NOWA WERSJA STRONY ZS CKR


Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek  od 1.09.2020 r.


ŻYWNOŚĆ PROSTO Z GOSPODARSTWA - ŹRÓDŁEM DOCHODU ROLNIKÓW. Jak rozpocząć produkcję i sprzedaż żywności z własnego gospodarstwa?

KORONAWRIUS - ULOTKA INFORMACYJNA

 

Międzynarodowy Dzień Pokoju                                                                red. K. Grela

           21 września obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Pokoju. Ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1981 roku, a od 2001 roku obchodzony jest corocznie. Światowe obchody rozpoczynają się uderzeniem przez Sekretarza Generalnego ONZ w Dzwon Pokoju, który znajduje się przed siedzibą ONZ w Nowym Jorku. Jest kopią dzwonu z Hiroszimy, w która jako pierwsza ucierpiała w wyniku użycia broni jądrowej podczas II wojny światowej. Na dzwonie znajduje się sentencja "Niech żyje absolutny pokój na świeci". Międzynarodowy Dzień Pokoju przypomina nam jak cenny jest pokój, ale jest także i przestrogą, że pokój nie jest dany raz na zawsze, dlatego musimy propagować całkowity sprzeciw wobec wojny oraz wszelkich aktów wrogości wobec drugiego człowieka, a w konsekwencji wobec wszystkich narodów.

Inauguracja roku szkolnego szkół ministerialnych                            red. A. Czech

           10 września 2021 uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w inauguracji roku szkolnego 2021/2022 szkół prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Studzieńcu. Gala rozpoczęła się od uroczystego wprowadzenia oraz prezentacji pocztów sztandarowych wszystkich 68 szkół ministerialnych, po czym nastąpiła ceremonia Mszy Świętej. W części oficjalnej głos zabrała dyrektor szkoły oraz zaproszeni goście, w tym Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi- Grzegorz Puda. Pan Mister życzył wszystkim uczniom sukcesów, satysfakcji z dokonanych wyborów zawodowych oraz spokojnego roku. Uroczystość uświetnili uczniowie szkoły w Studzieńcu, wraz z orkiestrą dętą, zespołem pieśni i tańca, grupą czirliderek

Spektakl profilaktyczny                                                                  red. J. Witkowska

           6 września gościliśmy w naszej szkole Grzegorza Stępnia, basistę Oddziału Zamkniętego. Podczas spotkania profilaktyczno-muzycznego poruszał tematy związane z alkoholem, narkotykami, wulgaryzmami oraz cyberprzemocą. Muzyk starał się angażować młodzież do dyskusji, opowiadał o swoich życiowych doświadczeniach oraz niebezpieczeństwach czyhających na młodego człowieka.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego                                             red. K. Grela

           Okres wakacji dobiegło końca. Wypoczęci, uśmiechnięci i spragnieni nowych wyzwań zainaugurowaliśmy rok szkolny 2021/2022. Pani Dyrektor Ewa Śrubarczyk szczególnie gorąco przywitała pierwszoklasistów, którzy powiększyli naszą społeczność szkolną. Jak co roku wspomniała również o rocznicy wybuchu II wojny światowej, która jest dla nas przestrogą, ale dzięki bohaterskiej postawie Polaków, także i cenną lekcją patriotyzmu. Dzisiejsza uroczystość była również okazją do nagrodzenia za bardzo dobre wyniki w nauce uczniów, którzy nie mogli odebrać nagród w czerwcu. Pełni pozytywnej energii rozpoczynamy zatem kolejny rok szkolny!

 
    


Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu
ul. Krakowska 25, 42-439 Żarnowiec, tel.: 32 644 90 80, fax: (032)6473400, e-mail: zsr.zarnowiec@poczta.fm

Copyright by KRYSTIAN GRELA - wszelkie prawa zastrzeżone.

banner