NOWA WERSJA STRONY ZS CKR


REKRUTACJA 2020/2021


NAUCZANIE ZDALNE w ZS CKR

 


REKRUTACJA 2020/2021

 

LOGOWANIE

 

Czekamy na Ciebie!

Zostań uczniem ZSCKR w Żarnowcu


NAUCZANIE ZDALNE informacja dla rodziców i uczniów

 


konsultacje z rodzicami

 


Odzież robocza dla uczniów                                             red.  I. Dyszkiewicz

                 Uczniowie, którzy realizują staż w ramach projektu pn. „Nasza jakość - Twoją szansą na rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów ZSCKR w Żarnowcu” zostali wyposażeni w odzież roboczą niezbędną na stanowisku pracy. Zestaw odzieży, poza standardowymi elementami tj. obuwie, spodnie, kurtka, czapka, koszulka i rękawice został powiększony o maseczki, rękawiczki i okulary konieczne w obecnej sytuacji epidemiologicznej. Uczniowie z technikum weterynarii otrzymali dodatkowo fartuch i gumowce. Odzież dla uczniów jest bezpłatna.

Zakończenie roku szkolnego                                              red.  A. Hajduga

                 Rok szkolny 2019/2020 dobiegł końca. Tym razem nie było uroczystej akademii, na której jak co roku były podziękowania, wręczanie wyróżnień i nagród. Pandemia koronawirusa zmieniła nasze życie, zmieniła szkolną codzienność. Musieliśmy się zmierzyć z zupełnie nową rzeczywistością. Nauczanie zdalne było dla nas wszystkich: nauczycieli, uczniów, często rodziców, nie lada wyzwaniem, ale myślę, że daliśmy radę. Wytrwała praca, wdrożenie nowych metod nauczania on-line, godziny spędzone przed komputerem dały wymierne efekty i dzisiaj mogliśmy z satysfakcją zakończyć ten trudny rok szkolny. Choć nie wszyscy odebrali świadectwa (klasy drugie ze względów formalnych spowodowanych pandemią zrobią to pod koniec sierpnia), to jednak możemy się cieszyć upragnionymi wakacjami. Życzę wszystkim, aby czas odpoczynku upłynął w zdrowiu, był pełen uśmiechu i słońca, abyśmy wypoczęci i pełni energii wrócili we wrześniu do szkoły i w normalny, tradycyjny sposób rozpoczęli naukę.
Zakończenie roku szkolnego to czas podsumowań. Do 11 marca życie szkolne toczyło się normalnym rytmem. Był to okres licznych wydarzeń i sukcesów. A co działo się w naszej szkole w tym roku? O tym opowiada film.

                                                 

 Drugi rok projektu za nami                                                                         red.  I. Dyszkiewicz
    Powoli dobiega końca drugi rok realizacji Projektu „Nasza jakość - Twoją szansą na rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów ZSCKR w Żarnowcu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs. (więcej...)

Setna rocznica urodzin Jana Pawła II                              red.  E. Śrubarczyk

             

https://www.youtube.com/watch?v=W35-KyrF4VYW

W poniedziałek 18 maja 2020 roku przypada setna rocznica urodzin Świętego Jana Pawła II. Jan Paweł II od 11 lat patronuje naszej placówce. Przez Jego naukę kształtujemy postawy młodych ludzi, uczymy ich miłości, poświęcenia, oddania, poszanowania innego człowieka – tego wszystkiego, czego wymagał od nas Święty Papież.
W tym roku, rocznicy urodzin Patrona Szkoły nie będziemy obchodzić jak w poprzednich latach. Nie pójdziemy ze sztandarem do kościoła, nie będzie akademii. Jan Paweł II będzie jednak z nami jak zawsze - w naszych sercach.
Pamiętajmy o jego 100 rocznicy urodzin, przyłączmy się do inicjatywy “Okna dla Jana Pawła II” i na znak naszej pamięci udekorujmy okna naszych domów w poniedziałek 18 maja. Udekorujmy nasze okna, tak, jak robiliśmy to, kiedy Jan Paweł II odwiedzał naszą ziemię lub odchodził do domu Ojca. Wstawmy do okien obrazy oraz zdjęcia z wizerunkiem “naszego papieża”. Przyozdóbmy w kolory papieskie (żółty i biały) okna naszych domów. Wywieśmy flagi – niech będzie to znak naszej pamięci o wielkim Polaku. Dzięki temu pozostając w swoich domach, aktywnie możemy włączyć się w świętowanie 100 rocznicy urodzin Jana Pawła II.

Drodzy Uczniowie

            W  związku z zawieszeniem zajęć  na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r.  zachęcamy Was do korzystania  z materiałów edukacyjnych zamieszczanych  na naszej nowej stronie www.zsckrzarnowiec.edupage.org, ,  na której nauczyciele tworzą i udostępniają materiały do realizacji w domu. Materiały znajdują się w zakładce NAUCZANIE ZDALNE i są one uzupełniane  zgodnie z planem zajęć. Ponadto, aby usprawnić komunikację z nauczycielami, Wy oraz Wasi rodzice uzyskacie dostęp                                  do e-dziennika. Dzięki temu wasi nauczycieli będą mogli monitorować Wasze osiągnięcia a Wy oraz Wasi rodzice będziecie mieć wgląd w realizowane zadania oraz oceny. 

 

Szanowni Rodzice

Aby praca w warunkach domowych osiągnęła zamierzony efekt prosimy o stworzenie dla swoich dzieci odpowiednich warunków do nauki.

Osiągnięcia ucznia w dużym stopniu zależą od tego, jak zorganizowany będzie w domu jego "warsztat pracy", czyli w jakich warunkach pracuje w domu.  Nauka w domu posiada również ogromne walory wychowawcze. Uczeń, pokonując samodzielnie napotykane w toku uczenia trudności kształci i rozwija takie cechy charakteru jak:  wytrwałość w dążeniu do celu, wiarę we własne siły, pilność, systematyczność , a także rozwija własną inicjatywę, pomysłowość i uzdolnienia twórcze. Daje również możliwość pełnego dostosowania tempa nauki do potrzeb i możliwości ucznia.

 

ORGANIZACJA I HIGIENA PRACY W DOMU
1. Każdemu uczniowi należy zapewnić w domu stałe miejsce do pracy, w którym  musi panować ład, porządek i estetyka.  
2. Jedno z podstawowych wskazań higieny dotyczy oświetlenia pokoju, w którym uczeń pracuje. Należy przy tym pamiętać, że nie tylko słabe, ale jednocześnie jaskrawe światło jest szkodliwe, wywołuje zmęczenie wzroku, a przez to zmęczenie umysłowe.

3. Dla zdrowia i wydajności  pracy ucznia bardzo ważne jest oddychanie świeżym powietrzem. Należy przed rozpoczęciem pracy przewietrzyć pokój. 
4. Samodzielna praca ucznia wymaga wysiłku umysłowego oraz skupienia uwagi,               w związku z czym otoczenie domowe powinno  zapewnić mu ciszę niezbędną do nauki.

5. Duży wpływ na wyniki nauki domowej wywiera dzienny rozkład zajęć. Pora  pracy ucznia powinna być stała. Najlepiej zgodna z godzinami realizowanymi podczas zajęć w szkole. Pamiętajmy aby ograniczać czas spędzany przy komputerze.
6. Zadania zlecone przez nauczycieli należy odrabiać w tym samym dniu, w którym zostały one zadane – systematycznie.
7. Rodzic w tym czasie powinien czuwać nad prawidłowym przebiegiem pracy swego dziecka.
8. W trakcie nauki domowej potrzebny jest odpoczynek a krótkie przerywniki są wskazane. Narastające zmęczenie zmniejsza koncentrację uwagi. Przerwy pozwalają na uporządkowanie przeczytanych informacji i powiązanie ich w logiczną całość. Przerwy w trakcie pracy nie powinny jednak być zbyt długie 10-15min.

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE

Konkurs: Pisanka i tradycje wielkanocne                          red.  M. Szwej


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SZKOLNYM KONKURSIE
„PISANKA I tradycje wielkanocne”

I. Organizator konkursu: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu

II. Przedmiot konkursu jest:
• wykonanie tradycyjnego jajka wielkanocnego z możliwością zawieszenia m.in. pisanki na wydmuszce lub kraszanki, oklejanki, nalepianki, drapanki metodą tradycyjną,
• ciekawe spisanie tradycji i obrzędów związanych ze Świętami Wielkiej Nocy i miesiącem kwietniem.

III. Cele konkursu:
• Propagowanie folkloru i tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi.
• Pobudzanie inwencji twórczej i fantazji w zakresie wykonywania pisanek wielkanocnych.
• Kształtowanie aktywnej postawy uczniów wobec sztuki i tradycji kulturowej, związanej z obrzędami okresu Wielkiej Nocy.
• Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych uczniów.
• Promowanie twórczości wśród młodzieży szkolnej.
• Prezentacja pisanek wielkanocnych jako elementu kultury chrześcijańskiej i narodowej.

REGULAMIN KONKURSU:

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu.
2. Warunkiem uczestnictwa jest wysłanie zdjęcia pracy w terminie do 10 kwietnia 2020r. na e-mail szkoły zsr.zarnowiec@poczta.fm lub marzena.sz@opoczta.pl .
3. Każdy uczestnik może wykonać pisankę w dowolnie wybranej technice i dowolnej wielkości lub spisać tradycje i obrzędy Świąt Wielkanocnych.
4. Komisja oceni prace według następujących kryteriów:
• ogólne wrażenie artystyczne
• oryginalność i pomysłowość prac
• wkład pracy - walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki)
• estetyka wykonania.
5. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatorów konkursu.
6. Wyróżnione prace zostaną nagrodzone.

ZAPRASZAM do udziału w konkursie
Marzena Szwej

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

ZAJĘCIA NA KWALIFIKACYJNYCH KURSACH ZAWODOWYCH RÓWNIEŻ ZOSTAJĄ ODWOŁANE
WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE
ZS CKR ZDALNE NAUCZANIE


pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 Nasi uczniowie edukują przedszkolaków                           red.  A. Czech

             

   Nasi uczniowie edukują przedszkolaków. Uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu uczestniczą w projekcie „Śląska Młodzież Solidarna w Działaniu”. Jest to projekt społeczny skierowany do młodzieży w wieku 15-19 lat, współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Celem projektu jest wsparcie młodych ludzi w zdobywaniu i doskonaleniu umiejętności społecznych, ważnych na rynku pracy, potrzebnych i wymaganych przez pracodawców. Na zakończenie projektu uczniowie postanowili wykorzystać nabyte kompetencje do nauki przedszkolaków. Dzieci uczestniczyły mi. w zajęciach rytmicznych, rysunkowych w nauce śpiewu oraz tańca. Warsztaty były nowym, ciekawym doświadczeniem dla młodzieży oraz przedszkolaków. Odbyte zajęcia przełożyły się pierwsze decyzje edukacyjno- zawodowe uczniów.

Wycieczka do AGRO-MASZ                                                   red.  Z. Midro

             

    5 marca została zorganizowana wycieczka do firmy AGRO-MASZ. Na wycieczkę pojechała klasa II Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki. Firma AGRO-MASZ z siedzibą w Strzelcach Małych została założona w 2006 roku rozwija się w niezmiennie szybkim tempie, każdego roku zwiększając zatrudnienie oraz produkcję.
W swojej ofercie ma miedzy innymi: brony talerzowe, agregaty uprawowo-siewne, agregaty podorywkowe, siewniki, pługi.
    Na początku spotkania nasi uczniowie zapoznali się z historią, rozwojem, osiągnięciami i produktami firmy AGRO-MASZ, którą przedstawił Pan Piotr Szlakiewicz. Następnie obyły się warsztaty teoretyczne dotyczące uprawy pasowej, którą omówił Pan dr inż. Marek Reich z firmy AGRII Polska.
Młodzież zwiedziła hale produkcyjne gdzie zostały przedstawione nowoczesne procesy technologiczne wykorzystywane przy produkcji maszyn rolniczych.
Następnie młodzież na poletkach doświadczalnych AGRII DEMO mogła porównać różnicę między uprawą orkowo-tradycyjną, uproszczoną a pasową rzepaku.

Akcja krwiodawstwa                                                           red.  J. Witkowska

             

    3 marca 2020 roku zorganizowana została w Zespole Szkół CKR akcja krwiodawstwa. Bardzo dziękuję wszystkim biorącym udział w akcji, a szczególnie tym, którzy pierwszy raz oddali krew. Nasi uczniowie stanęli na wysokości zadania i nie straszne im było zetknięcie się z igłą i strzykawką. Tak jak w poprzednich akcjach, mogliśmy również liczyć na wsparcie ze strony naszych absolwentów.
Jeszcze raz wszystkim dziękuję. J. Witkowska

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych                  red.  K. Grela

             

    Również w piątek 28 lutego 2020 roku na hali sportowej w ZSCKR odbyły się zawody na najbardziej usportowioną klasę w szkole w kategorii dziewcząt i chłopców. Panowie mieli za zadanie pokonać Policyjny Tor Przeszkód, Panie zmodyfikowany tor przeszkód Sprawni jak Żołnierze. "Klasą na 6" w kategorii panów okazała się klasa IV TM/W w składzie: Krystian Opiłka, Karol Rawecki, Krystian Skóra" " Klasa na 6 " w kategorii pań to klasa II TA/W w składzie: Wiktoria Duch, Aleksandra Dudzińska. Gratulujemy! Dnia 21 lutego 2019 roku w ZSCKR zagościły uczennice klasy 7 i 8 Szkoły Podstawowej z Żarnowca, które rozegrały towarzyski mecz piłki siatkowej z zaprzyjaźnionymi uczennicami ZSCKR w Żarnowcu.

Sportowy piątek                                                                     red.  E. Stojek

             

    Również w piątek 28 lutego 2020 roku na hali sportowej w ZSCKR odbyły się zawody na najbardziej usportowioną klasę w szkole w kategorii dziewcząt i chłopców. Panowie mieli za zadanie pokonać Policyjny Tor Przeszkód, Panie zmodyfikowany tor przeszkód Sprawni jak Żołnierze. "Klasą na 6" w kategorii panów okazała się klasa IV TM/W w składzie: Krystian Opiłka, Karol Rawecki, Krystian Skóra" " Klasa na 6 " w kategorii pań to klasa II TA/W w składzie: Wiktoria Duch, Aleksandra Dudzińska. Gratulujemy! Dnia 21 lutego 2019 roku w ZSCKR zagościły uczennice klasy 7 i 8 Szkoły Podstawowej z Żarnowca, które rozegrały towarzyski mecz piłki siatkowej z zaprzyjaźnionymi uczennicami ZSCKR w Żarnowcu.

Ogólnopolska konferencja hodowlano-weterynaryjna  red.  A. Gomułka

             

    28 lutego 2020 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w I Ogólnopolskiej Konferencji Hodowlano-Weterynaryjnej, która odbyła się w Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim. Nad konferencją patronat honorowy objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Młodzież wysłuchała następujących wykładów: 1. Wykład Dyrektora Śląsko-Opolskiego Związku Hodowców Koni – „Nowoczesne trendy w hodowli koni rasy śląskiej”. 2. Wykład Prezesa Zarządu Polskiego Związku Hodowców Polskiego Konia Szlachetnego Półkrwi – „Polski Koń Szlachetny – Koń Sportowy”. 3. Wykład lekarza weterynarii z lecznicy Global Wet – „Najczęstsze przyczyny niepowodzeń w rozrodzie koni” . 4. Wykład przedstawiciela Katedry Hodowli Koni Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie – „Hodowla koni kiedyś i dziś”. 5. Wykład przedstawiciela Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego w Balicach k. Krakowa – „Program Ochrony Zasobów Genetycznych ze szczególnym uwzględnieniem Rasy Śląskiej koni”.

Spektakl profilaktyczny                                                      red.  J. Witkowska

             

    20 lutego uczniowie Zespołu Szkół CKR obejrzeli spektakl profilaktyczny "Co wybierasz śmierć czy życie?".
    Artystka Aleksandra Dudziak zaprezentowała program muzyczny na temat zagrożeń czyhających na młodych ludzi. Zwróciła uwagę na problemy współczesnej młodzieży, która niejednokrotnie ucieka przed nimi w uzależnienia od narkotyków lub Internetu. Celem spotkania było sprowokowanie do myślenia o wyższych celach, odsunięcie się od konsumpcyjnego, bezmyślnego trybu życia, nauczenie właściwego stosunku do rówieśników i całego otoczenia, określenie systemu wartości, który przekłada się na charakter, a następnie objawia się w postawach dnia codziennego.


PÓŁMETEK PROJEKTU                                                                             red.  I. Dyszkiewicz

    Projekt „Nasza jakość - Twoją szansą na rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów ZSCKR w Żarnowcu”  realizowany w Zespole Szkół Centrum Ksztacenia Rolniczego w Żarnowcu przekroczył półmetek.
    Zgodnie z założeniami projektu, kolejne grupy uczniów i nauczycieli uczestniczą w zaplanowanych kursach i szkoleniach.  Do tej pory 144 uczniów naszej szkoły zostało objętych wsparciem i podniosło swoje kwalifikacje i kompetencje. Większość z nich wzięło udział w kilku formach wsparcia. Niezmiennie szkolenia i kursy są przez uczniów wysoko oceniane. Auto-Cad, kurs prawa jazdy kat C + kwalifikacja wstępna przyśpieszona, kurs operatora wózków widłowych i jezdniowych, kurs operatora pilarki spalinowej, obsługa pakietu Office, kurs spawania MAG, MIG TIG, kurs inseminatora, CNC.. to tylko przykłady z gamy 17 szkoleń, jakie rotacyjnie odbywają się w ZSCKR w Żarnowcu. Uczniowie chętnie i aktywnie uczestniczą w zajęciach w ramach projektu, wielu uczniów już dziś wykorzystuje zdobyte uprawnienia i umiejętności, natomiast nasi absolwenci szybciej znaleźli pracę.
    Projekt jest realizowany głównie na terenie szkoły w Żarnowcu w czasie wolnym od zajęć szkolnych. Uczestnicy projektu otrzymują darmowe dwudaniowe posiłki obiadowe, wodę, kawę, herbatę oraz słodkie i słone przekąski.
    Podczas minionych wakacji 26 uczniów odbyło staże w wybranych zakładach pracy. Obecnie przygotowujemy taką możliwość dla następnej grupy uczniów. Nadchodzące wakacje będą zatem kolejny raz okazją do nabycia doświadczenia oraz uzyskania dochodów przez naszych uczniów.
    Pierwsza połowa realizacji projektu przebiegła zadowalająco. Zostały przeprowadzone wszystkie planowane zadania. Zakupiono wszystkie przewidziane w projekcie pomoce dydaktyczne, wyposażenie i doposażenie sal lekcyjnych i hal maszyn. Dzięki temu nasi uczniowie, w każdym kierunku kształcenia, codzienne zajęcia edukacyjne realizują w nowoczesnych klasopracowniach.

Projekt jest w toku realizacji. Uczniowie ZSCKR w Żarnowcu uczestniczą w darmowych kursach i szkoleniach, doskonalą się i zdobywają kwalifikacje i doświadczenie.

Uczniu klasy 8 szkoły podstawowej – zapraszamy Cię do naszej szkoły.
Przyjdź do nas i również skorzystaj.

Wcieczka do ARiMR                                                              red.  D. Laskowska

             29 stycznia 2020 r. uczniowie kl. I TA/TR oraz kl. III TA wraz z opiekunami Panią Marzeną Szwej, Panią Agnieszką Florek oraz Panią Danutą Laskowską wzięli udział w wycieczce przedmiotowej do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.
Podczas pobytu w ARiMR uczniowie zapoznali się z jej strukturą, zadaniami a także z programami unijnymi przeznaczonymi dla rolnictwa. Natomiast w trakcie wizyty w ODR młodzież m.in. dowiedziała się jakie są zasady ubiegania się o środki unijne przez rolników i jak wygląda praca w ODR.
Na koniec spotkania przedstawiciele instytucji zachęcali młodzież, aby oni lub ich rodzice korzystali
z usług jakie ośrodek świadczy dla rolników. Zachęcali również do kontynuowania nauki na kierunkach rolniczych, a po jej ukończeniu aplikowania do pracy w tych instytucjach.


Nagroda Prezesa Rady Ministrów                                           red.  K. Grela

        

    8 stycznia 2020 r. w Młodzieżowym Domu kultury w Jaworznie, odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. W tej edycji stypendium otrzymał uczeń Technikum Mechanizacji Rolnictwa Krystian Grela. Serdecznie gratulujemy Krystianowi wspaniałych wyników w nauce i życzymy dalszych sukcesów, które z pewnością zaowocują kolejnymi wyróżnieniami.


Goście z konsulatu                                                         red.  M. Witkowska, M. Kwarciak

   

    5 grudnia 2019 naszą szkołę odwiedzili goście z konsulatu USA w Krakowie – pani Elżbieta Konarska, pracownik sekcji ds. prasy, kultury i edukacji oraz Mr Justin Little stażysta Departamentu Stanu USA w Konsulacie Generalnym USA w Krakowie.
Mr Justin przygotował dla naszych uczniów prezentację zatytułowaną 'American Cars”, w której przedstawił historię i rozwój wiodących marek samochodów amerykańskich oraz wyjaśnił dlaczego klasyczne samochody z lat 60 i 70 wiąż cieszą się ogromną popularnością wśród amerykańskich kierowców. W prezentacji nie zabrakło również informacji na temat interesujących miejsc, które warto zwiedzić w USA oraz najciekawszych szlaków drogowych, które oczywiście najlepiej pokonać Fordem Mustangiem.
Po prezentacji nasi uczniowie mieli możliwość zadawania gościom pytań dotyczących kultury, tradycji i zwyczajów amerykańskich, życia codziennego, a nawet rolnictwa.
Wyjątkową atrakcją dla naszych uczniów okazał się trening futbolu amerykańskiego w wersji z flagami. W rozgrywkach wzięły udział drużyny zarówno chłopców jak i dziewcząt. Wszyscy świetnie się bawili i pozyskaliśmy nowych fanów tego sportu.

Goście z konsulatu złożyli również kwiaty i zapalili symboliczny znicz przy tablicy poświęconej pamięci Joela Barlowa - amerykańskiego dyplomaty, poety i filozofa, który zmarł w Żarnowcu 26 grudnia 1812 roku i został pochowany na tutejszym przykościelnym cmentarzu.

Warto wiedzieć o ubezpieczeniach społecznych           red.  O. Konieczna

   W dniu 2.11.2019r. w naszej szkole odbyła się prelekcja "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”, prowadzona przez Panią Annę Palę Kierownik Inspektoratu ZUS w Zawierciu, która przybliżyła uczniom zasady funkcjonowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz rolę ubezpieczeń społecznych w życiu każdego człowieka.
Po prelekcji został przeprowadzony etap szkolny Olimpiady w ramach projektu „Lekcje z ZUS”, który jest realizowany w naszej szkole po raz trzeci. W projekcie wzięły udział klasy III Mechanizacji Rolnictwa oraz klasa II Weterynarii.
Największą ilość punktów zdobyli następujący uczniowie: Zuzanna Przybylik kl. II TW, Patryk Majka kl.III TM oraz Jakub Janikowski kl. III TM   Prace zwycięzców zostaną przesłane do Wojewódzkiego Komitetu Olimpiady, aby spośród szkół całego województwa wyłonić uczestników kolejnego etapu.


 Prosimy o głosowanie w Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim. W ramach budżetu mamy szansę otrzymać dla naszej szkoły defibrylator. KAŻDY GŁOS MA ZNACZENIE.

BO życie jest w naszych rękach
https://bo.slaskie.pl/content/glosowanie

Kod projektu: MBO-1234/P7/19 Szacunkowy koszt: 342 000,00 PLN

    Ideą zadania jest doposażenie w defibrylatory miejscowości na terenie powiatu zawierciańskiego oraz miasta na prawach powiatu Jaworzna. Defibrylatory powinny znajdować się w miejscach ogólnodostępnych. Problemem województwa śląskiego jest duża liczba zgonów spowodowana problemami kardiologicznymi nagłego zatrzymania akcji serca. Umieszczenie defibrylatorów w miejscach publicznych pozwoliłoby na szybką reakcję w razie zaistnienia zagrażającej życiu sytuacji. Zadanie polegałoby na zainstalowaniu defibrylatorów, przeprowadzeniu szkolenia i stworzeniu ogólnodostępnej Mapy Defibrylatorów na terenie dwóch powiatów w połączeniu z akcją profilaktyczną polegającą na zwiększeniu świadomości społecznej w zakresie własnego zdrowia i życia. Być może w kolejnych latach zadanie mogłoby objąć całe województwo śląskie.

Szkolenia i kursy                                                                                  red.  T. Pustułka

   ,,Wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony cel i nieodparte pragnienie, aby go osiągnąć.” Napoleon Hill
Taka myśl przyświeca naszym uczniom podczas uczestnictwa w realizacji projektu „Nasza jakość - Twoją szansą na rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów ZSCKR w Żarnowcu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs.
Po pracowitych wakacjach uczniowie naszej szkoły rozpoczęli wyczekiwane szkolenia i kursy. W wakacjach uczniowie również ciężko pracowali na stażach zawodowych w wymiarze 150 godzin. Szkoła wyposażyła 26 uczniów w niezbędne narzędzia oraz ubiór przystosowany do warunków panujących w danym zakładzie pracy. Uczniowie odbywali praktyki między innymi w:
- OKRASA Konsorcjum Mięsna - Gabinet Weterynaryjny TOMWET - PAW-DEL Trans - F.P.H.U „Hand Rol” Krzysztof Iwona Dudek - FHU WIP Widłak Przemysław – Delikatesy Centrum - Z.P.H.U. Stelmar, Sęk Mariusz - F.H.U. Perfekt - Z.P.H.U. NOWMET i wiele innych ciekawych zakładów pracy, gdzie nasi uczniowie poszerzali swoją wiedzę i umiejętności.
Od początku września w ramach projektu rozpoczęły się kolejne edycje szkoleń. Jako pierwsze formy doskonalenia ruszyły:
- kurs prawa jazdy kat c + kwalifikacja wstępna przyśpieszona – 13 uczestników,
- kurs operatora wózków widłowych i jezdniowych – 12 uczestników.
- kurs operatora pilarki spalinowej – 27 uczestników,
- kurs spawania metodami MIG (13 osób), MAG (18 osób) i TIG (16 osób)
Nauczyciele także nie próżnują. W okresie wakacyjnym odbyło się szkolenie z zakresu księgowości i programów do księgowania. Zakończyło się szkolenie na instruktorów nauki jazdy kategorii T i B. Już w niedługim czasie zacznie się szkolenie na instruktorów spawalnictwa dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu.
Zajęcia odbywają się na terenie szkoły w przyjaznej atmosferze. Uczniowie poznają nowe zagadnienia, w kursach uczestniczą z ciekawością i zaangażowaniem. Z opinii prowadzących zajęcia wynika, że uczniowie wykazują się ponadprzeciętnym zaciekawieniem i chęcią w wykonywanie dużej ilości dodatkowych ćwiczeń.
Aby uczniowie mieli siły do efektywnej i wydajnej pracy, otrzymują posiłki – dwudaniowe obiady, wodę, kawę, herbatę oraz słodkie przekąski.
Od nowego roku już zaplanowane są następne szkolenia dla kolejnych grup uczniów.
Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z przebiegu szkoleń oraz do śledzenia kolejnych informacji z realizacji projektu.

Gminne obchody Święta Niepodległości                                     red.  K. Grela

    11 listopada był kolejnym dniem, kiedy nasza społeczność szkolna świętowała. Uczestniczyliśmy w gminnych uroczystościach upamiętniających 101 rocznicę odzyskania niepodległości. Poczet sztandarowy oraz nauczyciele i uczniowie ZS CKR Żarnowiec wzięli udział w przemarszu spod budynku urzędu gminy do kościoła w Żarnowca, gdzie odbyła się msza święta. Po jej zakończeniu złożyliśmy wiązanki pod płytą upamiętniającą beatyfikację Jana Pawła II i utworzenie na Ziemi Żarnowieckiej NSZZRI Solidarność oraz pod płytą upamiętniającą ofiary II wojny światowej.

Narodowe Święto Niepodległości                                                    red.  A. Hajduga

    8 listopada obchodziliśmy w naszej szkole 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystą akademię rozpoczęło odśpiewanie hymnu w ramach akcji inicjatywy MEN „Szkoła do hymnu”. W tym dniu uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar. Pani wicedyrektor Agnieszka Czech gratulowała pierwszoklasistom wyboru szkoły oraz życzyła im dużo radości, powodzenia w nauce i sukcesów. Po części oficjalnej uczniowie, nauczyciele oraz goście obejrzeli akademię patriotyczną
przygotowaną przez Panią Agnieszkę Hajdugę i Pana Krystiana Grelę. Występ artystyczny uczniów osnuty był wokół legendy o „Białym Orle”. Wzruszające piosenki urozmaicone fragmentami poezji wykonywane były na tle barwnej prezentacji multimedialnej. Fabuła przedstawienia mocno wzbogacona muzyką i obrazem pozwoliła w sugestywny sposób oddać emocje związane z walką o odzyskanie niepodległości.
Na zakończenie uroczystości została podsumowana VII edycja Ogólnopolskiego Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii”. Dyplom oraz nagrodę za zajęcie I miejsca w etapie szkolnym konkursu i zakwalifikowanie się do etapu wojewódzkiego otrzymał Kamil Błaszczyk.
Wyróżnienia otrzymali: Wiktoria Błaszczyk, Sylwia Kaczor i Patryk Klimas.

Dyktando niepodległościowe                                                                red.  A. Hajduga

    Rywalizacja w tradycyjnym dyktandzie stała się okazją do uczenia się historii i refleksji nad językiem ojczystym. Tekst dyktanda dotyczył wydarzeń i postaci związanych z
odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Zwycięzcą szkolnego etapu konkursu został Kamil Błaszczyk (uzyskał 79 punktów) i reprezentował naszą szkołę na szczeblu wojewódzkim w Częstochowie. Szkolna komisja konkursowa (Agnieszka Hajduga, Iwona Kłysińska - Łysek) wyróżniła także osoby, które uzyskały ponad 70 punktów: Wiktorię Błaszczyk, Sylwię Kaczor i Patryka Klimasa. Finalne podsumowanie konkursu, wyłonienie laureatów, odbędzie się 22 listopada 2019 roku na uroczystej Gali w Katowicach. Za Kamila trzymamy kciuki.

Spektakl profilaktyczny                                                                                red.  J. Witkowska

    30 października 2019 r. wystąpił w naszej szkole bluesman, tekściarz – Arkadiusz Zawiliński z programem profilaktycznym pod tytułem „Możesz tylko stracić”.
Podczas spotkania - koncertu dla uczniów, artysta łączył pogadankę z utworami własnej kompozycji. Realizował program profilaktyki uzależnień, mający na celu kształtowanie zdrowego stylu życia, właściwego stosunku do otaczającego świata. W prostych słowach mówił o potrzebie wzorców w życiu, wpływie grupy rówieśniczej na nasze wybory i zachowanie, niebezpieczeństwie uzależnień oraz pasji, która może stać się podstawą pracy zawodowej i dawać nam radość z tego, co się robi.

Pomoc dla schroniska                                                                                  red.  D. Laskowska

    Podobnie jak w ubiegłym roku mieliśmy okazję przekazać dary na rzecz schroniska dla zwierząt w Zawierciu. Tym razem zostały one zebrane w ramach zorganizowanego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu Światowego Tygodnia Zwierząt. Były to: karmy dla psów i kotów, smycze, obroże, szampon. Wszystkim osobom, które przyczyniły się do tej akcji bardzo dziękujemy.

Szkoła Pamięta                                                                                                  red.  K. Grela

    Zbliżają się dni, w których w szczególny sposób pamiętamy o zmarłych. Porządkujemy groby i zapalamy znicze. Wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. Pamięć o nich jest wyrazem szacunku dla ich życia i dokonań. W roku 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej i 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego wzięliśmy udział w akcji MEN „Szkoła pamięta”. Inicjatywa ta miała na celu uwrażliwić młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności. W ramach akcji złożyliśmy znicze w miejscach związanych z historią Żarnowca: grobach na cmentarzu (z powstania styczniowego, II wojny światowej, proboszczów parafii w Żarnowcu), kapliczką błogosławionego męczennika Maksymiliana Binkiewicza, płytą poświęconą patronowi szkoły Janowi Pawłowi II oraz obeliskiem upamiętniającym Joela Barlow. Ten pełen zadumy czas stał się przyczynkiem do poznania historii ważnych miejsc i osób, których dokonania lub losy łączą się z naszą małą ojczyzną.
#SzkołaPamięta

Międzynarodowy Dzień Krajobrazu                                red.  A. Antończak

    Dzień Krajobrazu został ustanowiony przez Radę Europy z inicjatywy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. W 2019 hasłem przewodnim była woda w krajobrazie. Woda jest jednym z podstawowych elementów przyrody, integralnym składnikiem krajobrazów. Główną rzeką przepływającą przez Żarnowiec jest Pilica, płynąca doliną o szerokim płaskim dnie. Dopływa tutaj do niej rzeka Uniejówka. W ramach obchodów Dnia Krajobrazu 21 października zostały zorganizowane „spacery krajobrazowe”.
    Uczestniczyli w nich uczniowie klas drugich i trzecich naszej szkoły. Celem spaceru było uświadomienie jak ważną rolę w życiu człowieka pełni otaczający go krajobraz. Uczniowie spacerowali wzdłuż brzegów rzek Pilicy i Uniejówki obserwując jaką rolę pełni woda w kształtowaniu krajobrazu, związaną z wodą szatę roślinną, łąki i łęgi nadrzeczne. Młodzież spędziła czas na łonie natury korzystając z pięknej, słonecznej jesiennej pogody. Uczestnicy spaceru doszli do wniosku jak bardzo ważne jest znaczenie wody w kształtowaniu krajobrazu
i życiu człowieka. Warto dbać o swoją najbliższą okolicę, im jest ona piękniejsza tym lepiej będzie nam się mieszkało.

Śląska Młodzież Solidarna w Działaniu                               red.  A. Czech

          
    Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w projekcie „Śląska Młodzież Solidarna w Działaniu”. Jest to projekt społeczny skierowany do młodzieży w wieku 15-19 lat, współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Celem projektu jest wsparcie młodych ludzi w zdobywaniu i doskonaleniu umiejętności społecznych ważnych na rynku pracy, zgodnych z Europejską klasyfikacją umiejętności/kompetencji, kwalifikacji i zawodów (ESCO). W ramach projektu uczestnicy biorą udział w nieodpłatnych warsztatach rozwijających kluczowe kompetencje, potrzebne i wymagane przez pracodawców. Ponadto dnia 16.10.2019 grupa uczniów wzięła udział w targach organizacji pozarządowych w Gliwicach. Uczestnicy poznali ciekawe inicjatywy społeczne realizowane przez ich rówieśników na trenie województwa. Podczas pobytu uczniowie pracowali w grupach nad realizacją wybranych inicjatyw społecznych, poznając jednocześnie zasady metod projektowych.

Święto Patrona Szkoły oraz Dzień Edukacji Narodowej red. I. Kłysińska-Łysek

          
    16 października 2019 roku uroczyście obchodziliśmy Święto Patrona Szkoły oraz Dzień Edukacji Narodowej.
Z okazji 19. Dnia Papieskiego pod hasłem „Wstańcie, chodźmy!” została odprawiona msza święta w kościele parafialnym w Żarnowcu. W szkole wysłuchaliśmy montażu słowno-muzycznego, który został przygotowany przez młodzież pod kierunkiem Iwony Kłysińskiej-Łysek i Joanny Witkowskiej. Pierwsza część akademii była poświęcona papieżowi Polakowi Janowi Pawłowi II, natomiast druga związana była z Dniem Nauczyciela. Do życzeń złożonych pedagogom dołączył się Samorząd Uczniowski.

Nadanie imienia ZS CKR w Potoczku                                                      red.  A. Cech

          
    Udział w uroczystości nadania imienia Powstańców Styczniowych w Zespole Szkół CKR w Potoczku
Na zaproszenia Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku nasza szkoła wzięła udział w uroczystości nadania imienia tej szkole. Uroczystość rozpoczęła się od Mszy Świętej, po czym nastąpiło oficjalne nadanie imienia szkole. Część artystyczna w postaci przekazu słowno- muzycznego dotyczyła wydarzeń z okresu Powstania Styczniowego. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele szkół prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z pocztami sztandarowymi, przedstawiciele władz gminnych i powiatowych, absolwenci szkoły, rodzice oraz uczniowie.

Światowy Tydzień Zwierząt                                                                         red.  D. Laskowska

          
    10 października dobiegł końca Światowy Tydzień Zwierząt, który został rozpoczęty 4 października obchodami Światowego Dnia Zwierząt.
Święto zostało ustanowione w 1931 roku na konwencji ekologicznej we Florencji, a obchodzone jest w dzień wspominania w Kościele powszechnym św. Franciszka z Asyżu, patrona zwierząt, ekologów i ekologii. W Polsce Światowy Dzień Zwierząt obchodzony jest od 1993 roku.
Dzień ten ma uświadomić ludziom, że zwierzęta to również istoty żywe
i zasługują na godne traktowanie. Ma on także przypominać o prawach zwierząt.
Z okazji tego święta w naszej szkole został ogłoszony konkurs fotograficzny „Mój ulubiony pupil” oraz 11 października został przeprowadzony turniej „1 z dziesięciu” o tematyce dotyczącej zwierząt. W wyniku rywalizacji wszystkich klas, I miejsce zajęła kl. I TA/TR – reprezentowana przez Sebastiana Rosoła,
II miejsce zajęła kl. I TW/TMRiA – reprezentowana przez Mateusza Bąka,
III miejsce zajęła kl. II TMRiA/TR – reprezentowana przez Grzegorza Kozioła. Wszystkim uczestnikom gratulujemy.
Wszystkie klasy przyłączyły się do zbiórki produktów, które zostaną przekazane do schroniska dla zwierząt. Za zaangażowanie w organizację tego święta dziękujemy klasie IV TW, a całej społeczności szkolnej za wrażliwość i zaangażowanie w ten szczytny cel.

V edycja konkursu "Praktyka i bezpieczństwo w rolnictwie"       red.  T. Pustułka

          
     4  października 2019 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu odbyła się już V edycja regionalnego konkursu „Praktyka i Bezpieczeństwo w Rolnictwie” pod honorowym patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
    Był on efektem ciężkiej pracy nauczycieli z ZSCKR w Żarnowcu, którzy z wielkim zaangażowaniem przyjęli propozycję przeprowadzenia wyjątkowej V edycji konkursu sprawdzającego nabytą wiedzę i umiejętności związane z technologią konstrukcji i eksploatacji maszyn i urządzeń rolniczych oraz bezpieczeństwem i higieną pracy w rolnictwie na podłożu teoretycznym i praktycznym, a także promującego zachowanie bezpieczeństwa w poruszaniu się ciągnikami i maszynami rolniczymi w ruchu drogowym oraz promowania naszej placówki i tworzenia jej pozytywnego wizerunku w środowisku.

    Podczas realizacji przyświecał nam cel połączenia zabawy i rywalizacji sportowej z zachowaniem zasad fair play z możliwością sprawdzenia nabytych umiejętności na forum rówieśników kształcących się w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i technik rolnik. Ze strony organizatorów położono duży nacisk na promowanie zasad bezpieczeństwa.
    Dzięki takim inicjatywom szkoła rozbudza i rozwija poczucie szeroko pojętej kultury technicznej oraz indywidualne zdolności organizacyjne uczniów kształcących się w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i technik rolnik.
    Do udziału w konkursie zgłosiło się siedem ZSCKR Nakło Śląskie, ZSCKR Sichów Duży, ZSCKR Sandomierz, ZSCKR Dobryszyce, ZSCKR Lututów, ZS Piotrkowice Małe i oczywiście nasza szkoła ZSCKR Żarnowiec. Każda z drużyn składała się z dwóch uczniów. To młodzież zainteresowana mechanizacją rolnictwa i dysponująca praktycznymi umiejętnościami w tym zakresie.

    Konkurs składał się z testu oraz czterech konkurencje praktycznych. Zawodnicy musieli wykazać się dużą sprawnością w obsłudze ciągników i maszyn rolniczych oraz odpornością na stres towarzyszący zawodom z udziałem publiczności. Każda konkurencja nawiązywała do sytuacji, jakie mogą zdarzyć się w codziennej pracy ze sprzętem rolniczym.

    Dzięki hojności sponsorów wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe. Nasz konkurs odwiedzili znamienici goście Pani Poseł na Sejm Ewa Malik, Wójt Gminy Żarnowiec Grzegorz Scelina, kierownik oddziału terenowego ARiMR w Zawierciu Pani Beata Chawuła, reprezentant KRUS Katowice Łukasz Duda, kierownik ŚODR w Mikołowie Łukasz Sosnowski. Dziękujemy bardzo sponsorom za wsparcie naszego konkursu.

Głównymi sponsorami byli: Agro-Masz Strzelce Małe, Pani Poseł na Sejm Ewa Malik, Pani Poseł na Sejm Danuta Nowicka, Wójt Gminy Żarnowiec Grzegorz Scelina, KRUS Katowice, ARiMR w Zawierciu, Chempest Odział Miechów, Śląska Izba Rolnicza, ŚODR Częstochowa

Miejsca na podium ukształtowały się następująco:

1.       ZSCKR Lututów 2.       ZSCKR Sandomierz 3.       ZSCKR Żarnowiec 4.       ZSCKR Sichów Duży 5.       ZS Piotrkowice Małe 6.       ZSCKR Dobryszyce 7.       ZSCKR Nakło Śląskie

Również przewidzieliśmy nagrody dla najlepszych w danych konkurencjach:
 1.       Najlepszy w konkurencji ROZWIĄZYWANIE TESTU:

Krystian Opiłka z ZSCKR w Żarnowcu
 2.       Najlepszy w konkurencji JAZDA SPRAWNOŚCIOWA WÓZKIEM WIDŁOWYM

Marcin Jaros z ZSCKR w Lututowie
 3.       Najlepszy w konkurencji JAZDA SPRAWNOŚCIOWA PRZYCZEPĄ I CIĄGNIKIEM

Łukasz Pałka z ZSCKR w Żarnowcu
 4.       Najlepsi w konkurencji UŻYTKOWANIE ŁADOWACZA CHWYTAKOWEGO

ZSCKR Sandomierz, Jarosław Kałuża i Bartłomiej Środek

5.       Najlepsi w konkurencji UŻYTKOWANIE PRASY KOSTKUJĄCEJ I ZWIJAJĄCEJ

ZSCKR Nakło Śląskie, Bartosz Dubiel i Kacper Szeja

Nauczyciele przygotowujący uczniów do udziału w konkursie otrzymali z rąk Pani Dyrektor Ewy Śrubarczyk podziękowania.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i zapraszamy za rok.

Próbny alarm przeciwożarowy                                              red.  A. Ptak

          
     W dniu 24.09.2019 roku o godz. 11.00 został przeprowadzony próbny alarm przeciwpożarowy dla uczniów i pracowników Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu. Uczniowie oraz pracownicy ewakuowali się na plac szkolny. Przewodniczący poszczególnych klas złożyli raport obecności uczniów przewodniczącemu samorządu szkolnego, który przedstawił dane o ilości  obecnych uczniów Pani Wicedyrektor. Ewakuacja odbyła się sprawnie i szybko. Po skończonej ewakuacji uczniowie powrócili do klas.

Inauguracja Roku Szkolnego szkół ministerialnych       red.  M. Kwarciak

          
    6 września na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu (woj. kujawsko-pomorskie) odbyła się Centralna Inauguracja Roku Szkolnego 2019/2020 szkół rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Zbieramy nakrętki dla Pauliny                                          red.  M. Witkowska

          
    W maju bieżącego roku rozpoczęliśmy w naszej szkole zbieranie plastikowych nakrętek w ramach akcji charytatywnej „Zbieramy nakrętki dla Pauliny”. Pomysł połączenia zbiórki zakrętek z ideą pomocy chorej osobie okazał się strzałem w dziesiątkę. Zamiast trafić na wysypisko śmieci zakrętki przyczynią się zatem do pomocy Paulinie. Ten spontaniczny odruch połączył całą społeczność szkolną.
Akcja trwa nadal i wszyscy zbieramy nakrętki na kolejny transport.
Głównym celem charytatywnej działalności w naszej szkole jest uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych ludzi, których życie jest przepełnione bólem i cierpieniem oraz dostrzeganie tych problemów w swoim środowisku i wyjście im naprzeciw.
Działalność charytatywna ma głęboki sens i wymiar solidarności z potrzebującymi.
Akcje charytatywne uczą nas dostrzegać, że czasami w naszym najbliższym sąsiedztwie jest ktoś, kto pilnie potrzebuje naszej pomocy, aby móc walczyć z przeciwnościami losu. Podjęte działania wzbudzają poczucie własnej wartości, uwrażliwiają na potrzeby innych, integrują środowisko, uczą empatii, większej wrażliwości na potrzeby i problemy innych, a przede wszystkim tego, że wspólnie możemy zdziałać więcej!
Brak dostępnego opisu zdjęcia.


Spotkanie z przedstawicielami AGRO-MASZ                   red.  M. Kwarciak

          
    Firma AGRO-MASZ zaprezentowała dziś swoją ofertę maszyn rolniczych klasom drugim, trzecim i czwartym, dając pokaz próby kręconej wykonanej jednym z najnowocześniejszych siewników. Młodzież o profilach rolnych oraz mechanizacji rolnictwa miała też doskonałą okazję do zadawania pytań specjaliście oraz nawiązaniu przyszłych kontaktów zawodowych.

Rozpoczęcie roku szkolnego / "Przerwany Marsz"            red.  K. Grela

          
    Dzisiaj na hali sportowej ZS CKR uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Przewodniczący samorządu uczniowskiego oraz Pani Wicedyrektor Agnieszka Czech przywitali zaproszonych gości, rodziców, nauczycieli oraz wszystkich uczniów, a w szczególności pierwszoklasistów. Pani Wicedyrektor wprowadziła zgromadzonych w nowy rok szkolny oraz nawiązała do 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, przedstawiając również sylwetkę gościa specjalnego Pana Ryszarda Mikołajczyka z Koryczan. Pan wicestarosta Paweł Sokół nakreślił pierwsze dni okupacji na ziemi żarnowieckiej w kontekście dzisiejszego rozpoczęcia nauki. Pan Krystian Grela przypomniał ideę walki z niemieckim agresorem oraz wyjaśnił, że szkoła bierze udział w projekcie „Przerwany Marsz”. Jednym z elementów projektu było zaproszenie na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego przedstawiciela pokolenia Polskich Dzieci Wojny. Pięć lat okupacji zabrało ich beztroskie dzieciństwo przysparzając dni pełnych cierpień i smutku. Punktem kulminacyjnym było więc wystąpienie Pana Ryszarda Mikołajczyka, który rozpoczął naukę w 1939 r. Wzruszające wystąpienie Pana Ryszarda przybliżyło lata okupacji na ziemi żarnowieckiej. Pan Ryszard odpowiadał także na pytania, wyjaśniając jak wyglądała edukacja w okresie okupacji. Opisał również jak żyło się na wsi podczas wojny, z jakimi problemami zmagali się mieszkańcy, podkreślając, że w obliczu wojny ludzie potrafili ze sobą współpracować, aby przetrwać ten dramatyczny czas. Bardzo dziękujemy Panu Ryszardowi za to cenne świadectwo. Kolejnym etapem projektu będą „Pamiętniki Pokoleń”, w których będziemy zbierać relacje Dzieci Wojennych. Wśród nich będzie również m. in. Pan Ryszard.


Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu
ul. Krakowska 25, 42-439 Żarnowiec, tel.: 32 644 90 80, fax: (032)6473400, e-mail: zsr.zarnowiec@poczta.fm

Copyright by KRYSTIAN GRELA - wszelkie prawa zastrzeżone.

banner