Konkurs fotograficzny – „Wiosna w obiektywie uczniów”

Biblioteka szkolna ogłasza konkurs fotograficzny –
„Wiosna w obiektywie uczniów”.
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu.
Cele konkursu:
– uwrażliwienie na piękno przyrody,
– wyrabianie wrażliwości estetycznej wśród młodzieży.
I. Warunki uczestnictwa:
1. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną fotografię związaną z tematem wiosny.
2. Wykonane zdjęcie należy przesłać drogą mailową na adres szkoły: zsr.zarnowiec@poczta.fm w tytule wiadomości należy wpisać „Konkurs fotograficzny – Wiosna w obiektywie uczniów”.
3. Praca konkursowa (zdjęcie) powinno być opisane (imię, nazwisko ucznia i klasa).
4. Zdjęcie musi być oryginalne i nie może naruszać praw autorskich innych osób.
5. Przez nadesłanie pracy uczestnik wyraża zgodę na ekspozycję i publikację swojej pracy.
6. Prace należy nadsyłać do 05.06.2024 r.
II. Ocena i nagrody:
1. Zdjęcia będą oceniane pod kątem oryginalności, kreatywności i zgodności z tematem.
2. Oceny prac dokona komisja w składzie: nauczyciele bibliotekarze.
3. Wyniki konkursu oraz wykonane zdjęcia zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły.
4. Nagrodzony zostanie uczestnik, który zajmie pierwsze miejsce.
III. Postanowienia końcowe:
1. Udział w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
Serdecznie zapraszamy

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Skip to content