REKRUTACJA 2021/2022NOWA WERSJA STRONY ZS CKR


Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek  od 1.09.2020 r.


ŻYWNOŚĆ PROSTO Z GOSPODARSTWA - ŹRÓDŁEM DOCHODU ROLNIKÓW. Jak rozpocząć produkcję i sprzedaż żywności z własnego gospodarstwa?

KORONAWRIUS - ULOTKA INFORMACYJNA

Ogólnopolski Konkurs Matematyczno-Plastyczny

„Zarazić Matematyką”

Zapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki przy wsparciu “WOM” w Katowicach pod patronatem Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Jak?

Wykonaj własnoręcznie (bez pomocy osób trzecich) pracę plastyczną na płaszczyźnie w dowolnej technice (malarskiej, rysunkowej, graficznej, mieszanej), w formacie A4 lub A3 na temat „Zarazić matematyką”

Kiedy?

Do 10 kwietnia 2021r. dostarcz swoją pracę do szkoły.

Co dalej?

W szkolnym etapie komisja wybierze jedną pracę i zgłosi ją do finału ogólnopolskiego.

Do 11 czerwca 2021r. zostanie ogłoszona lista laureatów. Dla zwycięzców przewidziane są dyplomy i nagrody. Zwycięskie prace zostaną wyeksponowane podczas XXX Krajowej Konferencji SNM w 2022 roku.
 

Celami konkursu są:

- Popularyzacja matematyki i pokazywanie jej obecności w otaczającym nas świecie.

- Propagowanie i rozwijanie aktywności artystycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

- Rozbudzanie twórczej inwencji dzieci i młodzieży oraz kształtowanie samodzielnego i kreatywnego myślenia.

- Rozwijanie umiejętności prezentowania własnych obserwacji i przemyśleń

Dodatkowych informacji udziela Iwona Dyszkiewicz.

Regulamin konkursu: https://drive.google.com/file/d/1nBioAVwHk_rxHF5eJ1MwG-yzson0Cu08/view

Oświadczenie uczestnika https://drive.google.com/file/d/18PI0znkyLe4oQuxT6wEwV6zVcsql6g2h/view  

----------------------------------------------------------------------------------------------

POMOC DLA KINGI !!!

Szanowni Państwo,

Drodzy Rodzice i Uczniowie

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu zwracają się z gorącą  prośbą i apelem do Państwa o pomoc w leczeniu i rehabilitacji naszej uczennicy Kingi.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO                      red.  I. Kłysińska-Łysek

    

21 lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Święto to zostało ustanowione przez UNESCO w 1999 roku. Jego przesłaniem jest ochrona języków ojczystych, podkreślanie wartości edukacji językowej, chronienie różnorodności językowej, bezpośrednio związanej z problemem wymierania języków i kultur. więcej (...)

Dzień Bezpiecznego Internetu                         red.  O. Konieczna

    

DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców
z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania z internetu.

Również nasza szkoła dołączy się do tej inicjatywy. W miesiącu lutym w ramach godziny wychowawczej zostanie przeprowadzona lekcja poświęcona problemowi nadmiernego korzystania z Internetu. Celem zajęć będzie przekazanie wiedzy na temat zagrożeń płynących z nadużywania Internetu i komputera.

Dzień bezpiecznego Internetu nabiera w tym roku szczególnego znaczenia, gdyż jedynie wspólny wysiłek  zarówno dorosłych – rodziców i profesjonalistów jak i samych dzieci i młodzieży zapewnić może bezpieczeństwo w czasie zintensyfikowanego korzystania z sieci podczas pandemii i zdalnej edukacji.

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF                         red.  J. Witkowska

    

W styczniu zakończyliśmy projekt - Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF 2020 zorganizowany przez UNICEF w roku szkolnym 2020/2021.

Akcja miała za zadanie między innymi przybliżenie zagadnienia praw dziecka, uświadomienie ich znaczenia i ich konsekwencji w codziennym życiu.
Jednym z  działań podczas trwania akcji było wykonanie prac plastycznych w dowolnej technice obrazujących „lepszy świat dla dzieci w Jemienie”.

Prezentujemy dwie z nich autorstwa Olgi Kozery uczennicy kl. IV oraz Ewy Przewłockiej uczennicy kl. I

76. rocznica wyzwolenia KL Auschwitz-Birkenau. Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Holokaustu

1.KONKURS

2. INFORMACJE ORE


WYNIKI KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZĄ OZDOBĘ BOŻONARODZENIOWĄ

 

Z ogromną przyjemnością ogłaszamy wyniki szkolnego konkursu –,,Najpiękniejsza ozdoba bożonarodzeniowa”.

Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu ozdoby bożonarodzeniowej w formie przestrzennej. Konkurs miał na celu:                                                                                        

-  kultywowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia;                                                       

- pogłębianie wiedzy na temat symboliki związanej ze Świętami Bożego Narodzenia
w obrzędowości ludowej;

- rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej uczniów.               

Prace oceniane były zgodnie z następującymi kryteriami:

- oryginalność,

- pomysłowość,

- estetyka wykonania.

W związku z tym, że wszystkie ozdoby były piękne i niepowtarzalne, prezentowały się wspaniale oraz posiadały swój magiczny świąteczny charakter, wybór był bardzo trudny. Komisja konkursowa przyznała pierwsze miejsce ex aequo dwóm pracom:

I miejsce – Kinga Sochacka kl.2 M4F 

I miejsce – Antoni Dudziński kl.1LTF

II miejsce – Martyna Nowak kl. 2 M4F

III miejsce – Karolina Kastek kl. 1 MTP

Wyróżnienie: Klaudia Mirek kl. 2 BTL 
                                                                                                                                                                                         

Wszystkim uczestnikom konkursu oraz laureatom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w przyszłorocznym konkursie. Ze zwycięzcami skontaktujemy się w celu ustalenia szczegółów związanych z nagrodami.

                                                             

nagrodzone prace

                                             

Nieustannie do przodu                                                                                 red.  I. Dyszkiewicz     

Minął rok 2020, a  wraz z nim zakończyliśmy kolejny etap działań związanych z Projektem „Nasza jakość - Twoją szansą na rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów ZSCKR w Żarnowcu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs.  (więcej...)

Do sukcesu nie ma żadnej windy, trzeba iśc po schodach        red.  T. Pustułka

 
    Początek roku to dla jednych jeszcze czas odpoczynku a dla innych czas ciężkiej pracy. Trzech nauczycieli przedmiotów zawodowych z ZSCKR w Żarnowcu nie ustaje w ciągłym doskonaleniu swoich umiejętności i zdobywaniu nowej wiedzy. W ramach projektu . Nasza jakość - Twoją szansą na rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów ZSCKR w Żarnowcu w dniach od 4 do 7 stycznia 2021 uczestniczyli w kursie TOKARZ/FREZER CNC SINUMERIK828D i 808D
Celem kursu jest nabycie przez uczestników wiedzy teoretycznej, czyli podstawowej wiedzy z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie i umiejętności praktycznych takich jak obsługa i programowanie obrabiarek CNC a w nim m.in.:
-Budowa maszyn CNC
-Struktura programu CNC,
-Główne funkcje i adresy CNC
-Podstawowe funkcje przygotowawcze, pomocnicze
-Programowanie Sinumerik 828D i 808D
-Pisanie programów wybranych detali(toczenie, wiercenie, wytaczanie, gwintowanie, rowkowanie, ucinanie)
-Obsługa obrabiarki: rozruch maszyny, punkty zerowe
–Układy współrzędnych, zarządzanie programami, uzbrojenie obrabiarki
-Wprowadzanie korekcji długościowych narzędzi.
Dzięki profesjonalnemu podejściu firmy szkolącej https://emt-systems.pl/ całe szkolenie było utrzymywane w wysokich standardach sanitarnych.

Szkolimy, diagnozujemy, naprawiamy                             red.  T. Pustułka

                 
    W dniach 12-22 grudnia 2020 na terenie naszej szkoły odbyło się szkolenie dla uczniów w ramach projektu „Nasza jakość - Twoją szansą na rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów ZSCKR w Żarnowcu”. Do szkolenia z zakresu DIAGNOSTYKI POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH przystąpiło 34 osoby.
Obecna sytuacja epidemiologiczna postawiła nas przed nami dodatkowe wyzwania i obowiązki. Realizacja projektu zgodnie z wyznaczonym harmonogramem jest dla nas bardzo ważna, jednak priorytetowe jest bezpieczeństwo wszystkich uczestników projektu, dlatego też całe szkolenie było utrzymywane w wysokich standardach sanitarnych.
Celem szkolenia było zaznajomienie uczestników z podstawami diagnostyki i autodiagnostyki systemów sterowanych elektroniczne w pojazdach rolniczych.
W ramach szkolenia uczestnicy poznali szereg informacji z zakresu sterowania silnika, skrzyni biegów, podnośników przedniego i tylnego, problematyki sieci CAN, sposoby kalibracji i regulacji skrzyń biegów, podnośników itp. Dzięki temu szkoleniu uczniowie nabyli wiedzę w jaki sposobów przeprowadzać diagnostykę systemów, interpretować usterki oraz przeprowadzać kalibracje oraz regulacje.
Szkolenie było przeprowadzone zgodnie z programem ustalonym z koordynatorem projektu. Główne punkty szkolenia to:
-Zapoznanie się z typami systemów sterowanych elektronicznie oraz rodzajami diagnostyki na 3 poziomach w środowisku maszyn rolniczych.
- Przedstawienie metod i procedur diagnostyki szeregowej głównych systemów elektronicznych stosowanych w maszynach rolniczych z interpretacją błędów, parametrów i stanów oraz systemów sieci CAN, skrzyni biegów i WOM; zarządzanie silnikiem i układami powiązanymi.
-Omówienie procedur konfiguracyjnych oraz warunków koniecznych do ich przeprowadzenia, kalibracja skrzyni biegów, silnika i tylnego podnośnika hydraulicznego.
-Ćwiczenia praktyczne przeprowadzone na co najmniej trzech różnych ciągnikach rolniczych obejmujące diagnostykę i procedury manualne jak również diagnostykę szeregową, (JOHN DEERE 7730, VALTRA N111, DEUTZ FAHR AGROTRON M600, SAMOCHÓD CIĘŻAROWY MAN TGX 18.440)


"Razem na Święta"                                                             red.  J. Witkowska

                 
    Nasza szkoła włączyła się w kolejną edycję akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej  "Razem na Święta".
Celem inicjatywy jest zarówno zachęcenie uczniów do niesienia pomocy innym, jak również budowanie wspólnot i więzi międzypokoleniowych oraz kształtowanie poczucia odpowiedzialności za drugą osobę.
W ramach akcji uczniowie klasy I Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych pod opieką Pani Marzeny Szwej przygotowali  domowe pierniczki.  Te słodkie wypieki będą mogli podarować Rodzinie, Sąsiadom, Przyjaciołom.
Natomiast uczniowie klasy IV Technikum Agrobiznesu wykonali kartki bożonarodzeniowe. Świąteczne życzenia wyślemy do osób starszych i samotnych, szczególnie w okresie pandemii.

Konkurs KRUS                                                             red.  M. Kwarciak

                   

   17. grudnia był w naszej szkole dniem otrzymania wyników konkursu organizowanego przy współpracy z reprezentantem KRUSu panem Łukaszem Dudą.

W konkursie udział wzięło 10 uczniów z klasy 3 TR/TRM, w czołówce uplasowali się : Przemysław Klimek, Kacper Roch oraz Kacper Wieczorek i to w ich ręce wpadły główne nagrody. Zaangażowanie pozostałych uczestników zostało również docenione dlatego otrzymali oni nagrody pocieszenia.

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
serdecznie zapraszamy do udziału  w konkursie

„NAJPIĘKNIEJSZA OZDOBA BOŻONARODZENIOWA”

Konkurs trwa do 22.12.2020r.

Regulamin konkursu - "NAJPIĘKNIEJSZA OZDOBA BOŻONARODZENIOWA".

 Zapraszamy na Koncert z okazji Dnia Niepodległości (Klub Marchołt)

Zapowiedziana na załączonym zaproszeniu instrukcja:

Zapraszamy na nasz kanał na platformie YT :

Facebook:
wydarzenie na facebooku pod adresem 
https://www.facebook.com/events/372226637225343/ 

Jutro (piątek, 13.11) od godziny 18:30 na tym kanale będziemy prowadzić transmisję na żywo.
Szkolne eliminacje OWiUR                                               red.  D. Laskowska

                   
W dniu 23.10.2020 r. w  szkole przeprowadzono eliminacje szkolne XLIV  edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. W zmaganiach wzięło udział 36 uczniów.

Uczniowie nominowani do udziału w eliminacjach okręgowych OWiUR, to:

Blok: produkcja zwierzęca

   1.       Rosół Sebastian – kl. II TR

Blok: weterynaria

   1.       Sochacka Agata – kl. II TW

Blok: produkcja roślinna

   1.       Skutnik Adrian – kl. III TA

Blok: agrobiznes

   1.       Duch Wiktoria – kl. III TA

Blok: mechanizacja rolnictwa

1.       Nowak Bartłomiej – kl. III TMRiA 

Wszystkim uczestnikom eliminacji szkolnych XLIV edycji  Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych  gratulujemy.

Erasmus+                                                                             red.  M. Kwarciak

                   
 

10 listopada 2020 odbyło się internetowe spotkanie w ramach mobilności programu Erasmus + 

W czasie pandemii Covid-19 niemożliwym stało się zorganizowanie bezpiecznego wyjazdu i pobytu w ramach wymiany uczniowskiej, jednak udało się takie spotkanie zorganizować w sposób wirtualny poprzez aplikację Microsoft Teams. Młodzież miała okazję porozmawiać, opowiedzieć o swoich zainteresowaniach oraz przeprowadzić Quizy na temat kraju, z którego pochodzą.
W spotkaniu udział wzięli nauczyciele i uczniowie ze szkoły GINNASIO ANTONIO SEMA PIRANO ze ze Słowenii, HŐGYES ENDRE GIMNÁZIUM  z Węgier  oraz z ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO Z ŻARNOWCA.
Szkoła do hymnu 2020 –  we wtorek, 10 listopada o godz. 11:11 - razem odśpiewamy hymn narodowy.

Olimpiada z j. angielskiego.

 4-11-2020 r. w godzinach  8.00 do 16:00 w sposób zdalny przeprowadzona będzie Olimpiada z j. angielskiego "Olimpus - sesja jesienna"

Osoby zapisane u nauczycieli j. obcych proszone są o zapoznanie z regulaminem olimpiady.
                                                       
Życzymy powodzenia
           

Instrukcja_dla_ucznia#CodeWeek                                                                        red.  O. Konieczna

                   
  W dniach 19.10-21.10.2020r  na lekcjach informatyki została przedstawiona uczniom prezentacja „Dlaczego warto uczyć się programowania”.  Inicjatywa,  której główną  ideą było promowanie programowania, odbyła się w Naszej szkole w ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania. W lekcjach wzięło udział 67 uczniów klasy I i II Technikum.

Światowy Dzień Zwierząt                                                  red.  D. Laskowska

                 
    Światowy Dzień Zwierząt obchodzony jest 4 października, w dzień ich patrona - św. Franciszka z Asyżu. Dzień ten rozpoczyna Światowy Tydzień Zwierząt, który trwa do 10 października. Obchody tego święta mają na celu przypomnienie wszystkim ludziom o prawach zwierząt, przede wszystkim do godnego życia, bezpieczeństwa i wolności. 
Z tej okazji uczniowie naszej szkoły podobnie jak w ubiegłym roku mieli okazję zebrać żywność i przedmioty rzeczowe  na rzecz Stowarzyszenia  dla zwierząt w Zawierciu.  Były to: karmy dla psów i kotów, smycze.  Bardzo serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i za pomoc w zbiórce.
 Zorganizowany został również konkurs fotograficzny pt. ,„Mój czworonożny przyjaciel” -  nadesłano 10 zdjęć. Głosowali wszyscy uczniowie naszej szkoły, ich głosami zwycięzcą został Przemysław Klimek  z klasy III TMRiA  (zdjęcie 2).
Zwycięzcy gratulujemy!  Pozostałym uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy czworonożnych przyjaciół.
Dnia 19.10.2020 r. nastąpiło przekazanie do TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE oddział w Zawierciu darów rzeczowych,  które zostały zebrane w wyniku zorganizowanego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu Światowego Tygodnia Zwierząt. Były to: karmy dla psów i kotów, zabawki. Wszystkim osobom, które przyczyniły się do tej akcji bardzo dziękujemy.


Dzień języków obcych                                                      red.  M. Kwarciak

                 
    W tym roku, Dzień Języków Obcych w naszej szkole obchodziliśmy poprzez przygotowanie plakatów promujących naukę języków oraz dyktando językowe, przeprowadzone w języku angielskim i niemieckim.


Wycieczka do Smolenia                                                        red.  Z. Midro

                 
    1 października 2020 r. uczniowie klasy I Technikum Mechanizacji  Rolnictwa i Agrotroniki wybrali się na wycieczkę do Smolenia, zorganizowaną przez wychowawcę Zbigniewa Midro. Po dotarciu na miejsce, uczniowie zwiedzili bazę dydaktyczną Ośrodka Edukacyjno-Naukowego ZPKWŚ w Smoleniu położonego w Dolinie Wodącej, na terenie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd. Następnie młodzież zjadła kiełbaski upieczone nad ogniskiem.
    Wycieczka miała na celu integrację klasy oraz poznanie najbliższej okolicy.

Sprzątanie świata                                                               red.  A. Antończak

                 
    W tym roku nasza szkoła już kolejny raz wzięła udział w akcji Sprzątanie Świata, której koordynatorem jest Fundacja Nasza Ziemia. W dniu 21 września uczniowie zaopatrzeni w worki
i rękawice wyruszyli sprzątać swoją najbliższą okolicę, czyli teren wokół szkoły. Część młodzieży wraz z opiekunkami Aleksandrą Antończak i Beatą Karbownik udała się do Brzezin i sprzątała las oraz teren wzdłuż drogi między Brzezinami a Małoszycami.
Tegoroczna akcja przebiegała pod hasłem „Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję”
Przyłączając się do tej światowej inicjatywy, możemy potwierdzić naszą wrażliwość i świadomość ekologiczną.

Wycieczka klasowa                                                              red.  W. Bieniek

                 
    W dniu 25 września 2020 uczniowie kasy pierwszej TW/TR uczestniczyli w wycieczce programowo-integracyjnej „Szlak Orlich Gniazd – historia i teraźniejszość”, której celem było poznanie historii zamków obronnych usytuowanych na jurajskim Szlaku Orlich Gniazd. Trasa wycieczki przebiegała przez w Pieskową Skałę i Ojców - chyba najbardziej urokliwe miejsca szlaku -, następnie grupa udała się do Korzkwi a ostatnim punktem jednodniowej wyprawy były ruiny zamku w Rabsztynie.


Wycieczka klasowa                                                                 red.  A. Ptak

                 
     18 września 2020 r. uczniowie klasy I MTP wybrali się na wycieczkę do Brzezin, zorganizowaną przez wychowawczynię panią Annę Ptak. Po dotarciu do celu , uczniowie z apetytem zjedli upieczone nad ogniskiem kiełbaski.
    Wycieczka miała na celu integrację klasy oraz poznanie najbliższej okolicy.

Wycieczka do winnicy                                                         red.  W. Bieniek

               
  W środę 16-09-2020, uczniowie klas pierwszych technikum rolniczego oraz technikum agrobiznesu uczestniczyli w wycieczce programowej do Zawiercia-Skarżyc. Głównym tematem wyjazdu było zapoznanie się z zasadami funkcjonowania winnicy, której założycielem jest Pan Andrzej Wuczyński – właściciel hotelu POZIOM 511 w Podzamczu. Na winnicy, która zajmuje prawie 4 hektary uprawiane jest 6 odmian winorośli. W czasie naszego pobytu trwał zbiór winogron białych odmiany Solaris. Po terenie winnicy oprowadzał nas Pan Piotr Jaskóła – pionier winiarstwa ekologicznego w Polsce, właściciel Winnicy Wieliczka. Pan Piotr przedstawił młodzieży historię zakładania winnic w Polsce, a także w bardzo ciekawy sposób przybliżył zasady uprawy winorośli oraz tajniki produkcji wina. Bardzo serdecznie dziękujemy Panom Andrzejowi Wuczyńskiemu oraz Piotrowi Jaskóle za zaproszenie.
   
 

Dożynki Parafialne w Żarnowcu                                   red.  I. Kłysińska-Łysek

               
          8 września 2020 roku odbyły się Dożynki Parafialne w kościele NNMP w Żarnowcu. W uroczystej odpustowej mszy świętej uczestniczyła dyrekcja, delegacja nauczycieli oraz uczniów, którzy udali się do kościoła z wieńcem dożynkowym. Pod koniec mszy ksiądz proboszcz poświęcił nowego busa zakupionego na potrzeby społeczności szkolnej.


Minister Edukacji Narodowej, Minister Infrastruktury oraz Główny Inspektor Sanitarny przygotowali wspólny list dotyczący bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły. W liście podkreślili m.in., że zarówno uczniowie korzystający z komunikacji publicznej, jak i szkolnych autobusów są zobowiązani do zasłaniania nosa i ust.

Załącznikiem do listu są Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. Zostały one opracowane przez Ministerstwo Infrastruktury wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym. W wytycznych zostały wymienione obowiązki, jakie leżą po stronie pasażera, kierowcy i obsługi pojazdu oraz przedsiębiorcy w czasie korzystania z transportu zbiorowego. 

List oraz wytyczne w załącznikach.

    Bezpieczeństwo uczniów w środkach transportu zbiorowego – wspólny list szefów MEN, MI i GIS – plik w wersji pdf

    Bezpieczeństwo uczniów w środkach transportu zbiorowego – wspólny list szefów MEN, MI i GIS – plik w wersji word

    Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce – wytyczne MI i GIS


Odzież robocza dla uczniów                                             red.  I. Dyszkiewicz

                 Uczniowie, którzy realizują staż w ramach projektu pn. „Nasza jakość - Twoją szansą na rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów ZSCKR w Żarnowcu” zostali wyposażeni w odzież roboczą niezbędną na stanowisku pracy. Zestaw odzieży, poza standardowymi elementami tj. obuwie, spodnie, kurtka, czapka, koszulka i rękawice został powiększony o maseczki, rękawiczki i okulary konieczne w obecnej sytuacji epidemiologicznej. Uczniowie z technikum weterynarii otrzymali dodatkowo fartuch i gumowce. Odzież dla uczniów jest bezpłatna.


    
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu
ul. Krakowska 25, 42-439 Żarnowiec, tel.: 32 644 90 80, fax: (032)6473400, e-mail: zsr.zarnowiec@poczta.fm

Copyright by KRYSTIAN GRELA - wszelkie prawa zastrzeżone.

banner