Erasmus+ Kształcenia i szkolenie zawodowe

ZSCKR w Żarnowcu

W ramach upowszechniania rezultatów projektu o numerze 2023-1-PL01-KA121-VET-000130915 odbył się w naszej szkole „Dzień potraw greckich”. Uczniowie Technikum żywienia i usług gastronomicznych, którzy w maju odbyli dwutygodniowe praktyki zawodowe w Grecji dzielili się swoją wiedzą i umiejętnościami z zakresu przygotowywania potraw greckich. Przygotowali tradycyjną grecką gemista czyli faszerowane pomidory i paprykę oraz sałatkę grecką.

Zagraniczne staże zawodowe są dofinansowane przez UE w ramach projektu o numerze 2023-1-PL01-KA121-VET-000130915. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Unia Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Ostatni dzień pobytu w Grecji to czas podsumowań i pożegnań. Uczestnicy mobilności otrzymali pierwsze certyfikaty, dzielili się wrażeniami i spostrzeżeniami z pobytu. Odbyła się również uroczysta kolacja połączona z regionalnymi greckimi tańcami. Wspólna zabawa przy greckich i polskich utworach zakończyła pełną wrażeń wizytę.

Zagraniczne staże zawodowe są dofinansowane przez UE w ramach projektu o numerze 2023-1-PL01-KA121-VET-000130915. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Unia Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

W trakcie realizacji zagranicznych staży zawodowych na Krecie, uczniowie poszerzali wiedzę z zakresu rolnictwa i przetwórstwa rolniczego uczestnicząc w wizytach studyjnych. Jednym z odwiedzonych przedsiębiorstw była firma Kanakis, producent oliwek, oliwy i produktów pochodnych. Uczniowie poznali właściwości zdrowotne oliwy, proces technologiczny produkcji oliwy od sposobów jej zbioru, poprzez przetwórstwo i proces dystrybucji i marketingu wytworzonych produktów. W trakcie wizyty uczniowie degustowali i testowali oliwę, oliwki oraz produkty kosmetyczne. Dziś oliwa z oliwek produkowana w gajach na wyspie Kreta jest uważana za jedną z najzdrowszych na świecie, ze względu na warunki klimatyczne wyspy i idealną glebę do pielęgnacji drzewa. To nie przypadek, że Kreta była pionierem w uprawie oliwy z oliwek w odległych czasach. Minojczycy w przeszłości rozpowszechniali tę wiedzę w innych częściach europejskiego basenu Morza Śródziemnego.

Kolejnym punktem, gdzie uczniowie poznawali specyfikę gospodarki Krety było przedsiębiorstwo STATHAKISFAMILY, firma zajmująca się produkcją i standaryzacją miodu. Uczniowie poznali proces produkcji miodu, jego właściwości zdrowotne oraz wagę obecności pszczół w ekosystemie. W tym przedsiębiorstwie, podobnie jak w poprzednim uczniowie degustowali produkty i poznawali możliwości zastosowania miodu w gastronomii. Miód z Krety to synonim produktu o wysokiej jakości, który charakteryzuje się określonymi walorami smakowymi oraz niepowtarzalna konsystencją. W szczególności tyczy się to najpopularniejszych i najbardziej rozpoznawalnych rodzajów miodu takich jak tymiankowy, piniowy, czy też pomarańczowy.

Zagraniczne staże zawodowe są dofinansowane przez UE w ramach projektu o numerze 2023-1-PL01-KA121-VET-000130915

Pobyt uczniów ZSCKR na Krecie jest świetną okazją do poznania historii, kultury i zabytków tego miejsca. Kreta jest obfita w piękne krajobrazy oraz w mało znaną nam roślinność.
Uczniowie spędzili niezapomniane chwile na lagunie Elafonisi, która jest jedną z najpiękniejszych w Europie. Obszar otaczający plażę Elafonisi należy do obszarów chronionych Natura 2000. Plaża Elafonisi jest domem dla wielu endemicznych roślin i zagrożonych zwierząt, w tym żółwi morskich. Żółwie te co roku odwiedzają plażę, aby złożyć jaja. Cechą charakterystyczną tej plaży jest występowanie na niej różowego piasku.
Kolejnym ciekawym miejscem była Jaskinia Agia Sofia. To niewielka skalna grota pełna różnych form naciekowych – m.in stalaktytów i stalagmitów, których długość przekracza czasem nawet 6 metrów. Aby dotrzeć do jaskini trzeba przejechać górskimi serpentynami oraz przez wąski tunel. Następnie trzeba przejść po kamiennych, dość wysokich schodach. Warto jednak podjąć wysiłek. W jaskini można zobaczyć Nasosznika kreteńskiego, będącego gatunkiem stenoendemicznym – zidentyfikowanym w naturze wyłącznie w tej jaskini.
Równie dużych wrażeń dostarczył uczniom pobyt w największym Botanicznym Ogrodzie Botanical Park & Gardens. 2,5 godzinny spacer ścieżkami ogrodu dał niepowtarzalną okazję do poznania flory i fauny Krety. Na powierzchni ponad 20 ha znajdują się tematyczne ogrody:
– Ogród śródziemnomorskich drzew owocowych
– Ogród wiśniowy
– Ogród cytrusowy
– Ogród tropikalny
– Ogród ziół śródziemnomorskich i roślin endemicznych dla Krety
– Winnica.

Zagraniczne staże zawodowe są dofinansowane przez UE w ramach projektu o numerze 2023-1-PL01-KA121-VET-000130915

Na fotorelację zapraszamy na nasze media społecznościowe

Trwają praktyki w greckich zakładach pracy. Uczniowie z technikum mechanizacji rolnictwa, technikum rolniczego, technikum weterynarii, technikum agrobiznesu oraz technikum żywienia i usług gastronomicznych podnoszą kompetencje i umiejętności w swoich zawodach. Nawiązują relacje w zakładach pracy i doskonalą umiejętności językowe.

Zagraniczne staże zawodowe są dofinansowane przez UE w ramach projektu o numerze 2023-1-PL01-KA121-VET-000130915

10 maja 2024r 18 uczniów ZSCKR wyleciało na Kretę, aby poszerzać wiedzę zawodową, poznawać kulturę Grecji, jej tradycję, kuchnię, historię. Pobyt na pięknej wyspie rozpoczął się weekendem i poznawaniem najbliższej okolicy. Uczniowie poznali starówkę i urocze uliczki Chanii, latarnię morską, kosztowali pierwszych greckich potraw oraz relaksowali się w morzu. Weekend upływa aktywnie na spacerach i grach i rozmowach.           

Zagraniczne staże zawodowe są dofinansowane przez UE w ramach projektu o numerze 2023-1-PL01-KA121-VET-000130915

Przed wyjazdem na zagraniczne staże zawodowe uczniowie, którzy już 10 maja wyjadą do Grecji, wzięli udział w cyklu zajęć przygotowujących ich do wyjazdu. Były to zajęcia o charakterze pedagogicznym, kulturowym, językowym oraz BHP. Przygotowanie  pedagogiczne miało na celu integrację grupy,  efektywne spędzanie czasu w pracy i metody walki ze stresem. Celem przygotowania kulturowego było poznanie bogatej historii i kultury Grecji, co wpłynęło na poszerzenie horyzontów kulturowych uczniów. W ramach przygotowania językowego stawialiśmy na praktyczne użycie języka i dlatego zajęcia obejmowały zarówno słownictwo codziennie jak i branżowe. Szczególny nacisk kładziony był na rozmowy w języku angielskim. Z tego względu program zajęć różnił się od tego na co dzień realizowanego w szkole i był realizowany w formie rozmów między uczniami oraz scenek z życia codziennego. W trakcie zajęć z BHP i pierwszej pomocy uczniowie przypomnieli sobie podstawowe zasady BHP, których należy przestrzegać w trakcie podróży, praktyk zawodowych czy czasu spędzanego w trakcie wyjazdu. Dodatkowo uczestnicy byli zapoznani z zasadami pierwszej pomocy oraz zasadami obowiązującymi podczas pobytu nad basenem i morzem. Wszyscy uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach.

25 kwietnia w Naszej Szkole odbyła się debata online, która  była podsumowaniem międzyszkolnego konkursu na temat wiedzy o Unii Europejskiej. Konkurs został zorganizowany i przeprowadzony przez cztery szkoły średnie: ZSCKR w Żarnowcu, ZSTiO nr 3 w Katowicach, ZSEiI w Sosnowcu oraz ZS w Jasieńcu.
Debata zawierała następujące bloki:

1) przedstawienie prezentacji na temat korzyści, jakie uzyskała Polska przez 20 lat przynależenia do wspólnoty

2) wymiana doświadczeń i wrażeń w związku z uczestnictwem w programie Erasmus+

3) wręczenie nagród i dyplomów z konkursu na temat wiedzy o UE.

4) Podsumowanie.
Nagrody konkursowe zostały sfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Projekt o numerze 2023-1-PL01-KA121-VET-000130915

25 kwietnia 2024r.  odbyło się spotkanie uczestników projektu, ich rodziców, dyrekcji oraz opiekunów wyjazdu, podczas którego zostały przedstawione oraz podpisane: umowy, porozumienia oraz regulaminy. Zostały również omówione kwestie organizacyjne związane z wyjazdem.

Już 10 maja 2024r. grupa 18 uczniów wraz z opiekunami wyjeżdża na dwutygodniowy staż do Grecji – Chanii.

Spotkanie organizacyjne!!!

W czwartek 25.04.2024r. o godzinie 16:10 odbędzie się spotkanie uczestników projektu ich rodziców, dyrekcji oraz opiekunów wyjazdu.

Spotkanie będzie miało charakter organizacyjny – wyjazd do Grecji.

Bieg Erasmusa

Bieg Erasmusa
W dniu 12.04.2024r. uczniowie ZSCKR w Żarnowcu wzięli udział w Biegu Erasmusa, który towarzyszył Europejskiemu Tygodniowi Młodzieży 2024.
Była to doskonała okazja, aby zachęcić młodych ludzi do aktywności fizycznej oraz do aktywnego udziału w procesie wyborczym.
Bieg odbywał się na terenie stadionu w Żarnowcu i zgodnie z regulaminem był rejestrowany w dedykowanej aplikacji.
Dziękujemy uczniom za zaangażowanie.

Wizyta przygotowawcza w ramach projektu o numerze 2023-1-PL01-KA121-VET-000130915

Przed nami kolejne zagraniczne staże zawodowe.
Tym razem 18 uczniów ZSCKR w Żarnowcu poleci na słoneczną Kretę, aby doskonalić umiejętności zawodowe. Będzie to 5 uczniów z technikum weterynarii, 5 z technikum żywienia i usług gastronomicznych, 5 z technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, 2 z technikum agrobiznesu oraz 1 technik rolnik.
Szczegóły realizacji staży zostały ustalone w dniach 8 – 10 kwietnia 2024r. podczas wizyty przygotowawczej w Grecji – projekt o numerze 2023-1-PL01-KA121-VET-000130915 realizowany w ramach Akredytacji.
Wizyta miała na celu omówienie najważniejszych kwestii dotyczących organizacji staży zawodowych dla młodzieży, ustalenie programów staży, oceny efektów kształcenia, poznanie przyszłych pracodawców uczniów, poznanie warunków pobytu oraz zaplanowanie programu kulturowego.
Szkołę reprezentowały Pani Dyrektor Ewa Śrubarczyk, koordynator projektu Pani Iwona Dyszkiewicz oraz Pani Olga Konieczna z-ca koordynatora.
Na miejscu spotkały się z przedstawicielami Partnera z Grecji – Erasmus Talent Odyssey. To podmiot, którego celem jest umożliwienie młodzieży i dorosłym korzystania z najlepszej zagranicznej edukacji oraz zdobywania doświadczenia zawodowego na europejskim rynku pracy.
Grupa 18 uczniów wyleci do Chanii na dwutygodniowe praktyki już 10 maja.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską.

Dni Otwarte w ZSCKR

26 marca 2024r. odbyły się Dni Otwarte Szkoły. Mieliśmy okazję gościć Ósmoklasistów ze szkół podstawowych z Kroczyc, Ogrodzieńca, Pilicy, Wierbki, Dzwono-Sierbowic, Żarnowca, Rokitna, Obiechowa oraz Kozłowa. Gośćmi naszymi były również grupy niezorganizowane z wielu szkół powiatu zawierciańskiego oraz powiatów ościennych. W sumie odwiedziło nas prawie dwustu uczniów szkół podstawowych. Ósmoklasiści zapoznali się z ofertą szkoły i możliwościami jakie staną przed nimi, jeżeli zdecydują się kandydować do ZSCKR w Żarnowcu. Jednym z atutów szkoły jest realizacja programu Erasmus+, w ramach którego uczniowie będą mogli wyjechać na 2-tygodniowy staż do jednego z krajów UE. Uczniom zostały zaprezentowane dotychczasowe oraz planowane działania w ramach programu. Najbliższy wyjazd już 10 maja 2024r.  Grupa 18 uczniów będzie realizować dwutygodniowe praktyki zagraniczne w Grecji, w przedsiębiorstwach zgodnych z profilem kształcenia.

Wyniki rekrutacji!!!

Uczniowie biorący udział w rekrutacji w ramach projektu  o numerze 2023-1-PL01-KA121-VET-000130915;zostali indywidualnie poinformowani o wynikach rekrutacji przez e-dziennik. Spotkanie organizacyjne dla zakwalifikowanych uczniów odbędzie się 26.01.2024r na czwartej godzinie lekcyjnej w sali nr 26

Gratulujemy!!!

Rekrutacja 2024

Rozpoczynamy rekrutację do nowego projektu o numerze 2023-1-PL01-KA121-VET-000130915. Projekt jest skierowany do uczniów ZSCKR, którzy w maju 2024r. będą realizować praktyki zagraniczne, w przedsiębiorstwach zgodnych z profilem kształcenia. Ostatecznie beneficjentami będzie 18 uczniów.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych, językowych, społecznych i kulturowych uczniów.

Wszystkie działania realizowane w ramach projektu będą sfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Zapraszamy do udziału w projekcie:

1) zapoznaj się z regulaminem rekrutacji i regulaminem uczestnictwa.

2) pobierz, wypełnij i złóż w szkole do 19.01.2024r. dokumenty rekrutacyjne:

  • formularz zgłoszeniowy,
  • oświadczenie o zapoznaniu z regulaminem
  • oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
  • CV europejskie na stronie https://europa.eu/europass/pl 

Dokumenty proszę składać do Pani Olgi Koniecznej lub Pani Iwony Dyszkiewicz

Regulamin rekrutacji

Regulamin uczestnictwa

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem

Karta oceny komisji rekrutacyjnej

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Erasmus Days 2023 w ZSCKR w Żarnowcu

W dniu 13.10.2023r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu obchodzony był ErasmusDay. To międzynarodowa inicjatywa, w ramach której instytucje realizujące program Erasmus+ organizują działania, które mają przybliżyć odbiorcom zagadnienia programu.

W naszej szkole zorganizowaliśmy europejskie gotowanie – uczniowie z technikum żywienia i usług gastronomicznych przygotowali jedno z narodowych dań kraju, w którym realizowane były zagraniczne staże zawodowe. Wśród propozycji na danie znajdowały się słynne szwedzkie klopsiki „kottbullar”, szwedzki wędzony łosoś z warzywami, Tortilla de patatas, czyli omlet po hiszpańsku oraz paella. Ostatecznie wśród uczniów zapadła decyzja o przygotowaniu Tortilli de patatas. Uczniowie na kuchni przygotowali niezbędne składniki: podsmażone plasterki ziemniaków, jaja, paprykę i przystąpili do gotowania. Gotowa tortilla podana na talerzu przywołała wspomnienia z gorącej Hiszpanii, gdzie 64 uczniów odbywało zagraniczne praktyki oraz poznawało kulturę i tradycję tego państwa.

Wspomnienia przywołały także prezentacje i filmy, które zostały przygotowane i przedstawione przez  uczestniczki mobilności. Dziewczyny zaprezentowały filmy i opowiadały o pobycie w Szwecji, gdzie w mobilności wzięło udział 24 uczniów. W związku z tym, że o samych stażach uczniowie relacjonowali już wielokrotnie, tym razem głównym tematem była realizacja programu kulturowego w kraju goszczącym. Uczniowie podzielili się wspomnieniami z odwiedzonych miejsc, przedstawili część historii i kultury kraju, w którym spędzili 2 tygodnie. Wspomnienia pobytu połączone z filmami i zdjęciami, skupiły uwagę społeczności szkolnej i zaproszonych gości. Całość uświetnił występ muzyczno – wokalny w wykonaniu uczestniczki mobilności, oczywiście w języku angielskim, który jest obowiązującym podczas realizacji stażu.

ErasmusDays obchodzony w naszej szkole przyczynił się do tego, że społeczność szkolna i lokalna, uczniowie ich rodzice, kolejny raz usłyszeli o działaniach i korzyściach wynikających z realizacji Programu Erasmus+. Uczniowie zadawali wiele pytań o minione mobilności oraz o możliwość wzięcia udziału w mobilności w nadchodzącym roku. Program Erasmus+ cieszy się wśród uczniów dużym zainteresowaniem, a inicjatywy tj. dni Erasmusa przyczyniają się do tego.

Podsumowanie projektu nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000056668

Podsumowanie zagranicznych staży zawodowych realizowanych przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu.

Głównym celem realizacji projektu było podniesienie umiejętności zawodowych i społecznych 24 uczniów oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego i oferty edukacyjnej ZSCKR w Żarnowcu poprzez mobilność edukacyjną i realizację staży zawodowych w szwedzkich instytucjach kształcenia zawodowego.

W dniach od 21.05.2023r. do 04.06.2023r. grupa 24 uczniów wyjechała na zagraniczne staże zawodowe do Szwecji. Staże były współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach akredytacji Erasmusa, w sektorze Kształcenia i Szkolenia Zawodowego, nr projektu2022-1-PL01-KA121-VET-000056668.

 

Realizacja mobilności obejmowała staż zawodowy oraz program kulturowy. W każdym z dwóch tygodni staży, od poniedziałku do piątku młodzież nabywała umiejętności praktyczne u pracodawców w renomowanych i prestiżowych firmach i restauracjach. Ważnym elementem wyjazdu było poznanie kultury, tradycji i mentalności Szwedów, o czym uczniowie mogli się przekonać podczas realizacji programu kulturowego.

 

W projekcie wzięli udział uczniowie z następujących kierunków kształcenia:

– technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki,

– technik weterynarii

– technik żywienia i usług gastronomicznych

– technik rolnik.

 

ZSCKR w Żarnowcu stawia na wysoką jakość kształcenia zawodowego. Realizacja projektu doskonale odpowiada potrzebom uczniów i szkoły. Dała uczniom możliwość nabycia dodatkowych kompetencji oraz przygotowała ich do większej mobilności na Europejskim Rynku Pracy.

Korzyści z realizacji projektu wystąpiły na poziomie uczniów, szkoły oraz kadry pedagogicznej. Niewątpliwą wartością dodaną jest lepsze zrozumienie kultur, grup religijnych, etnicznych i narodowych. Jest to podwalina do weryfikowania stereotypów i budowania nowych, silnych więzi.

Realizacja celu głównego nastąpiła poprzez określenie i zrealizowanie szeregu celów szczegółowych. Zaliczają się do nich:

– poprawa kompetencji zawodowych uczniów;

– możliwość rozwijania pasji i zainteresowań poza granicami kraju;

– podniesienie znajomości języków obcych, w tym języka angielskiego i szwedzkiego;

– wzmocnienie postaw przedsiębiorczych, zaradności zawodowej i własnej inicjatywy;

– zmotywowanie do lepszej nauki;

– wzbogacenie portfolio uczniów o dokumenty wzmacniające ich pozycję na rynku pracy;

– zwiększenie świadomości w zakresie różnic w kulturze, tradycjach i zachowaniach biznesowych.

Po podpisaniu umowy z FRSE oraz partnerem podjęto działania informacyjne wśród społeczności szkolnej i środowiska lokalnego.

W oparciu o opracowane dokumenty przeprowadzano rekrutację dla grupy 24 uczniów. Następnie zorganizowano spotkania informacyjne i podpisano umowy. Przed wyjazdem na staż uczniowie odbyli przygotowanie język-kult-pedagog.

Przed mobilnością z partnerem ustalano warunki logistyczne oraz dobór instytucji przyjmujących. Zaplanowano program kulturowy, jaki miał być realizowany w czasie wolnym.

Zorganizowano transport oraz zagwarantowano ubezpieczenie na czas podróży, pobytu i praktyk. Grupie towarzyszyło dwóch opiekunów.

Jednocześnie prowadzono działania promocyjne i upowszechniające -zamieszczano sprawozdania i artykuły na stronie szkoły, w mediach społecznościowych oraz w lokalnej prasie. Wykorzystując socjal media opiekunowie grupy na bieżąco przedstawiali relacje z pobytu. Korzystano z dostępnych narzędzi służących upowszechnianiu rezultatów projektu.

Po zakończonej mobilności, dla każdego uczestnika przygotowano certyfikaty i dokumenty poświadczające udział w projekcie i zdobyte umiejętności.

W wyniku realizacji projektu udało się osiągnąć wszystkie zaplanowane cele.

24 uczniów wzięło udział w mobilności, w wyniku czego:

– podniosło umiejętności praktyczne w zawodach, w których się kształci;

– podniosło umiejętności językowe w zakresie j. angielskiego i j. szwedzkiego;

– uzyskało certyfikat Europass Mobilność potwierdzający zdobyte umiejętności;

– otrzymało certyfikaty ukończenia projektu.

Ponadto uczestnicy nabyli dodatkowe umiejętności z zakresu bhp, zwiększyli poczucie własnej wartości, podnieśli umiejętności autoprezentacji, nabyli umiejętność pracy w zespole i umiejętność rozwiązywania konfliktów. U uczestników nastąpiła zmiana postaw wobec odmienności kulturowej, językowej, zwiększyli oni szanse na nawiązanie w przyszłości międzynarodowych kontaktów, czy podjęcia pracy lub studiów w innym kraju. Uczestnicy wykazują też większą motywację do dalszego kształcenia się, w tym do kształcenia językowego. Udział w projekcie poszerzył też ich wiedzę na temat projektów unijnych i wartości UE. 

Rozdanie certyfikatów Europass Mobilność

Początek wakacji, czasu regeneracji i odpoczynku dla uczniów, nastąpił w atmosferze radości związanej z otrzymaną informacją o przyznaniu ZSCKR w Żarnowcu kolejnej puli środków finansowych 50.113 euro, na zorganizowanie w nadchodzącym roku zagranicznych staży zawodowych dla uczniów.

Kilka dni temu uczniowie otrzymali certyfikaty Europass Mobilność za zrealizowane staże w Szwecji, a już dziś zespół ds. Projektu Erasmus+ może rozpocząć prace organizacyjne dotyczące wyjazdu uczniów na zagraniczny staż w roku 2023/2024.

O terminie planowanych staży oraz miejscu, gdzie będą one realizowane, uczniowie naszej szkoły dowiedzą się po wakacjach.

Projekt 2022-1-PL01-KA121-VET-000056668

Dzisiejszy dzień był dniem podsumowań i pożegnań. Uczestnicy otrzymali pierwsze certyfikaty, dzielili się wrażeniami i spostrzeżeniami z pobytu. Popołudnie było również czasem relaksu na plaży, zabaw w morzu, ostatnich spacerów po Malmo.

Mobilność w ramach uzyskanej akredytacji - Projekt 2022-1-PL01-KA121-VET-000056668

Dobiega końca drugi tydzień praktyk w szwedzkich zakładach pracy. Uczniowie z technikum mechanizacji rolnictwa, technikum rolniczego, technikum weterynarii i technikum żywienia i usług gastronomicznych podnoszą kompetencje i umiejętności w swoich zawodach. Nawiązują relacje w zakładach pracy i doskonalą umiejętności komunikacyjne.

Mobilność w ramach uzyskanej akredytacji - Projekt 2022-1-PL01-KA121-VET-000056668

Weekend w Szwecji upłynął na odpoczynku od pracy. W sobotę odwiedziliśmy Kopenhagę. Wycieczka rozpoczęła się po śniadaniu.

Autokarem przejechaliśmy przez słynny most łączący Szwecję i Danię – Öresundsbron – wantowy most drogowo-kolejowy o długości 7845 m, przebiegający nad cieśniną Sund, łączący stolicę Danii – Kopenhagę ze szwedzkim Malmö. Drugi co do długości most na świecie łączący dwa państwa. Oprócz mostu drogowo-kolejowego należy przejechać przez sztuczną wyspę Peberholm i niemal 4 km tunel podziemny (za wikipedią). Podróż zachwycała widokami.

Kopenhaga powitała nas piękną pogodą i tłumami na ulicach. Zwiedziliśmy najsłynniejsze miejsca, a słuchając opowieści przewodnika poznawaliśmy historię tego miasta oraz doskonaliliśmy język angielski.

W niedzielę odwiedziliśmy Muzealny kompleks, który mieści się na zamku Malmöhus. W jego skład wchodzi muzeum przyrodnicze, muzeum nauki i techniki, muzeum historii miasta oraz muzeum żeglugi. Zbiory obejmują ok. 500 tysięcy eksponatów, 4 miliony fotografii oraz ponad 3 miliony artefaktów archeologicznych.

Stałe wystawy przyrodnicze przedstawiają m.in. faunę skandynawską i florę, dioramy poświęcone historii naturalnej oraz taksydermie zwierząt z całego świata. W muzeum historycznym można poznać historię zamku Malmöhus, w tym okresu, gdy był on przekształcony w więzienie, a po II Wojnie Światowej w obóz dla uchodźców.

W obrębie muzeum znajduje się także akwarium, założone w 1937 r. i rozbudowane w 2004 r. Można w nim obejrzeć 60 akwariów i terrariów, w których żyją zarówno zwierzęta rodzime, jak i pochodzące z lasów deszczowych czy raf koralowych

Pierwszy tydzień praktyk za nami...

Projekt 2022-1-PL01-KA121-VET-000056668

Od poniedziałku uczniowie ZSCKR w Żarnowcu rozpoczęli realizację staży zawodowych w szwedzkich przedsiębiorstwach.

5-cio osobowa grupa z kierunku mechanizacja rolnictwa i agrotroniki  oraz jeden uczeń z technikum rolniczego odbywają  staże w przedsiębiorstwach rolnych Gransbo Potatis AB oraz Bjud Grönsaker. Firmy te są jednymi z większych producentów warzyw w regionie. Są wyposażone w bogate zaplecze maszynowe, na bazie którego uczniowie wykonują prace związane z przeglądami technicznymi, naprawami oraz konserwacją maszyn i urządzeń rolniczych oraz zabiegami agrotechnicznymi w produkcji roślinnej.

Dwie uczennice z kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych odbywają staż w 4-gwiazdkowym Grand Hotelu w Lund. Obiekt posiada ponad 80 pokoi i organizuje przyjęcia okolicznościowe na 300 osób.  Dziewczyny nabywają doświadczenia na kuchni wykonując czynności związane z przygotowywaniem potraw. Mają możliwość poznania różnorodnych metod przygotowywania posiłków, sposobów ustawienia i zastawienia stołów.

Najliczniejsza 16 osobowa grupa z kierunku weterynarii odbywa praktyki w stadninach koni: Malmö Ridklubb, Vattle AB, Lunds Civila Ryttarförening. Uczniowie opiekują się końmi, asystują przy lekcjach jazdy konnej. Wykonują prace porządkowe związane z końmi. Przygotowują zwierzęta do badania  oraz wykonują zabiegi pielęgnacyjne. Pozostali weterynarze odbywają praktyki w Haslovs Hundpensionat AB, gdzie opiekują się psami oraz wykonują zabiegi higieniczne i pielęgnacyjne z nimi związane.

Staże zawodowe odbywają się od poniedziałku do piątku, natomiast weekend będzie czasem odpoczynku, relaksu i realizacji programu kulturowego.

W ZSCKR w Żarnowcu właśnie rozpoczęła się mobilność w ramach uzyskanej na kilka lat akredytacji.

Projekt 2022-1-PL01-KA121-VET-000056668

Grupa 24 uczniów z opiekunkami wyjechała na dwutygodniowe staże do Szwecji. Uczniowie z technikum mechanizacji rolnictwa, weterynarii, rolnictwa oraz żywienia i usług gastronomicznych będą realizowali staże zawodowe w zakładach pracy w Malmo i jego okolicach.

Podróż przebiegła pomyślnie, busem dojechaliśmy do Świnoujścia, a następnie popłynęliśmy promem do Ystad, skąd odebrali nas przedstawiciele EU Mobility Sverige. – partnera szkoły w realizacji projektu.

Po zakwaterowaniu w hotelu odbyło się spotkanie organizacyjne podczas którego zostały omówione zasady pobytu, uczniowie usłyszeli o zwyczajach panujących w Szwecji, poznali podstawowe zwroty w szwedzkim języku, kwestie związane z zaplanowanymi stażami oraz programem kulturowym.

Pierwszy dzień staży to czas poznania miejsc praktyk, panujących tam zasad pracy i bhp oraz mentorów odpowiedzialnych za realizację staży.

Popołudnie upłynęło na długim spacerze po Malmo, poznaniu jego historii, atrakcji, zabytków i wielu urokliwych miejsc.

Projekt 2022-1-PL01-KA121-VET-000056668

15 maja 2023r. odbyło się spotkanie uczestników projektu, ich rodziców, dyrekcji oraz opiekunów wyjazdu, podczas którego zostały przedstawione oraz podpisane: umowy, porozumienia oraz regulaminy. Zostały również omówione kwestie organizacyjne zwiazane z wyjazdem.

Już 21.05.2023r grupa 24 uczniów wyjeżdża na dwutygodniowy staż do Szwecji.

Komunikat!!!

15.05.2023r. o godzinie 16.00 odbędzie się spotkanie uczestników projektu ich rodziców, dyrekcji oraz opiekunów wyjazdu.

Wizyta przygotowawcza

W dniach od 27  do 29 marca 2023r. odbyła się wizyta w Szwecji, w ramach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, projekt o numerze2022-1-PL01-KA121-VET-000056668.

Wizyta miała na celu omówienie najważniejszych kwestii dotyczących organizacji staży zawodowych dla młodzieży, poznanie przyszłych pracodawców uczniów, poznanie warunków pobytu oraz programu kulturalnego.

Szkołę reprezentowały koordynator projektu Pani Iwona Dyszkiewicz, Pani Dyrektor  Ewa Śrubarczyk oraz Pani Olga Konieczna.

Na miejscu spotkały się z przedstawicielami EU Mobility Sverige – ośrodkiem edukacyjnym, którego celem jest umożliwienie młodzieży i dorosłym korzystania z najlepszej zagranicznej edukacji oraz zdobywania doświadczenia zawodowego na europejskim rynku pracy.

Grupa 24  uczniów wyjedzie na praktyki już 21 maja.

Dni Otwarte Szkoły

22 lutego 2023r odbyły się Dni Otwarte Szkoły. Ósmoklasiści zapoznali się z ofertą szkoły i możliwościami jakie staną przed nimi, jeżeli zdecydują się kandydować do ZSCKR w Żarnowcu. Jednym z atutów szkoły jest realizacja programu Erasmus+, w ramach którego uczniowie będą mogli wyjechać na 2-tygodniowy staż do jednego z krajów UE. Uczniom zostały zaprezentowane dotychczasowe oraz planowane działania w ramach programu

Wyniki rekrutacji!!!

Uczniowie biorący udział w rekrutacji w ramach programu Erasmus+ „Kształcenie i szkolenie zawodowe” zostali indywidualnie poinformowani o wynikach rekrutacji przez e-dziennik.

 Uczniowie zakwalifikowani do projektu w środę 22.02.2023r, godzina 12:15 w antresoli (nad halą maszyn), odbędzie się spotkanie organizacyjne, obecność obowiązkowa.

Komunikat!!!

Przypominamy o terminie testu z języka angielskiego 16.02.2023r. godzina 13:00, pracownia komputerowa.

Rekrutacja do projektu o numerze 2022-1-PL01-KA121-VET-000056668

Rozpoczynamy rekrutację do nowego projektu realizowanego w ramach programu Erasmus+  w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe. Projekt jest skierowany do uczniów ZSCKR, którzy w okresie od 22.05.2023 do 04.06.2023r. będą realizować praktyki zagraniczne w Szwecji, w przedsiębiorstwach zgodnych z profilem kształcenia. Ostatecznie beneficjentami będzie 24 uczniów.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych, językowych, społecznych i kulturowych uczniów.

Wszystkie działania realizowane w ramach projektu będą sfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Zapraszamy do udziału w projekcie:

1) zapoznaj się z regulaminem rekrutacji i regulaminem uczestnictwa.

2) pobierz, wypełnij i złóż w szkole do 12.02.2023r. dokumenty rekrutacyjne:

Dokumenty rekrutacyjne należy składać do Pani Iwony Dyszkiewicz oraz Olgi Koniecznej.

Regulamin rekrutacji

Regulamin uczestnictwa

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem

Przyznana Akredytacja dla ZSCKR w Żarnowcu

Z przyjemnością informujemy, że Narodowa Agencja Programu ERASMUS+ pozytywnie oceniła i zaakceptowała wniosek o Akredytację, złożony przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu.
Do konkursu przystąpiło 299 podmiotów z całego kraju i jedynie 157 uzyskało akredytację, która umożliwia uproszczony dostęp do możliwości uzyskania dofinansowania oraz gwarancję regularnego otrzymywania dofinansowania, przez okres 6-letni, na działania związane z mobilnością w ramach programu Erasmus+ w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Cele, które chcemy osiągnąć w ramach mobilności  Kluczowej Akcji 1 to:

  • uczeń otwarty na zagraniczny rynek pracy uczeń, wyposażony w kluczowe kompetencje – zawodowe, językowe, cyfrowe, społeczne i kulturowe,
  • podniesienie konkurencyjności szkoły poprzez podniesienie jakości nauczania zawodowego oraz umiędzynarodowienie i wzbogacenie oferty edukacyjnej o staże zagraniczne,
  • podniesienie umiejętności i kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego, a przez to poprawa metod nauczania i programów nauczania oraz osobisty rozwój nauczycieli.

Młodzież, która obecnie i w kolejnych latach będzie kształcić się w naszej szkole, uzyska możliwość wyjazdu na zagraniczne praktyki zawodowe. Poza zdobyciem doświadczenia zawodowego uczniowie zwiedzą europejskie atrakcje turystyczne, poznają kultury innych krajów oraz udoskonalą umiejętności językowe.
O poszczególnych etapach realizowanych działań będziemy Was na bieżąco informować na szkolnym fb oraz https://zsckrzarnowiec.edupage.org w zakładce Projekty.

Masz pytania?

Napisz do nas. Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie pytania i rozwiać wszelkie wątpliwości.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Skip to content