Kierunki

ZSCKR w Żarnowcu

Poznaj dostępne kierunki

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Zajmuje się użytkowaniem, obsługą i naprawami pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie. Zawód ten daje możliwość zapoznania się z nowoczesnymi technologiami informatycznymi stosowanymi w rolnictwie, poznania sprzętu rolniczego, wykorzystywanego w produkcji roślinnej, zwierzęcej i ogrodniczej oraz możliwość obsługi i naprawy pojazdów i maszyn rolniczych. Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki zajmuje się użytkowaniem, obsługą i naprawami pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie.

ROL.02- Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

ROL.08- Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

Nauka w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki umożliwia:
•    przejęcia gospodarstwa i zakupu ziemi,
•    korzystania ze środków finansowych UE,
•    prowadzenia integrowanej produkcji,
•    stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy,
•    uzyskania prawa jazdy kategorii T, 
•    samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego lub działalności gospodarczej,
•    podjęcia pracy w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych,
•    podjęcia nauki na studiach wyższych w szczególności: rolniczych, przyrodniczych, zootechnicznych i innych,
•    może prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych, naprawczych, serwisowych;
•    może pracować, jako menadżer przedsiębiorstw rolnych lub właściciel przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych związanych z techniką rolniczą;.
•    może podjąć pracę zawodową na stanowisku przedstawiciela handlowego producentów sprzętu rolniczego lub jako serwisant renomowanych producentów sprzętu rolniczego rozprowadzanego na polskim rynku.
•    poszerzenia kwalifikacji zawodowych przez uczestnictwo w kursach: spawacza, operatora wózków widłowych, pił mechanicznych i sieczkarni, inseminatora, magazyniera i innych.,

Technik weterynarii

Technik weterynarii* jest osobą uprawnioną do wykonywania tych czynności, które nie wymagają specjalistycznej wiedzy medycznej, wykorzystywanej przez lekarza weterynarii.
Sprawuje opiekę nad zwierzętami w warunkach ambulatoryjnych i stacjonarnych, może podawać leki dostępne bez recepty lub zaordynowane przez lekarza weterynarii, wykonuje  zabiegi sanitarno-higieniczne i fizykoterapeutyczne, pobiera próby do badań laboratoryjnych i wykonuje badania kliniczne, które są niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy. Może udzielać pierwszej pomocy zwierzętom w przypadku złamań, zranień, zadławienia, niedyspozycji żołądkowo-jelitowych oraz w przypadku porodu. Asystuje także przy zabiegach chirurgicznych oraz przy sekcji zwłok zwierząt.

Technik weterynarii pracuje w różnych miejscach, w których występują zwierzęta – są to np. chlewy, stajnie, kurniki czy pastwiska. Asystuje weterynarzowi w gabinecie, a wtedy jego pacjentami są zazwyczaj zwierzęta domowe.

ROL.11. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
ROL.12. Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych

Technik weterynarii może pracować jako:

•   pomocnik lekarza weterynarii w przychodniach i lecznicach dla zwierząt,
•   w ogrodach zoologicznych, schroniskach, fermach przemysłowych, zakładach hodowli i unasieniania zwierząt,
•   zakładach przetwórstwa spożywczego,
•   w weterynaryjnej inspekcji pracy oraz nadzorze sanitarno-weterynaryjnym.

Absolwent może m. in. podjąć pracę jako, specjalista w zakresie zabiegów kosmetycznych u zwierząt gospodarskich oraz zwierząt towarzyszących.

Technik rolnik

Zajmuje się wykonywaniem prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej oraz zwierzęcej. Wybierając ten zawód nauczysz się prowadzić, obsługiwać pojazdy, maszyny, urządzenia stosowane w produkcji roślinnej i zwierzęcej. Zawód ten daje możliwość zapoznania się z nowoczesnymi technologiami stosowanymi w rolnictwie.  Uczeń poznaje i obsługuje sprzęt rolniczy, wykorzystywany w produkcji roślinnej i zwierzęcej. Poznaje zasady  sprzedaży zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego oraz płodów rolnych. Technik rolnik organizuje, nadzoruje i wykonuje prace związane z hodowlą roślin, nasiennictwem oraz produkcją roślin i hodowlą zwierząt w gospodarstwach rolnych. Wybierając ten kierunek, możesz prowadzić własne gospodarstwo rolne i masz możliwość zarządzania innymi gospodarstwami. Zdobywasz uprawnienia inseminatora lub uprawnienia do kierowania ciągnikiem i maszynami rolniczymi.  Ukończenie kierunku pozwala również na pracę w urzędach i instytucjach służb rolnych i doradczych ( Urzędach Gminy, Starostwie Powiatowym, Agencji  Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa).

W toku nauki uczeń zdaje dwa egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie:

•    ROL.04 – Prowadzenie produkcji rolniczej
•    ROL.10 – Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

Nauka w zawodzie technik rolnik daje możliwości:

•    przejęcia gospodarstwa od rodziców lub krewnych i zakupu ziemi,
•    korzystania ze środków finansowych UE,
•    prowadzenia integrowanej produkcji,
•    stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy,
•    uzyskania prawa jazdy kategorii T, 
•    samodzielnego prowadzenia i zarządzania gospodarstwa rolnego lub działalności gospodarczej,
•    podjęcia pracy w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych,
•    podjęcia nauki na studiach wyższych w szczególności: rolniczych, przyrodniczych, zootechnicznych i innych, 
•    możliwość podjęcia pracy zawodowej na stanowisku przedstawiciela handlowego producentów sprzętu rolniczego lub jako doradca firm paszowych.
•    poszerzenia kwalifikacji zawodowych przez uczestnictwo w kursach: inseminatora, operatora wózków widłowych, pił mechanicznych, sieczkarni i innych.

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Jest nowym i bardzo atrakcyjnym zawodem na rynku pracy. W ostatnich latach wzrasta liczba punktów gastronomicznych, a liczba klientów, którzy deklarują, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy je odwiedzili ciągle rośnie. Z deklaracji konsumentów wynika, iż wychodzenie z przyjaciółmi jest nadal najczęstszym powodem do odwiedzania punktów gastronomicznych. Jednak równie często konsumenci odwiedzają je spontanicznie, bez szczególnej okazji i wizyty takie stają się coraz bardziej popularne.
Oznacza to, że kolejne lata będą przynosić powstawanie nowych restauracji, kawiarni, barów czy sieci lokali szybkiej obsługi. Wszystkie te miejsca, to obszary pracy dla technika żywienia i usług gastronomicznych.

Uczniowie będący na tym kierunku uczą się urządzać zakłady gastronomiczne, układać diety,  umiejętnie sporządzać potrawy zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego ich podania i prawidłowej obsługi konsumenta. Zdobywają umiejętności aktywnego zachowania się na rynku, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, sporządzania biznesplanu itp.

Absolwent jest przygotowany do sporządzania potraw i napojów. Posiada te same umiejętności, które potrzebne są w pracy kucharza. Ponadto wykonuje zadania zawodowe związane z planowaniem i ocenianiem żywienia, organizowaniem i wykonywaniem usług. Posługuje się nowoczesnymi technologiami i urządzeniami, które ułatwiają realizację zadań zawodowych. Planuje i ocenia jadłospisy. Oblicza wartość odżywczą i energetyczną posiłków. Układa menu codzienne i okolicznościowe. Korzysta z programów komputerowych, które ułatwiają planowanie i rozliczanie działalności zakładu. Przedstawia ofertę usług gastronomicznych. Swoje zadania zawodowe wykonuje w macierzystym zakładzie lub oferuje usługi cateringowe. Jest otwarty na nowości i kreatywny w działaniu, poprzez nowoczesne dekoracje potraw, aranżację stołów i sal konsumpcyjnych.

•    HGT.02  Przygotowywanie i wydawanie dań
•    HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 

Technik żywienia i usług gastronomicznych może pracować jako:
•    szef kuchni, kucharz w: restauracjach, hotelach, pensjonatach, zakładach żywienia zbiorowego, gospodarstwach agroturystycznych i innych
•    kierownik do spraw żywienia w zakładach gastronomicznych
•    menager do spraw planowania i organizacji usług gastronomicznych
•    manager zakładu gastronomicznego
•    organizator imprez okolicznościowych
•    mistrz sztuki kulinarnej
•    pracownik firmy cateringowej
•    doradca w zakresie prawidłowego żywienia
•    organizator usług cateringowych
•    pracownik ruchomej bazy gastronomicznej: lotniczej, morskiej, kolejowej
•    prowadzić własną działalność

Technik agrobiznesu

Nauczysz się jak efektywnie zarządzać małym przedsiębiorstwem rolnym, otworzyć i prowadzić własną działalność gospodarczą czy pozyskiwać środki zewnętrzne na rozwój działalności. Nauczysz się hodowli zwierząt i roślin, przetwórstwa żywności oraz pracy związanej z administracją rolniczą. Praktykę zawodową zrealizujesz w gospodarstwach rolnych, zakładach przetwórczych produkujących żywność, ośrodkach agroturystycznych oraz instytucjach obsługujących i wspierających rolnictwo.

ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej
ROL.05 Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

  • gospodarstwa rolne,
  • jednostki samorządowe oraz agencje wspomagające i obsługujące rolników,
  • zakłady przetwarzające i dystrybuujące żywność lub pasze dla zwierząt.

 

Technik agrobiznesu może prowadzić własne gospodarstwo rolno-przetwórcze oraz korzystać z licznych dotacji unijnych.

Masz pytania?

Napisz do nas. Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie pytania i rozwiać wszelkie wątpliwości.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Skip to content