V edycja konkursu "Praktyka i bezpieczństwo w rolnictwie"       red.  T. Pustułka

          
     4  października 2019 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu odbyła się już V edycja regionalnego konkursu „Praktyka i Bezpieczeństwo w Rolnictwie” pod honorowym patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
    Był on efektem ciężkiej pracy nauczycieli z ZSCKR w Żarnowcu, którzy z wielkim zaangażowaniem przyjęli propozycję przeprowadzenia wyjątkowej V edycji konkursu sprawdzającego nabytą wiedzę i umiejętności związane z technologią konstrukcji i eksploatacji maszyn i urządzeń rolniczych oraz bezpieczeństwem i higieną pracy w rolnictwie na podłożu teoretycznym i praktycznym, a także promującego zachowanie bezpieczeństwa w poruszaniu się ciągnikami i maszynami rolniczymi w ruchu drogowym oraz promowania naszej placówki i tworzenia jej pozytywnego wizerunku w środowisku.

    Podczas realizacji przyświecał nam cel połączenia zabawy i rywalizacji sportowej z zachowaniem zasad fair play z możliwością sprawdzenia nabytych umiejętności na forum rówieśników kształcących się w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i technik rolnik. Ze strony organizatorów położono duży nacisk na promowanie zasad bezpieczeństwa.
    Dzięki takim inicjatywom szkoła rozbudza i rozwija poczucie szeroko pojętej kultury technicznej oraz indywidualne zdolności organizacyjne uczniów kształcących się w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i technik rolnik.
    Do udziału w konkursie zgłosiło się siedem ZSCKR Nakło Śląskie, ZSCKR Sichów Duży, ZSCKR Sandomierz, ZSCKR Dobryszyce, ZSCKR Lututów, ZS Piotrkowice Małe i oczywiście nasza szkoła ZSCKR Żarnowiec. Każda z drużyn składała się z dwóch uczniów. To młodzież zainteresowana mechanizacją rolnictwa i dysponująca praktycznymi umiejętnościami w tym zakresie.

    Konkurs składał się z testu oraz czterech konkurencje praktycznych. Zawodnicy musieli wykazać się dużą sprawnością w obsłudze ciągników i maszyn rolniczych oraz odpornością na stres towarzyszący zawodom z udziałem publiczności. Każda konkurencja nawiązywała do sytuacji, jakie mogą zdarzyć się w codziennej pracy ze sprzętem rolniczym.

    Dzięki hojności sponsorów wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe. Nasz konkurs odwiedzili znamienici goście Pani Poseł na Sejm Ewa Malik, Wójt Gminy Żarnowiec Grzegorz Scelina, kierownik oddziału terenowego ARiMR w Zawierciu Pani Beata Chawuła, reprezentant KRUS Katowice Łukasz Duda, kierownik ŚODR w Mikołowie Łukasz Sosnowski. Dziękujemy bardzo sponsorom za wsparcie naszego konkursu.

Głównymi sponsorami byli: Agro-Masz Strzelce Małe, Pani Poseł na Sejm Ewa Malik, Pani Poseł na Sejm Danuta Nowicka, Wójt Gminy Żarnowiec Grzegorz Scelina, KRUS Katowice, ARiMR w Zawierciu, Chempest Odział Miechów, Śląska Izba Rolnicza, ŚODR Częstochowa

Miejsca na podium ukształtowały się następująco:

1.       ZSCKR Lututów 2.       ZSCKR Sandomierz 3.       ZSCKR Żarnowiec 4.       ZSCKR Sichów Duży 5.       ZS Piotrkowice Małe 6.       ZSCKR Dobryszyce 7.       ZSCKR Nakło Śląskie

Również przewidzieliśmy nagrody dla najlepszych w danych konkurencjach:
 1.       Najlepszy w konkurencji ROZWIĄZYWANIE TESTU:

Krystian Opiłka z ZSCKR w Żarnowcu
 2.       Najlepszy w konkurencji JAZDA SPRAWNOŚCIOWA WÓZKIEM WIDŁOWYM

Marcin Jaros z ZSCKR w Lututowie
 3.       Najlepszy w konkurencji JAZDA SPRAWNOŚCIOWA PRZYCZEPĄ I CIĄGNIKIEM

Łukasz Pałka z ZSCKR w Żarnowcu
 4.       Najlepsi w konkurencji UŻYTKOWANIE ŁADOWACZA CHWYTAKOWEGO

ZSCKR Sandomierz, Jarosław Kałuża i Bartłomiej Środek

5.       Najlepsi w konkurencji UŻYTKOWANIE PRASY KOSTKUJĄCEJ I ZWIJAJĄCEJ

ZSCKR Nakło Śląskie, Bartosz Dubiel i Kacper Szeja

Nauczyciele przygotowujący uczniów do udziału w konkursie otrzymali z rąk Pani Dyrektor Ewy Śrubarczyk podziękowania.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i zapraszamy za rok.

Próbny alarm przeciwożarowy                                              red.  A. Ptak

          
     W dniu 24.09.2019 roku o godz. 11.00 został przeprowadzony próbny alarm przeciwpożarowy dla uczniów i pracowników Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu. Uczniowie oraz pracownicy ewakuowali się na plac szkolny. Przewodniczący poszczególnych klas złożyli raport obecności uczniów przewodniczącemu samorządu szkolnego, który przedstawił dane o ilości  obecnych uczniów Pani Wicedyrektor. Ewakuacja odbyła się sprawnie i szybko. Po skończonej ewakuacji uczniowie powrócili do klas.

Inauguracja Roku Szkolnego szkół ministerialnych       red.  M. Kwarciak

          
    6 września na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu (woj. kujawsko-pomorskie) odbyła się Centralna Inauguracja Roku Szkolnego 2019/2020 szkół rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Zbieramy nakrętki dla Pauliny                                          red.  M. Witkowska

          
    W maju bieżącego roku rozpoczęliśmy w naszej szkole zbieranie plastikowych nakrętek w ramach akcji charytatywnej „Zbieramy nakrętki dla Pauliny”. Pomysł połączenia zbiórki zakrętek z ideą pomocy chorej osobie okazał się strzałem w dziesiątkę. Zamiast trafić na wysypisko śmieci zakrętki przyczynią się zatem do pomocy Paulinie. Ten spontaniczny odruch połączył całą społeczność szkolną.
Akcja trwa nadal i wszyscy zbieramy nakrętki na kolejny transport.
Głównym celem charytatywnej działalności w naszej szkole jest uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych ludzi, których życie jest przepełnione bólem i cierpieniem oraz dostrzeganie tych problemów w swoim środowisku i wyjście im naprzeciw.
Działalność charytatywna ma głęboki sens i wymiar solidarności z potrzebującymi.
Akcje charytatywne uczą nas dostrzegać, że czasami w naszym najbliższym sąsiedztwie jest ktoś, kto pilnie potrzebuje naszej pomocy, aby móc walczyć z przeciwnościami losu. Podjęte działania wzbudzają poczucie własnej wartości, uwrażliwiają na potrzeby innych, integrują środowisko, uczą empatii, większej wrażliwości na potrzeby i problemy innych, a przede wszystkim tego, że wspólnie możemy zdziałać więcej!
Brak dostępnego opisu zdjęcia.


Spotkanie z przedstawicielami AGRO-MASZ                   red.  M. Kwarciak

          
    Firma AGRO-MASZ zaprezentowała dziś swoją ofertę maszyn rolniczych klasom drugim, trzecim i czwartym, dając pokaz próby kręconej wykonanej jednym z najnowocześniejszych siewników. Młodzież o profilach rolnych oraz mechanizacji rolnictwa miała też doskonałą okazję do zadawania pytań specjaliście oraz nawiązaniu przyszłych kontaktów zawodowych.

Rozpoczęcie roku szkolnego / "Przerwany Marsz"            red.  K. Grela

          
    Dzisiaj na hali sportowej ZS CKR uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Przewodniczący samorządu uczniowskiego oraz Pani Wicedyrektor Agnieszka Czech przywitali zaproszonych gości, rodziców, nauczycieli oraz wszystkich uczniów, a w szczególności pierwszoklasistów. Pani Wicedyrektor wprowadziła zgromadzonych w nowy rok szkolny oraz nawiązała do 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, przedstawiając również sylwetkę gościa specjalnego Pana Ryszarda Mikołajczyka z Koryczan. Pan wicestarosta Paweł Sokół nakreślił pierwsze dni okupacji na ziemi żarnowieckiej w kontekście dzisiejszego rozpoczęcia nauki. Pan Krystian Grela przypomniał ideę walki z niemieckim agresorem oraz wyjaśnił, że szkoła bierze udział w projekcie „Przerwany Marsz”. Jednym z elementów projektu było zaproszenie na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego przedstawiciela pokolenia Polskich Dzieci Wojny. Pięć lat okupacji zabrało ich beztroskie dzieciństwo przysparzając dni pełnych cierpień i smutku. Punktem kulminacyjnym było więc wystąpienie Pana Ryszarda Mikołajczyka, który rozpoczął naukę w 1939 r. Wzruszające wystąpienie Pana Ryszarda przybliżyło lata okupacji na ziemi żarnowieckiej. Pan Ryszard odpowiadał także na pytania, wyjaśniając jak wyglądała edukacja w okresie okupacji. Opisał również jak żyło się na wsi podczas wojny, z jakimi problemami zmagali się mieszkańcy, podkreślając, że w obliczu wojny ludzie potrafili ze sobą współpracować, aby przetrwać ten dramatyczny czas. Bardzo dziękujemy Panu Ryszardowi za to cenne świadectwo. Kolejnym etapem projektu będą „Pamiętniki Pokoleń”, w których będziemy zbierać relacje Dzieci Wojennych. Wśród nich będzie również m. in. Pan Ryszard.


Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu
ul. Krakowska 25, 42-439 Żarnowiec, tel.: 32 644 90 80, fax: (032)6473400, e-mail: zsr.zarnowiec@poczta.fm

Copyright by KRYSTIAN GRELA - wszelkie prawa zastrzeżone.

banner