NOWA WERSJA STRONY ZS CKR


Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek  od 1.09.2020 r.


ŻYWNOŚĆ PROSTO Z GOSPODARSTWA - ŹRÓDŁEM DOCHODU ROLNIKÓW. Jak rozpocząć produkcję i sprzedaż żywności z własnego gospodarstwa?

KORONAWRIUS - ULOTKA INFORMACYJNA

 


Konkurs fotograficzny Barwy jesieni                                           red. I. Kłysińska-Łysek

                             
     Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym Barwy jesieni organizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Żarnowcu. Celem konkursu jest promowanie walorów przyrodniczych naszej gminy, rozbudzanie wśród mieszkańców zainteresowania przyrodą własnego regionu oraz rozwijanie wrażliwości artystycznej.

    Do konkursu mogą być zgłoszone zdjęcia zrobione w gminie Żarnowiec, które nie były wcześniej publikowane i nagradzane w innych konkursach.

Termin zgłaszania prac upływa 25.10.2021 r.
Osoby zainteresowane konkursem proszę o kontakt.
I. Kłysińska-Łysek
                            

Erasmus+                                                                                                   red. M. Kwarciak

                         
    
    Uczniowie Zespołu Szkół CKR w Żarnowcu serdecznie pozdrawiają z wciąż jeszcze gorącej Malagi!
To już druga 16 osobowa grupa młodzieży uczestnicząca w zagranicznych stażach w ramach programu Erasmus +
Pierwsze dni pobytu już za nami, oswoiliśmy się ze słoneczną Andaluzją odwiedzając centrum Malagi i spacerując po pobliskiej plaży.
Poznaliśmy również specyfikę i warunki stażu oraz zwiedziliśmy ogród Historyczno-Botaniczny La Conception Malagi.
… a co przyniosą nowe dni?
Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej oraz facebooka szkoły.

Test wiedzy o rolnictwie ekologicznym                                            red. A. Antończak

                         
    
    6.10.2021 roku został przeprowadzony test z wiedzy o rolnictwie ekologicznym zorganizowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Radomiu we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem konkursu było podniesienie poziomu wiedzy młodzieży szkół rolniczych na temat systemu rolnictwa ekologicznego oraz żywności ekologicznej. W naszej szkole udział w teście wzięło 18 uczniów. Uczestnicy konkursu w dwóch salach z komputerami rozwiązywali test pojedynczego wyboru składający się z 30 pytań. Na rozwiązanie testu przeznaczone było 60 minut.

Laureatką etapu szkolnego została uczennica 3 klasy technikum agrobiznesu Kinga Sochacka.
II miejsce – Przemysław Klimek
III miejsce – Patryk Klimas
Wyróżnienia otrzymali:
Klaudia Knapik, Kacper Chabior
Finał krajowy odbędzie się 26 października 2021 roku.
Kindze życzymy powodzenia.

Młodzież czyta dzieciom                                                                   red. I. Kłysińska-Łysek

                             
    W roku szkolnym 2021/2022 została wznowiona akcja czytania bajek i wierszyków dzieciom w Przedszkolu Publicznym w Żarnowcu. Uczniowie z naszej szkoły chętnie zaangażowali się w tę akcję i z przyjemnością czytają bajki najmłodszym.
Głośne czytanie dziecku: rozwija język, pamięć i wyobraźnię, uczy myślenia i wartości moralnych, zapewnia rozwój emocjonalny, poprawia koncentrację, pomaga w wychowaniu, poszerza wiedzę, ułatwia naukę w szkole, kształtuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy na całe życie.

Wycieczka programowa Kraków - Michałowice                                red. W. Bieniek

                         
    W piątek 1-go października uczniowie klasy drugiej technikum agrobiznesu, technikum weterynarii oraz technikum rolniczego uczestniczyli w wycieczce programo-integracyjnej. Celem wyjazdu było zapoznanie się z zasadami funkcjonowania nowoczesnej stadniny koni w Michałowicach, zwiedzenie Muzeum Gleb mieszczącego się na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz przypomnienie historii Miasta Królewskiego – Krakowa.

Eliminacje mistrzostw Polski w przeciąganiu liny                          red. W. Witkowski

                 
   ELIMINACJE STREFOWE DO MISTRZOSTW POLSKI SZKÓŁ ROLNICZYCH W PRZECIĄGANIU LINY POD PATRONATEM MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI  GRZEGORZA PUDY
    SUKCESEM ZAKOŃCZYŁ SIĘ UDZIAŁ NASZYCH UCZNIÓW W ELIMINACJACH STREFOWYCH DO MISTRZOSTW POLSKI W PRZECIĄGANIU LINY, KTÓRE ORGANIZOWANE BYŁY PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA W LUTUTOWIE W DNIU 25 WRZEŚNIA 2021.
    DRUŻYNY  REPREZENTUJĄCE NASZĄ SZKOŁĘ W  KOMPLECIE PO PASJONUJĄCEJ I SPORTOWEJ WALCE ZAMELDOWAŁY SIĘ W FINALE  MISTRZOSTW POLSKI, KTÓRE ZOSTANĄ ROZEGRANE W SOKOŁOWIE PODLASKIM ZAWODY ROZGRYWANE BYŁY  W 3 KATEGORIACH, DRUŻYNY ŻEŃSKA, MĘSKA I MIX, WALCZYŁY O UZYSKANIE KWALIFIKACJI NA FINAŁY.

Z NASZYCH REPREZENTANTÓW NAJLEPSZĄ OKAZAŁA SIĘ DRUŻYNA MIXA  ZAJMUJĄC PIERWSZE MIEJSCE W SWOJEJ GRUPIE DRUŻYNA ŻEŃSKA I MĘSKA  ZAJĘŁY DRUGIE MIEJSCA W SWOICH GRUPACH RÓWNIEŻ UZYSKUJĄC AWANS NA FINAŁY.

GRATULUJEMY  I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW PODCZAS MISTRZOSTW POLSKI

Konkurs z okazji Europejskiego Dnia Języków                            red. M. Kwarciak

         

     Dnia 27 września w naszej szkole odbył się konkurs wiedzy o historii, geografii, kulturze i tradycjach krajów świata z okazji Europejskiego Dnia Języków, który przypada na 26.09.
Chętni uczniowie wzięli udział w interaktywnym quizie.
Zwycięzcom gratulujemy:

I Antonii Dudziński - klasa II LTF
II Aleksandra Gomułka - klasa IV MTL
III Anna Wojciechowska - klasa II LTF

Próbny alaram przeciwożarowy                                                               red. A. Ptak

           

         24 września 2021 roku o godz. 9.00 został przeprowadzony próbny alarm przeciwpożarowy dla uczniów i pracowników Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu. Uczniowie oraz pracownicy ewakuowali się na plac przycmentarny. Przewodniczący poszczególnych klas złożyli raport obecności uczniów przewodniczącemu samorządu szkolnego, który przedstawił dane o ilości  obecnych uczniów Pani Wicedyrektor. Ewakuacja odbyła się sprawnie i szybko. Po skończonej ewakuacji uczniowie powrócili do klas.

Międzynarodowy Dzień Pokoju                                                                red. K. Grela

           21 września obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Pokoju. Ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1981 roku, a od 2001 roku obchodzony jest corocznie. Światowe obchody rozpoczynają się uderzeniem przez Sekretarza Generalnego ONZ w Dzwon Pokoju, który znajduje się przed siedzibą ONZ w Nowym Jorku. Jest kopią dzwonu z Hiroszimy, w która jako pierwsza ucierpiała w wyniku użycia broni jądrowej podczas II wojny światowej. Na dzwonie znajduje się sentencja "Niech żyje absolutny pokój na świeci". Międzynarodowy Dzień Pokoju przypomina nam jak cenny jest pokój, ale jest także i przestrogą, że pokój nie jest dany raz na zawsze, dlatego musimy propagować całkowity sprzeciw wobec wojny oraz wszelkich aktów wrogości wobec drugiego człowieka, a w konsekwencji wobec wszystkich narodów.

Inauguracja roku szkolnego szkół ministerialnych                            red. A. Czech

           10 września 2021 uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w inauguracji roku szkolnego 2021/2022 szkół prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Studzieńcu. Gala rozpoczęła się od uroczystego wprowadzenia oraz prezentacji pocztów sztandarowych wszystkich 68 szkół ministerialnych, po czym nastąpiła ceremonia Mszy Świętej. W części oficjalnej głos zabrała dyrektor szkoły oraz zaproszeni goście, w tym Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi- Grzegorz Puda. Pan Mister życzył wszystkim uczniom sukcesów, satysfakcji z dokonanych wyborów zawodowych oraz spokojnego roku. Uroczystość uświetnili uczniowie szkoły w Studzieńcu, wraz z orkiestrą dętą, zespołem pieśni i tańca, grupą czirliderekSpektakl profilaktyczny                                                                  red. J. Witkowska

           6 września gościliśmy w naszej szkole Grzegorza Stępnia, basistę Oddziału Zamkniętego. Podczas spotkania profilaktyczno-muzycznego poruszał tematy związane z alkoholem, narkotykami, wulgaryzmami oraz cyberprzemocą. Muzyk starał się angażować młodzież do dyskusji, opowiadał o swoich życiowych doświadczeniach oraz niebezpieczeństwach czyhających na młodego człowieka.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego                                             red. K. Grela

           Okres wakacji dobiegło końca. Wypoczęci, uśmiechnięci i spragnieni nowych wyzwań zainaugurowaliśmy rok szkolny 2021/2022. Pani Dyrektor Ewa Śrubarczyk szczególnie gorąco przywitała pierwszoklasistów, którzy powiększyli naszą społeczność szkolną. Jak co roku wspomniała również o rocznicy wybuchu II wojny światowej, która jest dla nas przestrogą, ale dzięki bohaterskiej postawie Polaków, także i cenną lekcją patriotyzmu. Dzisiejsza uroczystość była również okazją do nagrodzenia za bardzo dobre wyniki w nauce uczniów, którzy nie mogli odebrać nagród w czerwcu. Pełni pozytywnej energii rozpoczynamy zatem kolejny rok szkolny!

    


Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu
ul. Krakowska 25, 42-439 Żarnowiec, tel.: 32 644 90 80, fax: (032)6473400, e-mail: zsr.zarnowiec@poczta.fm

Copyright by KRYSTIAN GRELA - wszelkie prawa zastrzeżone.

banner