Prosimy o głosowanie w Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim. W ramach budżetu mamy szansę otrzymać dla naszej szkoły defibrylator. KAŻDY GŁOS MA ZNACZENIE.

BO życie jest w naszych rękach
https://bo.slaskie.pl/content/glosowanie

Kod projektu: MBO-1234/P7/19 Szacunkowy koszt: 342 000,00 PLN

    Ideą zadania jest doposażenie w defibrylatory miejscowości na terenie powiatu zawierciańskiego oraz miasta na prawach powiatu Jaworzna. Defibrylatory powinny znajdować się w miejscach ogólnodostępnych. Problemem województwa śląskiego jest duża liczba zgonów spowodowana problemami kardiologicznymi nagłego zatrzymania akcji serca. Umieszczenie defibrylatorów w miejscach publicznych pozwoliłoby na szybką reakcję w razie zaistnienia zagrażającej życiu sytuacji. Zadanie polegałoby na zainstalowaniu defibrylatorów, przeprowadzeniu szkolenia i stworzeniu ogólnodostępnej Mapy Defibrylatorów na terenie dwóch powiatów w połączeniu z akcją profilaktyczną polegającą na zwiększeniu świadomości społecznej w zakresie własnego zdrowia i życia. Być może w kolejnych latach zadanie mogłoby objąć całe województwo śląskie.

Szkolenia i kursy                                                                                  red.  T. Pustułka

   ,,Wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony cel i nieodparte pragnienie, aby go osiągnąć.” Napoleon Hill
Taka myśl przyświeca naszym uczniom podczas uczestnictwa w realizacji projektu „Nasza jakość - Twoją szansą na rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów ZSCKR w Żarnowcu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs.
Po pracowitych wakacjach uczniowie naszej szkoły rozpoczęli wyczekiwane szkolenia i kursy. W wakacjach uczniowie również ciężko pracowali na stażach zawodowych w wymiarze 150 godzin. Szkoła wyposażyła 26 uczniów w niezbędne narzędzia oraz ubiór przystosowany do warunków panujących w danym zakładzie pracy. Uczniowie odbywali praktyki między innymi w:
- OKRASA Konsorcjum Mięsna - Gabinet Weterynaryjny TOMWET - PAW-DEL Trans - F.P.H.U „Hand Rol” Krzysztof Iwona Dudek - FHU WIP Widłak Przemysław – Delikatesy Centrum - Z.P.H.U. Stelmar, Sęk Mariusz - F.H.U. Perfekt - Z.P.H.U. NOWMET i wiele innych ciekawych zakładów pracy, gdzie nasi uczniowie poszerzali swoją wiedzę i umiejętności.
Od początku września w ramach projektu rozpoczęły się kolejne edycje szkoleń. Jako pierwsze formy doskonalenia ruszyły:
- kurs prawa jazdy kat c + kwalifikacja wstępna przyśpieszona – 13 uczestników,
- kurs operatora wózków widłowych i jezdniowych – 12 uczestników.
- kurs operatora pilarki spalinowej – 27 uczestników,
- kurs spawania metodami MIG (13 osób), MAG (18 osób) i TIG (16 osób)
Nauczyciele także nie próżnują. W okresie wakacyjnym odbyło się szkolenie z zakresu księgowości i programów do księgowania. Zakończyło się szkolenie na instruktorów nauki jazdy kategorii T i B. Już w niedługim czasie zacznie się szkolenie na instruktorów spawalnictwa dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu.
Zajęcia odbywają się na terenie szkoły w przyjaznej atmosferze. Uczniowie poznają nowe zagadnienia, w kursach uczestniczą z ciekawością i zaangażowaniem. Z opinii prowadzących zajęcia wynika, że uczniowie wykazują się ponadprzeciętnym zaciekawieniem i chęcią w wykonywanie dużej ilości dodatkowych ćwiczeń.
Aby uczniowie mieli siły do efektywnej i wydajnej pracy, otrzymują posiłki – dwudaniowe obiady, wodę, kawę, herbatę oraz słodkie przekąski.
Od nowego roku już zaplanowane są następne szkolenia dla kolejnych grup uczniów.
Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z przebiegu szkoleń oraz do śledzenia kolejnych informacji z realizacji projektu.

Gminne obchody Święta Niepodległości                                     red.  K. Grela

    Rywalizacja w tradycyjnym dyktandzie stała się okazją do uczenia się historii i refleksji nad językiem ojczystym. Tekst dyktanda dotyczył wydarzeń i postaci związanych z
odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Zwycięzcą szkolnego etapu konkursu został Kamil Błaszczyk (uzyskał 79 punktów) i reprezentował naszą szkołę na szczeblu wojewódzkim w Częstochowie. Szkolna komisja konkursowa (Agnieszka Hajduga, Iwona Kłysińska - Łysek) wyróżniła także osoby, które uzyskały ponad 70 punktów: Wiktorię Błaszczyk, Sylwię Kaczor i Patryka Klimasa. Finalne podsumowanie konkursu, wyłonienie laureatów, odbędzie się 22 listopada 2019 roku na uroczystej Gali w Katowicach. Za Kamila trzymamy kciuki.


Narodowe Święto Niepodległości                                                    red.  A. Hajduga

    Rywalizacja w tradycyjnym dyktandzie stała się okazją do uczenia się historii i refleksji nad językiem ojczystym. Tekst dyktanda dotyczył wydarzeń i postaci związanych z
odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Zwycięzcą szkolnego etapu konkursu został Kamil Błaszczyk (uzyskał 79 punktów) i reprezentował naszą szkołę na szczeblu wojewódzkim w Częstochowie. Szkolna komisja konkursowa (Agnieszka Hajduga, Iwona Kłysińska - Łysek) wyróżniła także osoby, które uzyskały ponad 70 punktów: Wiktorię Błaszczyk, Sylwię Kaczor i Patryka Klimasa. Finalne podsumowanie konkursu, wyłonienie laureatów, odbędzie się 22 listopada 2019 roku na uroczystej Gali w Katowicach. Za Kamila trzymamy kciuki.

Dyktando niepodległościowe                                                                red.  A. Hajduga

    Rywalizacja w tradycyjnym dyktandzie stała się okazją do uczenia się historii i refleksji nad językiem ojczystym. Tekst dyktanda dotyczył wydarzeń i postaci związanych z
odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Zwycięzcą szkolnego etapu konkursu został Kamil Błaszczyk (uzyskał 79 punktów) i reprezentował naszą szkołę na szczeblu wojewódzkim w Częstochowie. Szkolna komisja konkursowa (Agnieszka Hajduga, Iwona Kłysińska - Łysek) wyróżniła także osoby, które uzyskały ponad 70 punktów: Wiktorię Błaszczyk, Sylwię Kaczor i Patryka Klimasa. Finalne podsumowanie konkursu, wyłonienie laureatów, odbędzie się 22 listopada 2019 roku na uroczystej Gali w Katowicach. Za Kamila trzymamy kciuki.

Spektakl profilaktyczny                                                                                red.  J. Witkowska

    Podobnie jak w ubiegłym roku mieliśmy okazję przekazać dary na rzecz schroniska dla zwierząt w Zawierciu. Tym razem zostały one zebrane w ramach zorganizowanego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu Światowego Tygodnia Zwierząt. Były to: karmy dla psów i kotów, smycze, obroże, szampon. Wszystkim osobom, które przyczyniły się do tej akcji bardzo dziękujemy.


Pomoc dla schroniska                                                                                  red.  D. Laskowska

    Podobnie jak w ubiegłym roku mieliśmy okazję przekazać dary na rzecz schroniska dla zwierząt w Zawierciu. Tym razem zostały one zebrane w ramach zorganizowanego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu Światowego Tygodnia Zwierząt. Były to: karmy dla psów i kotów, smycze, obroże, szampon. Wszystkim osobom, które przyczyniły się do tej akcji bardzo dziękujemy.

Szkoła Pamięta                                                                                                  red.  K. Grela

    Zbliżają się dni, w których w szczególny sposób pamiętamy o zmarłych. Porządkujemy groby i zapalamy znicze. Wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. Pamięć o nich jest wyrazem szacunku dla ich życia i dokonań. W roku 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej i 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego wzięliśmy udział w akcji MEN „Szkoła pamięta”. Inicjatywa ta miała na celu uwrażliwić młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności. W ramach akcji złożyliśmy znicze w miejscach związanych z historią Żarnowca: grobach na cmentarzu (z powstania styczniowego, II wojny światowej, proboszczów parafii w Żarnowcu), kapliczką błogosławionego męczennika Maksymiliana Binkiewicza, płytą poświęconą patronowi szkoły Janowi Pawłowi II oraz obeliskiem upamiętniającym Joela Barlow. Ten pełen zadumy czas stał się przyczynkiem do poznania historii ważnych miejsc i osób, których dokonania lub losy łączą się z naszą małą ojczyzną.
#SzkołaPamięta

Międzynarodowy Dzień Krajobrazu                                red.  A. Antończak

    Dzień Krajobrazu został ustanowiony przez Radę Europy z inicjatywy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. W 2019 hasłem przewodnim była woda w krajobrazie. Woda jest jednym z podstawowych elementów przyrody, integralnym składnikiem krajobrazów. Główną rzeką przepływającą przez Żarnowiec jest Pilica, płynąca doliną o szerokim płaskim dnie. Dopływa tutaj do niej rzeka Uniejówka. W ramach obchodów Dnia Krajobrazu 21 października zostały zorganizowane „spacery krajobrazowe”.
    Uczestniczyli w nich uczniowie klas drugich i trzecich naszej szkoły. Celem spaceru było uświadomienie jak ważną rolę w życiu człowieka pełni otaczający go krajobraz. Uczniowie spacerowali wzdłuż brzegów rzek Pilicy i Uniejówki obserwując jaką rolę pełni woda w kształtowaniu krajobrazu, związaną z wodą szatę roślinną, łągi i łegi nadrzeczne. Młodzież spędziła czas na łonie natury korzystając z pięknej, słonecznej jesiennej pogody. Uczestnicy spaceru doszli do wniosku jak bardzo ważne jest znaczenie wody w kształtowaniu krajobrazu
i życiu człowieka. Warto dbać o swoją najbliższą okolicę, im jest ona piękniejsza tym lepiej będzie nam się mieszkało.

Śląska Młodzież Solidarna w Działaniu                               red.  A. Czech

          
    Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w projekcie „Śląska Młodzież Solidarna w Działaniu”. Jest to projekt społeczny skierowany do młodzieży w wieku 15-19 lat, współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Celem projektu jest wsparcie młodych ludzi w zdobywaniu i doskonaleniu umiejętności społecznych ważnych na rynku pracy, zgodnych z Europejską klasyfikacją umiejętności/kompetencji, kwalifikacji i zawodów (ESCO). W ramach projektu uczestnicy biorą udział w nieodpłatnych warsztatach rozwijających kluczowe kompetencje, potrzebne i wymagane przez pracodawców. Ponadto dnia 16.10.2019 grupa uczniów wzięła udział w targach organizacji pozarządowych w Gliwicach. Uczestnicy poznali ciekawe inicjatywy społeczne realizowane przez ich rówieśników na trenie województwa. Podczas pobytu uczniowie pracowali w grupach nad realizacją wybranych inicjatyw społecznych, poznając jednocześnie zasady metod projektowych.


Święto Patrona Szkoły oraz Dzień Edukacji Narodowej red. I. Kłysińska-Łysek

          
    16 października 2019 roku uroczyście obchodziliśmy Święto Patrona Szkoły oraz Dzień Edukacji Narodowej.
Z okazji 19. Dnia Papieskiego pod hasłem „Wstańcie, chodźmy!” została odprawiona msza święta w kościele parafialnym w Żarnowcu. W szkole wysłuchaliśmy montażu słowno-muzycznego, który został przygotowany przez młodzież pod kierunkiem Iwony Kłysińskiej-Łysek i Joanny Witkowskiej. Pierwsza część akademii była poświęcona papieżowi Polakowi Janowi Pawłowi II, natomiast druga związana była z Dniem Nauczyciela. Do życzeń złożonych pedagogom dołączył się Samorząd Uczniowski.

Nadanie imienia ZS CKR w Potoczku                                                      red.  A. Cech

          
    Udział w uroczystości nadania imienia Powstańców Styczniowych w Zespole Szkół CKR w Potoczku
Na zaproszenia Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku nasza szkoła wzięła udział w uroczystości nadania imienia tej szkole. Uroczystość rozpoczęła się od Mszy Świętej, po czym nastąpiło oficjalne nadanie imienia szkole. Część artystyczna w postaci przekazu słowno- muzycznego dotyczyła wydarzeń z okresu Powstania Styczniowego. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele szkół prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z pocztami sztandarowymi, przedstawiciele władz gminnych i powiatowych, absolwenci szkoły, rodzice oraz uczniowie.

Światowy Tydzień Zwierząt                                                                         red.  D. Laskowska

          
    10 października dobiegł końca Światowy Tydzień Zwierząt, który został rozpoczęty 4 października obchodami Światowego Dnia Zwierząt.
Święto zostało ustanowione w 1931 roku na konwencji ekologicznej we Florencji, a obchodzone jest w dzień wspominania w Kościele powszechnym św. Franciszka z Asyżu, patrona zwierząt, ekologów i ekologii. W Polsce Światowy Dzień Zwierząt obchodzony jest od 1993 roku.
Dzień ten ma uświadomić ludziom, że zwierzęta to również istoty żywe
i zasługują na godne traktowanie. Ma on także przypominać o prawach zwierząt.
Z okazji tego święta w naszej szkole został ogłoszony konkurs fotograficzny „Mój ulubiony pupil” oraz 11 października został przeprowadzony turniej „1 z dziesięciu” o tematyce dotyczącej zwierząt. W wyniku rywalizacji wszystkich klas, I miejsce zajęła kl. I TA/TR – reprezentowana przez Sebastiana Rosoła,
II miejsce zajęła kl. I TW/TMRiA – reprezentowana przez Mateusza Bąka,
III miejsce zajęła kl. II TMRiA/TR – reprezentowana przez Grzegorza Kozioła. Wszystkim uczestnikom gratulujemy.
Wszystkie klasy przyłączyły się do zbiórki produktów, które zostaną przekazane do schroniska dla zwierząt. Za zaangażowanie w organizację tego święta dziękujemy klasie IV TW, a całej społeczności szkolnej za wrażliwość i zaangażowanie w ten szczytny cel.

V edycja konkursu "Praktyka i bezpieczństwo w rolnictwie"       red.  T. Pustułka

          
     4  października 2019 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu odbyła się już V edycja regionalnego konkursu „Praktyka i Bezpieczeństwo w Rolnictwie” pod honorowym patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
    Był on efektem ciężkiej pracy nauczycieli z ZSCKR w Żarnowcu, którzy z wielkim zaangażowaniem przyjęli propozycję przeprowadzenia wyjątkowej V edycji konkursu sprawdzającego nabytą wiedzę i umiejętności związane z technologią konstrukcji i eksploatacji maszyn i urządzeń rolniczych oraz bezpieczeństwem i higieną pracy w rolnictwie na podłożu teoretycznym i praktycznym, a także promującego zachowanie bezpieczeństwa w poruszaniu się ciągnikami i maszynami rolniczymi w ruchu drogowym oraz promowania naszej placówki i tworzenia jej pozytywnego wizerunku w środowisku.

    Podczas realizacji przyświecał nam cel połączenia zabawy i rywalizacji sportowej z zachowaniem zasad fair play z możliwością sprawdzenia nabytych umiejętności na forum rówieśników kształcących się w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i technik rolnik. Ze strony organizatorów położono duży nacisk na promowanie zasad bezpieczeństwa.
    Dzięki takim inicjatywom szkoła rozbudza i rozwija poczucie szeroko pojętej kultury technicznej oraz indywidualne zdolności organizacyjne uczniów kształcących się w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i technik rolnik.
    Do udziału w konkursie zgłosiło się siedem ZSCKR Nakło Śląskie, ZSCKR Sichów Duży, ZSCKR Sandomierz, ZSCKR Dobryszyce, ZSCKR Lututów, ZS Piotrkowice Małe i oczywiście nasza szkoła ZSCKR Żarnowiec. Każda z drużyn składała się z dwóch uczniów. To młodzież zainteresowana mechanizacją rolnictwa i dysponująca praktycznymi umiejętnościami w tym zakresie.

    Konkurs składał się z testu oraz czterech konkurencje praktycznych. Zawodnicy musieli wykazać się dużą sprawnością w obsłudze ciągników i maszyn rolniczych oraz odpornością na stres towarzyszący zawodom z udziałem publiczności. Każda konkurencja nawiązywała do sytuacji, jakie mogą zdarzyć się w codziennej pracy ze sprzętem rolniczym.

    Dzięki hojności sponsorów wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe. Nasz konkurs odwiedzili znamienici goście Pani Poseł na Sejm Ewa Malik, Wójt Gminy Żarnowiec Grzegorz Scelina, kierownik oddziału terenowego ARiMR w Zawierciu Pani Beata Chawuła, reprezentant KRUS Katowice Łukasz Duda, kierownik ŚODR w Mikołowie Łukasz Sosnowski. Dziękujemy bardzo sponsorom za wsparcie naszego konkursu.

Głównymi sponsorami byli: Agro-Masz Strzelce Małe, Pani Poseł na Sejm Ewa Malik, Pani Poseł na Sejm Danuta Nowicka, Wójt Gminy Żarnowiec Grzegorz Scelina, KRUS Katowice, ARiMR w Zawierciu, Chempest Odział Miechów, Śląska Izba Rolnicza, ŚODR Częstochowa

Miejsca na podium ukształtowały się następująco:

1.       ZSCKR Lututów 2.       ZSCKR Sandomierz 3.       ZSCKR Żarnowiec 4.       ZSCKR Sichów Duży 5.       ZS Piotrkowice Małe 6.       ZSCKR Dobryszyce 7.       ZSCKR Nakło Śląskie

Również przewidzieliśmy nagrody dla najlepszych w danych konkurencjach:
 1.       Najlepszy w konkurencji ROZWIĄZYWANIE TESTU:

Krystian Opiłka z ZSCKR w Żarnowcu
 2.       Najlepszy w konkurencji JAZDA SPRAWNOŚCIOWA WÓZKIEM WIDŁOWYM

Marcin Jaros z ZSCKR w Lututowie
 3.       Najlepszy w konkurencji JAZDA SPRAWNOŚCIOWA PRZYCZEPĄ I CIĄGNIKIEM

Łukasz Pałka z ZSCKR w Żarnowcu
 4.       Najlepsi w konkurencji UŻYTKOWANIE ŁADOWACZA CHWYTAKOWEGO

ZSCKR Sandomierz, Jarosław Kałuża i Bartłomiej Środek

5.       Najlepsi w konkurencji UŻYTKOWANIE PRASY KOSTKUJĄCEJ I ZWIJAJĄCEJ

ZSCKR Nakło Śląskie, Bartosz Dubiel i Kacper Szeja

Nauczyciele przygotowujący uczniów do udziału w konkursie otrzymali z rąk Pani Dyrektor Ewy Śrubarczyk podziękowania.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i zapraszamy za rok.

Próbny alarm przeciwożarowy                                              red.  A. Ptak

          
     W dniu 24.09.2019 roku o godz. 11.00 został przeprowadzony próbny alarm przeciwpożarowy dla uczniów i pracowników Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu. Uczniowie oraz pracownicy ewakuowali się na plac szkolny. Przewodniczący poszczególnych klas złożyli raport obecności uczniów przewodniczącemu samorządu szkolnego, który przedstawił dane o ilości  obecnych uczniów Pani Wicedyrektor. Ewakuacja odbyła się sprawnie i szybko. Po skończonej ewakuacji uczniowie powrócili do klas.

Inauguracja Roku Szkolnego szkół ministerialnych       red.  M. Kwarciak

          
    6 września na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu (woj. kujawsko-pomorskie) odbyła się Centralna Inauguracja Roku Szkolnego 2019/2020 szkół rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Zbieramy nakrętki dla Pauliny                                          red.  M. Witkowska

          
    W maju bieżącego roku rozpoczęliśmy w naszej szkole zbieranie plastikowych nakrętek w ramach akcji charytatywnej „Zbieramy nakrętki dla Pauliny”. Pomysł połączenia zbiórki zakrętek z ideą pomocy chorej osobie okazał się strzałem w dziesiątkę. Zamiast trafić na wysypisko śmieci zakrętki przyczynią się zatem do pomocy Paulinie. Ten spontaniczny odruch połączył całą społeczność szkolną.
Akcja trwa nadal i wszyscy zbieramy nakrętki na kolejny transport.
Głównym celem charytatywnej działalności w naszej szkole jest uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych ludzi, których życie jest przepełnione bólem i cierpieniem oraz dostrzeganie tych problemów w swoim środowisku i wyjście im naprzeciw.
Działalność charytatywna ma głęboki sens i wymiar solidarności z potrzebującymi.
Akcje charytatywne uczą nas dostrzegać, że czasami w naszym najbliższym sąsiedztwie jest ktoś, kto pilnie potrzebuje naszej pomocy, aby móc walczyć z przeciwnościami losu. Podjęte działania wzbudzają poczucie własnej wartości, uwrażliwiają na potrzeby innych, integrują środowisko, uczą empatii, większej wrażliwości na potrzeby i problemy innych, a przede wszystkim tego, że wspólnie możemy zdziałać więcej!
Brak dostępnego opisu zdjęcia.


Spotkanie z przedstawicielami AGRO-MASZ                   red.  M. Kwarciak

          
    Firma AGRO-MASZ zaprezentowała dziś swoją ofertę maszyn rolniczych klasom drugim, trzecim i czwartym, dając pokaz próby kręconej wykonanej jednym z najnowocześniejszych siewników. Młodzież o profilach rolnych oraz mechanizacji rolnictwa miała też doskonałą okazję do zadawania pytań specjaliście oraz nawiązaniu przyszłych kontaktów zawodowych.

Rozpoczęcie roku szkolnego / "Przerwany Marsz"            red.  K. Grela

          
    Dzisiaj na hali sportowej ZS CKR uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Przewodniczący samorządu uczniowskiego oraz Pani Wicedyrektor Agnieszka Czech przywitali zaproszonych gości, rodziców, nauczycieli oraz wszystkich uczniów, a w szczególności pierwszoklasistów. Pani Wicedyrektor wprowadziła zgromadzonych w nowy rok szkolny oraz nawiązała do 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, przedstawiając również sylwetkę gościa specjalnego Pana Ryszarda Mikołajczyka z Koryczan. Pan wicestarosta Paweł Sokół nakreślił pierwsze dni okupacji na ziemi żarnowieckiej w kontekście dzisiejszego rozpoczęcia nauki. Pan Krystian Grela przypomniał ideę walki z niemieckim agresorem oraz wyjaśnił, że szkoła bierze udział w projekcie „Przerwany Marsz”. Jednym z elementów projektu było zaproszenie na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego przedstawiciela pokolenia Polskich Dzieci Wojny. Pięć lat okupacji zabrało ich beztroskie dzieciństwo przysparzając dni pełnych cierpień i smutku. Punktem kulminacyjnym było więc wystąpienie Pana Ryszarda Mikołajczyka, który rozpoczął naukę w 1939 r. Wzruszające wystąpienie Pana Ryszarda przybliżyło lata okupacji na ziemi żarnowieckiej. Pan Ryszard odpowiadał także na pytania, wyjaśniając jak wyglądała edukacja w okresie okupacji. Opisał również jak żyło się na wsi podczas wojny, z jakimi problemami zmagali się mieszkańcy, podkreślając, że w obliczu wojny ludzie potrafili ze sobą współpracować, aby przetrwać ten dramatyczny czas. Bardzo dziękujemy Panu Ryszardowi za to cenne świadectwo. Kolejnym etapem projektu będą „Pamiętniki Pokoleń”, w których będziemy zbierać relacje Dzieci Wojennych. Wśród nich będzie również m. in. Pan Ryszard.


Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu
ul. Krakowska 25, 42-439 Żarnowiec, tel.: 32 644 90 80, fax: (032)6473400, e-mail: zsr.zarnowiec@poczta.fm

Copyright by KRYSTIAN GRELA - wszelkie prawa zastrzeżone.

banner