Inauguracja Roku Szkolnego szkół ministerialnych       red.  M. Kwarciak

          
    6 września na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu (woj. kujawsko-pomorskie) odbyła się Centralna Inauguracja Roku Szkolnego 2019/2020 szkół rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Zbieramy nakrętki dla Pauliny                                          red.  M. Witkowska

          
    W maju bieżącego roku rozpoczęliśmy w naszej szkole zbieranie plastikowych nakrętek w ramach akcji charytatywnej „Zbieramy nakrętki dla Pauliny”. Pomysł połączenia zbiórki zakrętek z ideą pomocy chorej osobie okazał się strzałem w dziesiątkę. Zamiast trafić na wysypisko śmieci zakrętki przyczynią się zatem do pomocy Paulinie. Ten spontaniczny odruch połączył całą społeczność szkolną.
Akcja trwa nadal i wszyscy zbieramy nakrętki na kolejny transport.
Głównym celem charytatywnej działalności w naszej szkole jest uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych ludzi, których życie jest przepełnione bólem i cierpieniem oraz dostrzeganie tych problemów w swoim środowisku i wyjście im naprzeciw.
Działalność charytatywna ma głęboki sens i wymiar solidarności z potrzebującymi.
Akcje charytatywne uczą nas dostrzegać, że czasami w naszym najbliższym sąsiedztwie jest ktoś, kto pilnie potrzebuje naszej pomocy, aby móc walczyć z przeciwnościami losu. Podjęte działania wzbudzają poczucie własnej wartości, uwrażliwiają na potrzeby innych, integrują środowisko, uczą empatii, większej wrażliwości na potrzeby i problemy innych, a przede wszystkim tego, że wspólnie możemy zdziałać więcej!
Brak dostępnego opisu zdjęcia.


Spotkanie z przedstawicielami AGRO-MASZ                   red.  M. Kwarciak

          
    Firma AGRO-MASZ zaprezentowała dziś swoją ofertę maszyn rolniczych klasom drugim, trzecim i czwartym, dając pokaz próby kręconej wykonanej jednym z najnowocześniejszych siewników. Młodzież o profilach rolnych oraz mechanizacji rolnictwa miała też doskonałą okazję do zadawania pytań specjaliście oraz nawiązaniu przyszłych kontaktów zawodowych.

Rozpoczęcie roku szkolnego / "Przerwany Marsz"            red.  K. Grela

          
    Dzisiaj na hali sportowej ZS CKR uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Przewodniczący samorządu uczniowskiego oraz Pani Wicedyrektor Agnieszka Czech przywitali zaproszonych gości, rodziców, nauczycieli oraz wszystkich uczniów, a w szczególności pierwszoklasistów. Pani Wicedyrektor wprowadziła zgromadzonych w nowy rok szkolny oraz nawiązała do 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, przedstawiając również sylwetkę gościa specjalnego Pana Ryszarda Mikołajczyka z Koryczan. Pan wicestarosta Paweł Sokół nakreślił pierwsze dni okupacji na ziemi żarnowieckiej w kontekście dzisiejszego rozpoczęcia nauki. Pan Krystian Grela przypomniał ideę walki z niemieckim agresorem oraz wyjaśnił, że szkoła bierze udział w projekcie „Przerwany Marsz”. Jednym z elementów projektu było zaproszenie na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego przedstawiciela pokolenia Polskich Dzieci Wojny. Pięć lat okupacji zabrało ich beztroskie dzieciństwo przysparzając dni pełnych cierpień i smutku. Punktem kulminacyjnym było więc wystąpienie Pana Ryszarda Mikołajczyka, który rozpoczął naukę w 1939 r. Wzruszające wystąpienie Pana Ryszarda przybliżyło lata okupacji na ziemi żarnowieckiej. Pan Ryszard odpowiadał także na pytania, wyjaśniając jak wyglądała edukacja w okresie okupacji. Opisał również jak żyło się na wsi podczas wojny, z jakimi problemami zmagali się mieszkańcy, podkreślając, że w obliczu wojny ludzie potrafili ze sobą współpracować, aby przetrwać ten dramatyczny czas. Bardzo dziękujemy Panu Ryszardowi za to cenne świadectwo. Kolejnym etapem projektu będą „Pamiętniki Pokoleń”, w których będziemy zbierać relacje Dzieci Wojennych. Wśród nich będzie również m. in. Pan Ryszard.

Pierwszy rok projektu za nami                                         red.  I. Dyszkiewicz

    

Powoli dobiega końca pierwszy rok realizacji Projektu „Nasza jakość - Twoją szansą na rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów ZSCKR w Żarnowcu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs....więcej

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019                            red.  A. Hajduga

          
    19 czerwca uroczyście zakończyliśmy rok szkolny. Po mszy świętej wszyscy zgromadzili się w hali sportowej, aby podsumować czas rocznej pracy. Były nagrody dla najlepszych i podziękowania. Pani Dyrektor życzyła zebranym miłego i bezpiecznego wypoczynku. Po części oficjalnej uczniowie po raz ostatni w tym roku szkolnym spotkali się w swoich klasach z wychowawcami i odebrali świadectwa. Do zobaczenia we wrześniu!


XXIIII Ogólnpolski Finał Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego                                                                  red.  J. Kijowski

               

    W dniach: 11-12.06.2019 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego rozegrano XXIII Ogólnopolski Finał Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego, w którym uczestniczyło 17 drużyn. Celem Turnieju jest popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej znajomości przepisów o ruchu drogowym i wiedzy motoryzacyjnej, propagowanie kulturalnego i bezpiecznego zachowania się jako uczestnika ruchu drogowego, propagowanie pozytywnych wzorców zachowań, propagowanie i popularyzacja wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz przygotowanie do uczestnictwa w uprawianiu sportów motorowych. Pierwszego dnia Turnieju, po uroczystym rozpoczęciu, zawodnicy rozwiązywali testy z przepisów ruchu drogowego, z znajomości rozwiązywania konkretnych sytuacji na skrzyżowaniu oraz testy z historii motoryzacji. Drugiego dnia, musieli wykazać się umiejętnością udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, musieli wykryć usterki w skuterze, motocyklu oraz samochodzie osobowym. Ważnym etapem finału turnieju była sprawnościowo-szybkościowa jazda skuterem oraz samochodem osobowym. Zmagania młodych uczestników trwały kilka godzin. Rywalizacja okazała się bardzo zacięta i wyrównana. Najlepszą drużyną turnieju okazał się Zespół Szkół w Iwoniczu w składzie: Kacper Kielar, Wojciech Wilusz i Mateusz Graboń. Uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu w składzie Monika Krupa, Jakub Zasada, Krystian Grela zdobyli VI miejsce. Reprezentantka naszej szkoły zajęła I miejsce w jeździe sprawnościowej motorowerem oraz IV miejsce indywidualnie. GRATULUJEMY!!!

Udział w Dniach Otwartych Policji w Katowicach              red.  A. Czech

          

    Dnia 14 czerwca  uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Dniu Otwartym w Oddziale Prewencji Policji w Katowicach.  Podczas wizyty  uczniowie zobaczyli wiele pokazów w wykonaniu policji, w tym tresurę psów policyjnych, oddział konny, wystawy broni i sprzętu transportowego oraz inscenizacje działań policyjnych i ratowniczych. Dzień urozmaiciły konkursy z zakresu działań policyjnych i zabaw sportowych, a także poczęstunek tradycyjną grochówką. Dla uczniów zainteresowanych podjęciem pracy w policji była to doskonała okazja by przyjrzeć się z bliska tej pracy oraz szczegółowo poznać kryteria rekrutacji.

Kuźnia młodego przedsiębiorcy                                      red.  D. Laskowska

                14 - 15 czerwca 2019 r. uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu wzięli udział w konferencji podsumowującej projekt ekonomiczny  „Kuźnia młodego przedsiębiorcy”, która odbyła się w Hotelu nad Pisą. Projekt ten finansowany był przez Narodowy Bank Polski pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Głównym celem projektu było nabycie przez uczniów z 47 szkół – Zespołów Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Polsce – umiejętności funkcjonowania w rzeczywistości gospodarki rynkowej i planowania własnej kariery zawodowej oraz wyrównywanie szans zawodowych młodzieży uczącej się w szkołach rolniczych, podniesienie kompetencji zgodnych z efektami kształcenia
i potrzebami rynku pracy poprzez realizację cyklu zajęć warsztatowo-szkoleniowych.

Uczniowie,  biorący udział w II etapie projektu, musieli napisać pracę konkursową pt. „Własny biznes, własny startup” dotyczącą pomysłu na własną działalność gospodarczą i wysłać ją do organizatora konkursu, Zespołu Szkół CKR w Janowie. W dniu 12 czerwca komisja powołana w siedzibie organizatora dokonała oceny prac konkursowych.

Jak nie czytam, jak czytam!                                      red.  I. Kłysińska-Łysek

                

7 czerwca 2019 roku odbyła się III edycja akcji Jak nie czytam, jak czytam!, która została zorganizowana przez redakcję miesięcznika „Biblioteka w Szkole” wraz ze szkołami i bibliotekami. Tego dnia o godzinie 10.00 uczniowie naszej szkoły zgromadzili się w hali sportowej i czytali fragmenty wybranych przez siebie pozycji książkowych.
Celem akcji jest promocja czytania dla przyjemności, bez przymusu, w miłej atmosferze, wraz z rówieśnikami, nauczycielami, bądź rodzicami. Ponadto zwrócenie uwagi na systematyczny spadek czytelnictwa wśród dorosłych Polaków, inicjowanie mody na czytanie, wspieranie dzieci i młodzieży aktywnych czytelniczo, ułatwianie im dostępu do atrakcyjnej literatury, promocja bibliotek oraz podkreślanie ich znaczenia dla edukacji czytelniczej.


Kurs operatora koparko-ładowarki                                    red.  T. Pustułka

     

    Wydawało by się na pozór, ot kolejna, normalna sobota. Jednak dla wielu, był to dzień wielkiego egzaminu i uwieńczenia ciężkiej pracy. Dzień, gdzie tylko nieliczni osiągną sukces. To właśnie dziś w ten piękny, słoneczny dzień odbył się egzamin państwowy na OPERATORA KOPARKO ŁADOWARKI KAT. III przed komisją z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w ramach projektu NASZA JAKOŚĆ TWOJĄ SZANSĄ NA RYNKU PRACY-KSZTAŁCENIE ZAWODOWE UCZNIOW ZSCKR W ŻARNOWCU. Nasi uczniowie zaskoczyli komisję obszerna wiedzą z zakresu budowy, użytkowania, przepisów oraz wykazali się niesamowitymi umiejętnościami praktycznym co przełożyło się bezpośrednio na wynik egzaminu. Na 30 osób które przystąpiło do egzaminu zdało 28 i uzyskało pełne uprawnienia wraz z książeczką operatora, wiec utrzymujemy wysoki poziom zdawalności na poziomie 93%. OBY TAK DALEJ! GRATULACJE DLA WSZYSTKICH ZDAJĄCYCH!!!

Wojewódzki Finał Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego 

     

    W dniu 25.05.2019 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego,  przeprowadzono XXIII Wojewódzki Finał Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego, w którym uczestniczyło  8 drużyn.
    Celem Turnieju jest popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej znajomości przepisów o ruchu drogowym i  wiedzy motoryzacyjnej, propagowanie kulturalnego i bezpiecznego zachowania się jako uczestnika ruchu drogowego, propagowanie pozytywnych wzorców zachowań, propagowanie i popularyzacja wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz przygotowanie do uczestnictwa w uprawianiu sportów motorowych.
    W trakcie turnieju zawodnicy rozwiązywali testy z przepisów ruchu drogowego, z znajomości  rozwiązywania konkretnych sytuacji na skrzyżowaniu oraz testy z historii motoryzacji. Ponadto musieli wykazać się umiejętnością udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W dalszej części na zawodników czekały kolejne zadania. Młodzi uczestnicy musieli wykryć usterki w skuterze, motocyklu oraz samochodzie osobowym. Ważnym etapem finału turnieju była sprawnościowo-szybkościowa jazda skuterem oraz samochodem osobowym w teście Stewarda.
    Zmagania młodych uczestników trwały kilka godzin. Rywalizacja okazała się bardzo zacięta i wyrównana. Najlepszą drużyną XXIII Wojewódzkiego Finału Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego okazał się Zespół Szkół Samochodowych z Żywca, w dniach: 11-12.06.2019 r. weźmie udział w Ogólnopolskim Finale Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego, który odbędzie się w też w Żarnowcu.
    Klasyfikacja drużynowa przedstawia się następująco:

MIEJSCE: 

1.      Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu

2.      Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu

3.      Zespół szkół Ekonomiczno-Gastronowicznych w Cieszynie

4.      Zespół Szkół Samochodowych w Gliwicach

5.      Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie

6.      Zespół Szkół Mechaniczno-Samochodowych  Technikum Nr 2 w Zabrzu

 Indywidualnie zwyciężył  Przemysław Holusza Sebastian Antonik z Zespołu Szkół Mechaniczno-Samochodowych w Zabrzu.
    Wszystkie startujące drużyny oraz laureaci poszczególnych konkurencji, otrzymali dyplomy, puchary oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.

    Nabór kandydatów na ekspertów do wydania opinii w ramach oceny operacji realizowanych w ramach działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nabór kandydatów na ekspertów prowadzony jest w terminie od 30.04.2019 r. do 31.05.2019 r.

    Szczegółowa informacja o możliwości składania Wniosków o umieszczenie w wykazie ekspertów do wydania opinii w ramach oceny operacji realizowanych w ramach działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 znajduje się na stronie internetowej ARiMR https://www.arimr.gov.pl/

l gdzie zostały zamieszczone wszystkie niezbędne informacje na ten temat oraz wzory dokumentów do wypełnienia.Wyniki egzaminu oraz świadectwa potwierdzające kwalifikację w zawodzie

 


Kurs operatora koparko-ładowarki                                    red.  T. Pustułka

     

    7 maja w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu zakończył się pierwszy kurs operatora koparko - ładowarki kat. II w ramach projektu NASZA JAKOŚĆ TWOJĄ SZANSĄ NA RYNKU PRACY - KSZTAŁCENIE ZAWODOWE UCZNIÓW ZSCKR ŻARNOWCU.Do kursu przystąpiło 30 naszych uczniów. Celem kursu jest przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora koparko-ładowarki w zakresie II klasy uprawnień.
    Kurs na koparko-ładowarkę kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i
Górnictwa Skalnego w Warszawie. Egzamin mamy ustalony na 25.05.2019 - czekamy z NIECIERPLIWOŚCIĄ.

Egzamin                                                                                 red.  T. Pustuła

     

    W dniu 27.04.2019 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu odbył się pierwszy egzamin państwowy na spawaczy i operatorów wycinarki plazmowej przed komisją z Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach w ramach projektu NASZA JAKOŚĆ TWOJĄ SZANSĄ NA RYNKU PRACY - KSZTAŁCENIE ZAWODOWE UCZNIÓW ZSCKR ŻARNOWCU.

    Do egzaminu na spawacza metodą MAG przystąpiło 10 uczniów, do metody TIG przystąpiło 13 uczniów, natomiast do egzaminu na operatorów wycinarki plazmowej przystąpiło 13 uczniów.
Celem szkolenia na spawacza metodami MAG i TIG jest praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczestników szkolenia do wykonywania spawania blach i rur spoinami pachwinowymi i czołowym. Kurs kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym, na podstawie którego absolwenci otrzymują świadectwo operatora urządzeń spawalniczych według normy PN - EN ISO 14732.
    Również kurs operatora wycinarki plazmowej na którym chłopaki poznali zasady działania palników plazmowych i urządzeń do ciecia plazmą, budowę i zasadę działania urządzeń do cięcia plazmowego, gazy stosowane przy cięciu plazmowym, sposoby cięcia blachy według wymierzonej trasy, przebijanie otworów, cięcie profili walcowanych, ręczne ukosowanie blach itp. kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym, na podstawie którego absolwenci otrzymują świadectwo operatora urządzeń do cięcia.
    Egzaminy odbywały się w nowoczesnej certyfikowanej spawalni, która również została zakupiona w całości ze środków unijnych. Naszym uczniom poszło REWELACYJNIE, ponieważ w 100% zdali egzaminy. ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTEM GRATULUJE WSZYSTKIM UPORU I WYTRWAŁOŚCI W TAK TRUDNYM KURSIE!!!

Dziesiąta rocznica nadania imienia, zakończenie roku klas maturalnych                                                                            red.  K. Grela

     

    26 kwietnia uroczystą akademią upamiętniliśmy przypadającą w tym roku dziesiątą rocznicę nadania imienia Jana Pawła II szkołom wchodzącym w skład ZS RCKU w Żarnowcu. W tym samym dniu zakończył się również rok szkolny klas maturalnych. Po 4 latach nauki przyszedł czas podsumowań, refleksji oraz gratulacji za liczne sukcesy. Uczniowie klas trzecich przygotowali akademię, skecz.oraz upominki dla swoich starszych kolegów.


Szkolny konkurs ortograficzny                                     red.  I. Kłysińska-Łysek

     

    Szkolny Konkurs Ortograficzny pod hasłem „Zostań Mistrzem Ortografii” został rozstrzygnięty. I miejsce zajął Karol Rawecki, II – Wiktoria Błaszczyk, III ex aequo – Sylwia Kaczor, Zuzanna Przybylik, Angelika Kamińska. Zwycięzcy otrzymają dyplomy oraz nagrody.

    Konkurs, którego głównym celem było promowanie umiejętności w zakresie stosowania zasad ortograficznych i interpunkcyjnych języka polskiego, został zorganizowany i przeprowadzony przez polonistów. Zwycięzcy pierwszego etapu konkursu, w którym udział wzięli wszyscy uczniowie klas I-IV, przeszli do etapu drugiego i pisali dyktando o podwyższonym stopniu trudności. Zwycięzca II etapu został Mistrzem Ortografii.


Eliminacje OWiUR                                                              red.  D. Laskowska

    W dniach 12-13.04.2019 r. w Zespole Szkół im. E. Godlewskiego w Piotrkowicach Małych odbyły się eliminacje okręgowe Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. W poszczególnych blokach tematycznych wzięli udział następujący uczniowie:
1. Produkcja roślinna – Czech Mateusz
2. Produkcja zwierzęca – Kwaśniak Katarzyna
3. Mechanizacja rolnictwa – Adamczyk Artur
4. Agrobiznes – Czech Izabela
5. Weterynaria – Dziura Michał

Egzaminy w ramach projektu Nasza jakość...                  red.  T. Pustułka

     W dniach 05.04.2019 i 10.04.2019 odbyły się państwowe egzaminy przed Urzędem Dozoru Technicznego w ramach projektu NASZA JAKOŚĆ TWOJĄ SZANSĄ NA RYNKU PRACY - KSZTAŁCENIE ZAWODOWE UCZNIÓW ZSCKR ŻARNOWCU przed komisją stanęli uczniowie z kursów:
1. Wózek widłowy i jezdniowy
2. Wózek specjalizowany ze zmiennym wysięgiem
Do egzaminów przystąpiło 35 uczniów z czego państwowy egzamin nadający nowe kwalifikacje uzyskało 86%. GRATULUJEMY WSZYSTKIM

Wycieczka do ARiMR                                                         red.  D. Laskowska

    

2 kwietnia 2019 r. uczniowie kl. III TA wraz z opiekunami Panią Marzeną Szwej i Danutą Laskowską wzięli udział w wycieczce przedmiotowej do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.
    Podczas pobytu w ARiMR uczniowie zapoznani zostali z jej strukturą, zadaniami a także z programami unijnymi przeznaczonymi dla rolnictwa. Natomiast w trakcie wizyty w ODR młodzież m.in. dowiedziała się jakie są zasady ubiegania się o środki unijne przez rolników i jak wygląda praca w ODR.  Na koniec spotkania przedstawiciele instytucji zachęcali młodzież, aby oni lub ich rodzice korzystali z usług jakie ośrodek świadczy dla rolników. Zachęcali również do kontynuowania nauki na kierunkach rolniczych, a po jej ukończeniu aplikowania do pracy w tych instytucjach.

Kuźnia młodego przedsiębiorcy                                      red.  D. Laskowska

          28.03.2019 r. w naszej szkole odbyły się eliminacje szkolne I etapu projektu ekonomicznego „Kuźnia młodego przedsiębiorcy”. W zmaganiach wzięło udział 30 uczniów klas I-III technikum. Do II etapu zostały zakwalifikowane następujące osoby: Gomułka Aleksandra z kl. I TA, Przewłocka Ewa z kl. I TA oraz Mazur Karol z kl. I TMRiA. Uczniowie mają za zadanie przygotować wspólną pracę konkursową pt. „Własny biznes, własny startup”, dotyczącą pomysłu na własną działalność. Zwycięzcom I etapu gratulujemy i życzymy dalszego sukcesu.

Szkolimy, szkolimy, szkolimy...                                       red.  I. Dyszkiewicz

     
  Projekt „Nasza jakość - Twoją szansą na rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów ZSCKR w Żarnowcu”
    Czas darmowych szkoleń i wytężonej pracy nie ustaje. W czasie ferii i po ich zakończeniu, uczniowie i nauczyciele nieprzerwanie podnoszą swoje umiejętności, zdobywają kwalifikacje.
Nowymi dyplomami i uprawnieniami cieszą się uczestnicy kursów:

- prawo jazdy kategorii C – 18 uczniów,

- kurs księgowości z obsługą programów do księgowania – 20 uczniów,

- kurs sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych – 20 uczniów,

- kurs inseminacji bydła i trzody chlewnej – 10 uczniów,

- kurs operatora programisty CNC – 17 uczniów.
    Podczas zajęć spawania i CNC w pełni wykorzystuje się zakupiony w ramach projektu sprzęt i urządzenia, które wzbogaciły bazę dydaktyczną naszej szkoły. Nowe urządzenia, poza wykorzystaniem w trakcie darmowych kursów, są na bieżąco wykorzystywane podczas prowadzenia praktycznych zajęć realizowanych w szkole.
    Kurs operatora koparko – ładowarki, to nowość na liście realizowanych szkoleń. Od kwietnia 30 uczniów rozpocznie zdobywanie tych uprawnień.
    Równolegle rozpocznie się kurs spawania metodą MIG, w którym  weźmie udział 17 uczestników. Jednocześnie kontynuowane są kursy spawania metodami TIG i MAG.
    Nauczyciele także nie próżnują. Odbyli szkolenie z zakresu Coachingu, czyli metod wspierania, motywowania i kierowania rozwojem uczniów. Ruszyło też szkolenie na instruktorów jazdy kategorii B i T.

Dzień przedsiębiorczości                                                  red.  D. Laskowska

    

W tym roku szkolnym nasza szkoła nawiązała współpracę z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości w celu organizacji Dnia przedsiębiorczości, który w tym roku szkolnym odbył się 20 marca 2019 r. W projekcie wzięło udział 20 uczniów kl. II i  III TA. Koordynatorami projektu była Pani Agnieszka Czech oraz Danuta Laskowska.

 Poprzez udział w programie uczniowie mieli  możliwość:
  • odbycia jednodniowej wizyty w wybranym miejscu pracy weryfikującej plany edukacyjne,
  • zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie,
  • pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu,
  • doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową,
  • zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą.

W ramach realizacji projektu nawiązana została współpraca z firmami i instytucjami z terenu powiatu zawierciańskiego oraz ościennych powiatów, którym za udział w tym przedsięwzięciu dziękujemy.

Dzień Świętego Patryka                                                 red.  W. Rusyn-Myszor

   

W niedziele 17 marca Irlandczycy świętowali swoje narodowe święto: Dzień Świętego Patryka. Uczniowie ZSCKR w Żarnowcu również postanowili nawiązać do tego wydarzenia i zorganizowali Dzień Św. Patryka w naszej szkole. Najważniejszą tradycją obchodów tego święta jest noszenie ubrań w kolorze zielonym, nawiązującym do krajobrazu wyspy i koniczyny, która jest symbolem Irlandii. Wielu uczniów i nauczycieli włączyło się we wspólną zabawę i przyszło w tym dniu „na zielono”.
Uczniowie klas I- III wzięli udział w konkursie wiedzy o Irlandii i Świętym Patryku.
Cele konkursu to:
1. Rozbudzenie wśród uczniów zainteresowań językiem angielskim i motywowanie ich do nauki języków obcych.
2. Wzbogacenie wiedzy o kulturze, geografii i życiu codziennym w Irlandii i innych krajach anglojęzycznych.
3. Zachęcenie uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy na temat angielskiego obszaru językowego, w tym nauka korzystania ze źródeł informacji;
4. Kształtowanie tolerancji i szacunku dla dziedzictwa kulturowego innych narodów.
Komisja konkursowa wyłoniła następujących zwycięzców:
I miejsce – Piotr Sobieraj, kl.I
II miejsce – Adrian Skutnik, kl.I
III miejsce – Sylwia Czech, kl.II
Zwycięzcy konkursu otrzymali dyplomy oraz drobne upominki z rąk Dyrektora ZSCKR Pani Ewy Śrubarczyk.

Obchody Dnia Św. Patryka to doskonała okazja do przybliżenia uczniom historii, tradycji i zwyczajów jednego z państw anglojęzycznych.
Serdeczne gratulacje i podziękowania za udział w konkursie!

Mistrzostwa Polski Programistów                                        red.  R. Florek

    16 marca 2019 roku we Wrocławiu na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej odbyły się Mistrzostwa Polski Programistów PLC 2019.
    Naszą szkołę w kategorii LOGO! Open, przeznaczonej dla uczniów i studentów, realizowanej na symulatorze sterownika Siemens LOGO!, z użyciem oprogramowania Soft Comfort, reprezentował uczeń klasy 3 Technikum Mechanizacji Rolnictwa Karol Rawecki. Celem Mistrzostw Polski Programistów PLC jest popularyzacja programowania sterowników PLC wśród studentów uczelni technicznych i uczniów szkół średnich.
    Każdy z uczestników otrzymał 5 zadań, które należało zaprogramować w specjalnym oprogramowaniu przy pomocy funkcji logicznych. Następnie należało sprawdzić poprawność działania programu na symulatorze. Największym problemem był krótki czas na wykonanie tych zadań – tylko 1 godzina. Należało bardzo szybko zaprojektować, wykonać i zasymulować działanie oprogramowania.

Targi rolnicze AGROTECH w Kielcach                             red.  M. Kwarciak 

    

    15 - go marca nasi uczniowie wzięli udział w Międzynarodowych Targach Technik Rolniczych w Kielcach. - największych targach branży rolniczej w Polsce oraz całej Europie Środkowo-Wschodniej. Pierwsze klasy zorganizowały wyjazd już w piątek wraz z opiekunami: pania Ewą Stojek, panem Jackiem Kijowskim oraz panem Arturem Ściańskim. Pozostałe klasy wybrały się samodzielnie w sobotę i niedzielę. Wyjazd okazał się bardzo udany, na pewno wrócimy w przyszłym roku.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych                  red.  K. Grela

     
     1 marca obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Tradycyjnie upamiętniliśmy go akademią, która była przyczynkiem do refleksji nad ideą walki o niepodległość. Każdy z żołnierzy zapisał swoimi czynami odrębną kartę w historii podziemia antykomunistycznego. Żyjąc dzisiaj w niepodległej ojczyźnie, możemy być wdzięczni tym wszystkim, którzy poświęcili swoje zdrowie i nierzadko życie w walce o wolną Polskę.

I etap XI Śląskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach              red.  A. Florek, D. Laskowska

     
    Rozstrzygnięto I etap XI Śląskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach. Do II etapu zakwalifikowała się uczennica klasy III Technikum Agrobiznesu – Magdalena Miąsko, której serdecznie gratulujemy. Konkurs organizuje Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych w Katowicach. Do pierwszego etapu zgłosiły się następujące uczennice: z klasy III TA - Magdalena Miąsko, Martyna Nocuń i Anna Sygit oraz z klasy IV TA - Agnieszka Bem. Opiekunkami uczestników są Danuta Laskowska i Agnieszka Florek. W ramach I etapu należało wykonać pracę pisemną na jeden z czterech tematów zaproponowanych przez organizatora. Tematy w bieżącym roku szkolnym brzmiały następująco:
1. Start-up dla młodych przedsiębiorców. Ograniczenia działalności i propozycje rozwiązań. Udział doradców podatkowych w rozwoju przedsiębiorczości.
2. Znaczenie podatków dla budżetu państwa i ich funkcje w gospodarce.
3. Czy można nie płacić podatków?
4. Udział podatków w budżecie samorządowym.
    Spośród wszystkich nadesłanych prac, Krajowa Izba Doradców Podatkowych wybrała najlepsze i w ten sposób zakwalifikowała uczestników do II etapu. Wśród szczęśliwców znalazła się właśnie nasza uczennica, Magdalena Miąsko, której życzymy powodzenia w kolejnych etapach. Etap II konkursu odbędzie się dnia 14.03.2019 r. w auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (to świetna okazja do odwiedzenia uczelni). II Etap składać się będzie z części pisemnej i ustnej. Część pisemna polegać będzie na przeprowadzeniu zamkniętego testu wielokrotnego wyboru, natomiast w części ustnej uczestnicy odpowiedzą na 3 pytania wylosowane spośród przygotowanych zestawów. Laureaci mogą uczestniczyć w finale konkursu na szczeblu ogólnopolskim.
    Już dziś serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie w przyszłym roku szkolnym. Będzie to świetna okazja do pogłębienia swojej wiedzy o podatkach, sprawdzenia siebie, poznania rówieśników oraz odwiedzenia prestiżowej wyższej uczelni.

Pracowite ferie w ZS CKR. Szkoła organizuje darmowe kursy i szkolenia.                                                                               red. T. Pustułka

         
    W trakcie dwóch tygodni ferii zimowych uczniowie ZSCKR w Żarnowcu uczestniczą w cyklu zaplanowanych kursów i szkoleń projektu „Nasza jakość - Twoją szansą na rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów ZSCKR w Żarnowcu”  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs. Nasze uczennice i uczniowie przez całe ferie realizują kursy z zakresu:

- spawania metodą TIG i MAG,

- księgowości z obsługą programów do księgowania,

- sprzedawcy z obsługa kas fiskalnych i programu do fakturowania,

- prawa jazdy kategorii C,

- inseminacji bydła i trzody chlewnej,

- operatora programisty CNC.

 

    Także nauczyciele z ZSCKR podczas ferii nie będą odpoczywali ponieważ uczestniczą w bardzo ciekawych branżowych szkoleniach z zakresu nawigacji satelitarnej w rolnictwie i nowoczesnych rozwiązań w budowie maszyn rolniczych. Dla wszystkich nauczycieli przedmiotów zawodowych zostało zorganizowane szkolenie na temat pierwszej pomocy przedmedycznej i BHP w pracowniach zawodowych.

Wycieczka do firmy AGRO-MASZ                                         red.  Z. Midro

     
    5 lutego została zorganizowana wycieczka do firmy AGRO-MASZ. Na wycieczkę pojechała klasa III Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki.
    Firma AGRO-MASZ z siedzibą w Strzelcach Małych została założona w 2006 roku rozwija się w niezmiennie szybkim tempie, każdego roku zwiększając zatrudnienie oraz produkcję.
    Aby sprostać wymaganiom dynamicznie rozwijającego się sektora produkcji rolnej wprowadza na rynek maszyny wytrzymałe i nowoczesne. W swojej ofercie ma miedzy innymi: brony talerzowe, agregaty uprawowo-siewne, agregaty podorywkowe, siewniki, pługi.
    Na początku spotkania nasi uczniowie zapoznali się z historią, rozwojem, osiągnięciami i produktami firmy AGRO-MASZ. Następnie młodzież zwiedziła hale produkcyjne gdzie zostały przedstawione nowoczesne procesy technologiczne wykorzystywane przy produkcji maszyn rolniczych.
Wycieczka, choć jednodniowa, dostarczyła wielu pozytywnych i niezapomnianych wrażeń.


Studniówka w ZS CKR Żarnowiec                                        red.  A. Czech

     
    2 lutego 2019 roku to ważna data dla maturzystów klas IV Technikum Agrobiznesu oraz Mechanizacji Rolnictwa. Punktualnie o godzinie 19.00 rozpoczął się bal studniówkowy. Uczniowie w krótkim wystąpieniu przywitali zebranych gości, złożyli kwiaty oraz gorące podziękowania dla Dyrekcji, Wychowawców klas, Nauczycieli i Rodziców. Pani Dyrektor Ewa Śrubarczyk dokonała oficjalnego otwarcia balu, przywitała zebranych gości, rodziców oraz maturzystów, życząc wszystkim udanej zabawy i samych sukcesów na egzaminie dojrzałości. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili Pan Grzegorz Scelina- Wójt Gminy Żarnowiec oraz Pan Paweł Sokół- Członek Zarządu Powiatu Zawierciańskiego. Uczniowie po słowach Pani Dyrektor: „Poloneza czas zacząć” ruszyli do tańca, który podkreślił podniosły charakter tej uroczystości. Po części oficjalnej młodzież zaprosiła nauczycieli do wspólnego tańca. Zabawa trwała do białego rana .


Uczniowie nabyli nowe kwalifikacje                                red.  I. Dyszkiewicz

     
    Projekt „Nasza jakość - Twoją szansą na rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów ZSCKR w Żarnowcu”  przebiega bez zakłóceń.
    Właśnie 18 uczniów naszej szkoły ukończyło kurs na wózek widłowy specjalizowany ze zmiennym wysięgiem. To, po kursach na wózek widłowy i jezdniowy, kursie operatora pilarki spalinowej oraz kursie AutoCAD, kolejne nabyte w ramach Projektu umiejętności i kwalifikacje.
    Uczniowie stopniowo wzbogacają się o dyplomy i certyfikaty, których posiadanie sprawia im wiele radości i otwiera perspektywy.
    Jednocześnie w styczniu ruszyła następna forma wsparcia – kurs komputerowy obsługi Ms Office, w którym uczestniczy 20 uczniów oraz kontynuowany jest kurs prawa jazdy kat C, dla 18 uczniów naszej szkoły.

Konkurs piosenki w języku angielskim                              red.  M. Kwarciak

 

    31 stycznia 2019 roku odbyła się w naszej szkole druga edycja Konkursu Piosenki Świątecznej w języku angielskim „Singing Christmas”. Do konkursu zaprosiliśmy uczniów ostatniej klasy gimnazjum oraz ósmoklasistów ze szkoły podstawowej.
Głównym celem tego konkursu było popularyzowanie nauki języka angielskiego, propagowanie śpiewu jako formy wyrażania samego siebie, zintegrowanie środowiska młodzieżowego jak również prezentacja uzdolnień muzycznych i kształtowanie wrażliwości artystycznej i kulturalnej.
Swoje talenty wokalne zaprezentowała młodzież ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Żarnowcu, Szkoły Podstawowej w Chlinie, Zespołu Szkół w Wierbce oraz wokalistki z Zespołu Szkół CKR w Żarnowcu.
Jury oceniało występujących artystów, biorąc pod uwagę oryginalność wykonania, kreatywność oraz poprawność językową prezentowanych utworów. Nie było to łatwe zadanie gdyż młodzi artyści koncertowo wykonali wybrane przez siebie piosenki, a zgromadzona na sali publiczność każdego wykonawcę nagradzała gromkimi brawami. Świąteczna atmosfera konkursu pomagała przezwyciężyć tremę wśród uczestników i po raz kolejny okazało się, że muzyka to przede wszystkim fajna zabawa.
Po burzliwych naradach jury wyłoniło zwycięzców:

1 miejsce – Julia Mikołajczyk z SP w Żarnowcu
2 miejsce – Klaudia Kowalczyk z SP w Wierbce
3 miejsce – Zespół Wokalny uczniów z SP w Chlinie

Zwycięzcy konkursu otrzymali dyplomy i ciekawe nagrody rzeczowe.

Wszystkim uczestnikom i ich opiekunom serdecznie dziękujemy za udział w Konkursie. Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy za rok !


Szkolny konkurs patriotyczny                                       red.  I. Kłysińska-Łysek

 Szkolny konkurs patriotyczny pod hasłem Niepodległa został rozstrzygnięty. Nagrodę główną zdobyła Katarzyna Kwaśniak, natomiast wyróżnienia otrzymały: Julia Sokół, Wiktoria Błaszczyk, Ewa Przewłocka, Kamila Bartos.
    Konkurs został przeprowadzony przez nauczycieli języka polskiego i wiązał się z przygotowaniem przez uczniów prac pisemnych lub plastycznych tematycznie związanych z 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.
    Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych.

Wigilia w naszej szkole                                                             red.  K. Grela

     
   21.12.2018 r. w naszej szkole na dobre zapanowała świąteczna atmosfera. Uczniowie przygotowali klasowe wigilie, a na hali sportowej odbyła się uroczysta akademia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Uczniowie pod kierunkiem Pani Joanny Witkowskiej, Agnieszki Florek oraz Pana Jacka Mikołajczyka przygotowali bardzo ciekawą akademię, która ukazała przyjście na świat Zbawiciela w kontekście aktualnych problemów na świecie i walki dobra ze złem. Podczas akademii podsumowano także szkolny konkurs historyczny, ogłoszony z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Na zakończenie Pani dyrektor złożyła wszystkim świąteczne życzenia. Podzieliliśmy się opłatkiem, składając sobie najlepsze życzenia.

Prelekcja KOWR                                                                       red.  A. Czech

     
   KOWR udziela wsparcia edukacyjno-zawodowego dla uczniów. „Rolnictwo ekologiczne jako alternatywa dla gospodarstw tradycyjnych”. Dnia 19.12. 2018 w naszej szkole odbyła się prelekcja  z udziałem przedstawicieli Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o tematyce „Rolnictwo ekologiczne- żywność ekologiczna oraz  zdrowa żywność”. Uczniowie otrzymali praktyczne wskazówki zawodowe dotyczące prowadzenia ekologicznej działalności rolniczej oraz poznali jej ciekawe rozwiązania, które stanowić mogą alternatywę dla gospodarstw tradycyjnych. Uczniowie otrzymali również kilka cennych wskazówek dotyczących jakości produktów spożywczych, w tym szczególności oznaczenia produktów bezpiecznych. Ponadto zapoznani zostali z marką żywność pod nazwą „Polska smakuje”,  posiadającą stosowne, uznawane przez MRiRW certyfikaty, gwarantujące spełnienie najwyższych parametrów jakości oraz smaku. Prelekcja wsparta została praktycznymi wskazówkami dietetyka dotyczącymi zasad zdrowego odżywiania. Spotkanie zwieńczone zostało przygotowaniem oraz degustacją zdrowych przekąsek.

„Nasza jakość - Twoją szansą na rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów ZSCKR w Żarnowcu”                                                                                        red.  I. Bartos

Rozpoczęcie szkoleń i kursów w ramach projektu „Nasza jakość - Twoją szansą na rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów ZSCKR w Żarnowcu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs. 

Uczniowie naszej szkoły rozpoczęli wyczekiwane szkolenia i kursy. Jako pierwsze formy doskonalenia ruszyły:

- kurs auto-cad – 17 uczestników,
- kurs prawa jazdy kat c + kwalifikacja wstępna przyśpieszona – 18 uczestników,
- kurs operatora pilarki spalinowej – 18 uczestników,

- kurs operatora wózków widłowych i jezdniowych – 18 uczestników.
    Zajęcia odbywają się na terenie szkoły w przyjaznej atmosferze. Uczniowie poznają nowe zagadnienia, w kursach uczestniczą z ciekawością i zaangażowaniem. Z opinii prowadzących zajęcia wynika, że uczniowie wykazują się ponadprzeciętnym zaciekawieniem i chęcią w wykonywanie dużej ilości dodatkowych ćwiczeń.
        Aby uczniowie mieli siły do efektywnej i wydajnej pracy, otrzymują posiłki – dwudaniowe obiady, wodę, kawę, herbatę oraz słodkie przekąski.
    Od nowego roku już zaplanowane są następne szkolenia dla kolejnych grup uczniów.
    Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z przebiegu szkoleń oraz do śledzenia kolejnych informacji z realizacji projektu.

Szkolne mikołajki                                                                                         red.  K. Grela

     
      Dzisiaj do naszej szkoły zawitał św. Mikołaj wraz z dwiema Mikołajkami. Dzięki temu, że w tym roku wszyscy byli bardzo grzeczni, to obyło się bez rózg i Mikołaj mógł wręczyć każdemu słodki podarek. 6 grudnia tradycyjnie spędziliśmy na sportowo. Samorząd uczniowski zorganizował turniej siatkarskich drużyn mieszanych. Sportowe zmagania dostarczyły wielu emocji i radości uczestnikom oraz widzom. Zwycięzcą okazała się klasa III TM/TW. Pozostałe miejsca na podium zajęły drużyny klasy II TM i IV TM. Na zakończenie zwycięska drużyna rozegrała mecz z reprezentacją nauczycieli oraz pracowników szkoły. Gratulujemy wszystkim uczestnikom sportowych zmagań, na czele z najlepszymi siatkarkami i siatkarzami z klasy III TM/TW.

Narodowa wystawa rolnicza                                                           red.  I. Bartos

     
  NARODOWA WYSTAWA ROLNICZA W POZNANIU - została zorganizowana z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w dniach od 30 listopada do 2 grudnia 2018r.
Naszą szkołę reprezentowali uczniowie ubrani w regionalne stroje: Patrycja Kucharska, Kamila Dąbrowa, Andrzej Gredka, Piotr Sobieraj oraz opiekunowie: Anna Gruca, Iwona Bartos, Robert Florek, Artur Ściański i Pani dyrektor Ewa Śrubarczyk.
Głównym celem wystawy było pokazanie tradycyjnego oblicza polskiej wsi, jak i przemian, które zaszły na przestrzeni lat. W towarzystwie 52 szkół rolniczych zaprezentowaliśmy ofertę edukacyjną szkoły. Na naszym stoisku nie zabrakło motywów i akcentów narodowych. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się prezentowane przez nas innowacje: innowacyjna uprawa grochu - forma ozima oraz autonomiczny pojazd, zbudowany przez uczniów w ramach kółka konstrukcyjno-programistycznego.
30 listopada 2018r. szkolne stoiska odwiedziło wielu znamienitych gości, wśród nich: Prezydent RP Pan Andrzej Duda, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Jan Krzysztof Ardanowski, Podsekretarz Stanu Pan Rafał Romanowski, Zastępca Dyrektora ds. oświaty rolniczej w MRiRW Pan Robert Jakubik. Z pewnością niezapomnianym pozostanie uścisk dłoni Pana Prezydenta z jednym z naszych uczniów – imiennikiem Andrzeja w dzień andrzejek.
W tym narodowym przedsięwzięciu, poza szkołami wzięło udział wiele firm i instytucji. Uczniowie mieli możliwość zwiedzania wystawy uprawy roślin i hodowli zwierząt, ekspozycje prezentujące historyczne i współczesne maszyny rolnicze. Uczniowie przyglądali się zawodom jeździeckim, uczestniczyli w pokazach kulinarnych i prezentacjach garncarskich. Wystawa była okazją do równoległego przedstawienia dziedzictwa kulturowego polskiej wsi z jej nowoczesnością. To spotkanie wraz ze skosztowaniem tradycyjnej żywności na długo pozostanie w naszej pamięci.


Wycieczki do firmy MAŁOLEPSZY                                          red.  Z. Midro

     
  W listopadzie zorganizowane zostały wycieczki do firmy MAŁOLEPSZY. Na wycieczkę pojechały trzy grupy z klasy I, II i III Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki.
Firma Małolepszy już od dwudziestu ośmiu lat prowadzi działalność usługową w sektorze rolniczym. Dzięki ugruntowanej pozycji na rynku, ciągle się rozwija i udoskonala. Specjalizuje się w sprzedaży ciągników, kombajnów, maszyn rolniczych oraz ładowarek teleskopowych, krajowych i światowych producentów. Prowadzi serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz sprzedaż części zamiennych.
Każda z grup zapoznała się z funkcjonowaniem firmy Małolepszy. Uczniowie zapoznali się z JDLink - systemem telematycznym firmy John Deere. JDLink umożliwia zdalne zlokalizowanie floty pojazdów, przeglądanie informacji o maszynie i kodów usterek diagnostycznych, które optymalizują produktywność, wydłużają czas pracy i zwiększają zyski. Następnie uczniowie mieli możliwość zobaczenia w praktyce jak działa system AutoTrac. System ten umożliwia sprawne pokonywanie zarówno prostych jak i krzywych tras przejazdu.
Wycieczka, choć jednodniowa, dostarczyła wielu pozytywnych i niezapomnianych wrażeń.


Olimpiada "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych                                                                               red.  I. Bartos

       
    W dniu 27 listopada 2018r. uczniowie naszej szkoły zmagali się z zadaniami związanymi z Olimpiadą "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych".
    W czasie 30 minut rozstrzygali, decydowali i wybierali poprawne odpowiedzi spośród wielu możliwości.
Najlepszymi spośród uczestników okazali się:

1.       Magdalena Miąsko – uzyskując maksymalną liczbę punktów

2.       Sylwia Kaczor – popełniając wyłącznie jeden błąd

3.       Julia Kurp – z równie imponującym wynikiem 80% punktów

Prace zwycięzców zostaną przesłane do Wojewódzkiego Komitetu Olimpiady, aby spośród szkół całego województwa wyłonić uczestników kolejnego etapu.

Na pochwałę zasługują także pozostali nasi uczniowie, którzy również uzyskali wysokie wyniki: Kamila Bartos, Krystian Skóra, Krzysztof Madej, Aleksandra Matyja, Gabriela Dąbrowa, Krystian Zwoliński, Kamil Czech, Karolina Ściańska, Izabela Czech, Krystian Opiłka, Hubert Guzek, Anna Sygit, Aleksandra Gumułka, Karol Rawecki, Dawid Karbownik, Piotr Sobieraj i Adrian Skutnik.

Wszystkim uczniom gratulujemy uzyskanych wyników oraz zaangażowania w dodatkowe zajęcia.

Prelekcja na temat podstaw funkcjonowania ZUS                red.  I. Bartos

     
  Coraz bliżej do Olimpiady  "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych".
    W związku z tym, w dniu 22.11.2018r. w naszej szkole odbyła się prelekcja z udziałem ekspertów – pracowników Inspektoratu ZUS w Zawierciu. Kierownik Inspektoratu Pani Anna Pala oraz kierownik wydz. Obsługo klientów Pani Ilona Nocuń, przybliżyły uczniom meandry funkcjonowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
    Uczniowie poszerzyli dotychczasową wiedzę i już niebawem – 27.11.2018r. zmierzą się ze szkolnym etapem Olimpiady. Wszystkim, którzy zgłosili się do rywalizacji życzymy powodzenia i trzymamy kciuki!!


W dniach 30 listopada - 2 grudnia 2018 r. odbędzie się Narodowa Wystawa Rolnicza.   http://www.narodowawystawarolnicza.pl

Wycieczka do Brna                                   red.  Z. Midro

          
    14 listopada 2018r. 49 uczniów naszej szkoły z profilu Technik Mechanizacji Rolnictwa i Technik Rolnik wraz z opiekunami: Zbigniew Midro, Marta Witkowska, Magdalena Kwarciak oraz Mieczysław Kasperczyk udali się na wycieczkę do firmy Zetor Tractors a.s., która ma swoją siedzibę w Brnie. Współorganizatorem tej wycieczki był Dealer marki Zetor firma Rolma z Woli Wiśniowej.
    Podczas zwiedzania fabryki nasi uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy. W czasie, gdy pierwsza grupa zwiedzała przyzakładowe muzeum i ekspozycje nowoczesnych ciągników, druga grupa zapoznawała się z funkcjonowaniem hali montażu ciągników rolniczych. Po kilkudziesięciu minutach obie grupy zamieniły się miejscami. Po zakończeniu zwiedzania uczniowie wraz z opiekunami udali się na obiad do stołówki zakładowej.
    Następnie pod kierownictwem przewodnika wybraliśmy się zwiedzać Brno. Brno, to miasto na Morawach w Czechach, położone w południowo-wschodniej części kraju u zbiegu rzek Svratki i Svitavy. Jest to drugie co do wielkości miasto Czech i zarazem największe miasto Moraw. Miasto jest ważnym ośrodkiem kulturalnym, naukowym i turystycznym.
    Uczniowie byli zafascynowani klimatem tego miasta, jego architekturą oraz ciekawymi opowieściami, zabawnymi anegdotami, a nawet operową serenadą w wykonaniu naszego przewodnika. Zwiedziliśmy najciekawsze zakątki Starówki Brna wraz z zabytkowym kościołem św. Jakuba.
    Wycieczka, choć jednodniowa, dostarczyła wielu pozytywnych i niezapomnianych wrażeń zarówno uczniom jak i opiekunom. Duże podziękowania składamy dla firmy Rolma z Woli Wiśniowej za pomoc i wsparcie przy organizacji wycieczki.


100-lecie odzyskania niepodległości                                   red.  A, Hajduga

          
    9 listopada nasza szkoła świętowała 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Było to również święto pierwszoklasistów, którzy w tym dniu złożyli ślubowanie na sztandar i stali się pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej. Uroczystość  rozpoczęła się dokładnie o godzinie 11.11 wspólnym odśpiewaniem „ Mazurka Dąbrowskiego” w ramach akcji zorganizowanej przez MEN „Rekord dla Niepodległej”. Następnie uczniowie klas I TA/W i  II TA/W zaprezentowali program artystyczny osnuty wokół tematyki ojczyzny, wolności i patriotyzmu. W uroczystości wzięli również udział Rodzice uczniów klas pierwszych, za co gorąco dziękujemy.


Konkurs "Praktyka i Bezpieczeństwo w Rolnictwie"         red.  T. Pustułka

   
    6  listopada 2018 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu odbyła się już IV edycja regionalnego konkursu „Praktyka i Bezpieczeństwo w Rolnictwie” pod honorowym patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
    Był on efektem ciężkiej pracy nauczycieli z ZSCKR w Żarnowcu, którzy z wielkim zainteresowaniem przyjęli propozycję przeprowadzenia „nie byle jakiej” IV edycji konkursu sprawdzającego nabytą wiedzę i umiejętności związane z technologią konstrukcji i eksploatacji maszyn i urządzeń rolniczych oraz bezpieczeństwem i higieną pracy w rolnictwie na podłożu teoretycznym i praktycznym, a także promującego zachowanie bezpieczeństwa w poruszaniu się ciągnikami i maszynami rolniczymi w ruchu drogowym oraz promowania naszej placówki i tworzenia jej pozytywnego wizerunku w środowisku.
Podczas realizacji przyświecał nam cel połączenia zabawy i rywalizacji sportowej z zachowaniem zasad fair play z możliwością sprawdzenia nabytych umiejętności na forum rówieśników kształcących się w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i technik rolnik. Ze strony organizatorów położono duży nacisk na promowanie zasad bezpieczeństwa.
     Dzięki takim inicjatywom szkoła rozbudza i rozwija poczucie szeroko pojętej kultury technicznej oraz indywidualne zdolności organizacyjne uczniów kształcących się w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i technik rolnik.
     Do udziału w konkursie zgłosiło się dziesięć szkół z terenu województwa śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego. Każda z drużyn składała się z dwóch uczniów. To młodzież zainteresowana mechanizacją rolnictwa i dysponująca praktycznymi umiejętnościami w tym zakresie.
Konkurs składał się z testu oraz czterech konkurencje praktycznych. Zawodnicy musieli wykazać się dużą sprawnością w obsłudze ciągników i maszyn rolniczych oraz odpornością na stres towarzyszący zawodom z udziałem publiczności. Każda konkurencja nawiązywała do sytuacji, jakie mogą zdarzyć się w codziennej pracy ze sprzętem rolniczym.

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych                         red.  D. Laskowska

   
   W dniu 26.10.2018 r. w naszej szkole po raz kolejny odbyły się eliminacje szkolne Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. W zmaganiach brało udział 45 uczniów z klas I-IV technikum.
Uczniowie z najwyższą ilością punktów to:
Blok: produkcja zwierzęca....(więcej)


Lekcje z ZUS                                                                                                                        red.  I. Bartos  

   
 Blisko 100 uczniów naszej szkoły wzięło udział w projekcie „Lekcje z ZUS”. To pierwszy, autorski projekt, który powstał by budować świadomość młodego pokolenia Polaków, w tak ważnym aspekcie ich przyszłego życia, jakim są ubezpieczenia społeczne. Uczniowie wyposażeni w materiały dydaktyczne podczas zajęć z Panią Iwoną Bartos, poznawali podstawy funkcjonowania ubezpieczeń społecznych z wykorzystaniem aktywizującej metody projektu edukacyjnego.
     Uczniowie najbardziej zainteresowani omawianymi zagadnieniami wezmą udział w dodatkowych zajęciach organizowanych w szkole, w tym w zajęciach z udziałem ekspertów z oddziału ZUS w Zawierciu.
   Podsumowaniem projektu na etapie szkoły będzie Olimpiada "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych". W dniu 27 listopada 2018 r. chętni uczniowie będą zmagać się z pytaniami i zadaniami z zakresu zdobytej wiedzy. Najlepsi otrzymają nagrody oraz będą mieli szansę podjąć rywalizację z uczniami innych szkół z całej Polski.
     Dzięki umowom podpisanym przez ZUS i szkoły wyższe, zwycięzcy olimpiady mogą liczyć na nagrody – dodatkowe punkty w rekrutacji a nawet indeksy. Dostaną również nagrody rzeczowe.

 Informacje dotyczące projektu oraz regulamin olimpiady http://www.zus.pl/baza-wiedzy/lekcje-z-zus/o-projekcie

     Uczniowie zainteresowani udziałem w Olimpiadzie proszeni są o zgłoszenie się do p. Iwony Bartos w terminie do 9 listopada 2018 r.

Wycieczka do Ojcowa                                                                                                 red.  E. Stojek

   
   19 października 2018 roku uczniowie ZS CKR wraz z opiekunami wybrali się na wycieczkę do Ojcowskiego Parku Narodowego. Na miejscu czekał na nas przewodnik, który bardzo ciekawie opowiadał o miejscach, w których się znajdowaliśmy. Najpierw zwiedziliśmy Zamek w Pieskowej Skale oraz zobaczyliśmy maczugę Herkulesa. Później udaliśmy się do Muzeum Przyrodniczego, w którym obejrzeliśmy film dotyczący Ojcowskiego Parku Narodowego. Następnie zdobyliśmy Górę Chełmową, aby móc wejść do Jaskini Łokietka. Na zakończenie naszej wędrówki udaliśmy się do źródełka miłości. W drodze powrotnej nie mogło zabraknąć McDonald's.

Eliminacje konkursu "Bezpieczna praca w rolnictwie"     red.  Z. Midro

   
   16 października w naszej szkole odbyły się eliminacje konkursu „Bezpieczna praca w rolnictwie”, którego organizatorem jest placówka terenowa KRUS w Katowicach. Celem konkursu jest propagowanie wśród młodzieży zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym. Po przeprowadzeniu eliminacji szkolnych pierwsze miejsce zdobył Karol Cesek kl. II TMRiA, drugie miejsce Krzysztof Madej kl. III TMRiA, natomiast na najniższym stopniu podium uplasował się Patryk Majka kl. II TMRiA. Gratulujemy oraz trzymamy kciuki za chłopaków w finale wojewódzkim, który odbędzie się w połowie listopada w Katowicach.


Goście z Francji                                                                   red.  M. Kwarciak

   
   Dzisiejszy dzień był bardzo pracowity. Do naszej szkoły zawitała grupa francuskich uczniów ze szkoły o podobnym profilu. Serdeczne podziękowania dla uczniów i uczennic klas trzecich za zaangażowanie. To oni oprowadzili naszych gości po szkole, uczestniczyli w ciekawej miedzykulturowej lekcji, zagrali razem w piłkę nożną oraz towarzyszyli w wyjeździe do pobliskich zabudowań gospodarczych.

Dzień Edukacji Narodowej                                                    red.  K. Grela

   
   12 października samorząd uczniowski przygotował uroczystą akademię z okazji przypadającego w niedzielę Dnia Edukacji Narodowej. Ten wyjątkowy dla naszej społeczności szkolnej dzień był okazją do podziękowań za trud, jaki wkładają nauczyciele, aby ich wychowankowie mogli  stawać się mądrzejsi i dojrzalsi. Dzięki zaangażowaniu uczniów oraz ich rodziców, każdy nauczyciel będzie ten dzień wspominał bardzo słodko. Dziękujemy.


Dzień Języków Obcych                                                 red.  W. Rusyn-Myszor

   
    Ile języków znasz, tyle razy jesteś człowiekiem J.W. Goethe.

W kalendarzu roku szkolnego aż roi się od świąt, które uczniom i nauczycielom dają szansę rozwinąć skrzydła, potrenować kreatywność, stanąć do konkursów i przekonać się, jaką frajdą może być nauka.
    26 września 2018r. w ZSCKR w Żarnowcu obchodzono Dzień Języków Obcych, celem którego jest propagowanie uczenia języków obcych, które są niezwykle potrzebne w dzisiejszym świecie. Jest to świetna zabawa, integrująca społeczność szkolną, w czasie której uczniowie uczą się słownictwa, poznają zwyczaje i tradycje innych krajów.
    Trzyosobowe drużyny z każdej klasy wzięły udział w quizie „ Millionaires”, który został przygotowany przez nauczycieli jeżyka angielskiego, oczywiście w języku angielskim. Po rozstrzygnięciu konkursu wiedzy o językach Pani Dyrektor Ewa Śrubarczyk wręczyła dyplomy oraz upominki zwycięzcom:
I miejsce - III-TMR/TW, II miejsce - III-TA III miejsce - I-TA
    Gratulujemy zwycięzcom Quizu, którzy brali w nim udział. Mamy nadzieję, że obchodzenie Europejskiego Dnia Języków utwierdziło was w przekonaniu, że warto poznawać inne języki. Kto wie, może nasz pisarz Mikołaj Rej, gdyby dzisiaj żył, powiedziałby:
„A niechaj narodowie wżdy postronni znają, Iż Polacy nie gęsi i obcymi językami władają.”?

Ogólnopolski Konkurs Orki                                                red.  T. Pustułka

   
    W dniu 24.09.2018 ZSCKR w Żarnowcu uczestniczyła w I Ogólnopolskim Konkursie Orki Szkół Rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Od wczesnych godzin porannych przy silnych podmuchach wiatru na polach gołockich rozgrywała się zacięta rywalizacja w oraniu. W zawodach uczestniczyły 22 drużyny z sieci szkół rolniczych MRiRW z całej Polski. Naszą szkołę godnie reprezentował Michał Kowal z klasy IV TMR, który ostatecznie uplasował się na bardzo wysokim 6 miejscu. GRATULACJE DLA MICHAŁA!!!

Pierwsza wycieczka za nami                                             red.  M. Kwarciak

   
    24 września I klasa Mechanizacji Rolnictwa wraz  z opiekunami Magdaleną Kwarciak oraz Zbigniewem Midro wzięła udział w wycieczce do jednego z najwiekszych państwowych gospodarstw rolnych w Polsce - Kombinatu Rolnego w Kietrzu oraz zwiedziła Fermę Krów Langowo.Kombinat Rolny w Kietrzu gospodaruje na 8000 ha sprzętem wysoce zmodernizowanym zaopatrzonym w traktory siejące przy pomocy GPS-sów. W kilku oborach posiada ok 3000 krów dojnych.

Centralna inauguracja roku szkolnego szkół rolniczych    red.  K. Grela

   
    10 września odbyła się Centralna Inauguracja Roku Szkolnego 2018/2019 szkół rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w której wzięli udział uczniowie naszej szkoły wraz z dyrekcję oraz opiekunami. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej, po której pochód uczestników udał się do budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Zduńskiej Dąbrowie, gdzie odbyły się główne punkty programu inauguracyjnego.

Witaj szkoło!                                                                         red.  A. Hajduga

         

3 września rozpoczęliśmy rok szkolny 2018/2019. Szczególnie gorąco przywitaliśmy uczniów klas pierwszych. Mamy nadzieję, że szkoła będzie dla nich miejscem  nie tylko nauki, ale też ciekawych doświadczeń, rozwijania zainteresowań i nawiązywania znajomości.  Pani Dyrektor życzyła wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły pomyślności, wielu sukcesów i radości płynącej z pracy.  Uroczystość zakończyła się mszą św. w intencji udanego roku szkolnego.Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu
ul. Krakowska 25, 42-439 Żarnowiec, tel.: 32 644 90 80, fax: (032)6473400, e-mail: zsr.zarnowiec@poczta.fm

Copyright by KRYSTIAN GRELA - wszelkie prawa zastrzeżone.

banner