowisk komputerowych.

W wyniku zaplanowanych zadań w projekcie zostaną osiągnięte wszystkie obligatoryjne wskaźniki oraz wskaźniki kluczowe oraz nastąpi poprawa warunków kształcenia zawodowego co przełoży się na wzrost liczby uczniów i absolwentów ZSCKR, a więc uzyskanie zwiększenia kompetencji uczniów.

Masz pytania?

Napisz do nas. Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie pytania i rozwiać wszelkie wątpliwości.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Skip to content