Ogólnopolski Konkurs Matematyczny – „Sapare aude”

Zapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału w Ogólnopolskim
Konkursie Matematycznym „Sapare aude – miej odwagę być mądrym”.
Chęć udziału w konkursie proszę zgłaszać do p. Iwony Dyszkiewicz w terminie do 18.04.2024r.
Organizatorem konkursu jest ZSCKR w Jabłoniu. Regulamin konkursu https://zsckrjablon.pl/# w zakładce Uczniowie/Konkursy.
Celem konkursu jest
• Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych uczniów.
• Wskazywanie praktycznych zastosowań matematyki w życiu codziennym.
• Wdrażanie uczniów do samodzielnej pracy nad pogłębianiem
i rozszerzaniem wiadomości zdobytych na lekcjach.
• Doskonalenie umiejętności logicznego i twórczego myślenia.
• Umożliwienie uczniom i nauczycielom osiągnięcia satysfakcji z własnej pracy.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Skip to content