IV Ogólnopolski konkurs filmowy „Świat się kręci wokół wsi” – 2024 r.

Zapraszamy do udziału w IV ogólnopolskim, amatorskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”.
Nagraj i przyślij nam swój film. Formularze zgłoszenia przyjmujemy do 25 września 2024 r., a filmy do 10 października 2024 r. Szczegóły znajdziesz w regulaminie poniżej.
Do kogo skierowany jest konkurs?
Konkurs jest skierowany do młodych mieszkańców wsi i miast, w wieku od 16 do 30 roku życia.
Cel konkursu
Celem konkursu jest ukazanie wsi jako miejsca z nowymi perspektywami do życia i rozwoju zawodowego, szczególnie dla ludzi młodych. Chcemy przekonać, że życie na wsi ma wiele pozytywnych aspektów, a rolnik to zawód z przyszłością. Chcemy pokazać pozytywny wpływ 20-letniego członkostwa Polski w Unii Europejskiej dla rozwoju polskiej wsi. Chcemy przedstawić rolnictwo jako ważną gałąź gospodarki narodowej, w której efektywnie wykorzystuje się fundusze unijne. Chcemy również zaprezentować rolników jako tych, którzy zapewniają bezpieczeństwo żywnościowe, pielęgnują tradycję i dziedzictwo kulturowe polskiej wsi oraz adaptują trendy w zakresie ekologii i ochrony środowiska.
Czekamy na filmowe opowieści o życiu na wsi, które staną się inspiracją dla innych młodych ludzi.
Nagrody
Najlepsze prace konkursowe, w każdej z dwóch kategorii konkursowych, zostaną wyróżnione nagrodami pieniężnymi.
za zajęcie I miejsca – 7 000 zł brutto;
za zajęcie II miejsca – 5 000 zł brutto;
za zajęcie III miejsca – 3 000 zł brutto.
Ponadto dopuszcza się przyznanie wyróżnień, każde w wysokości 1 000 zł brutto oraz upominków rzeczowych, ufundowanych przez Partnerów Konkursu.
Konkurs krok po kroku
Zapoznaj się z Regulaminem Konkursu i Wskazówkami dla Uczestnika Konkursu.
Pobierz, wypełnij czytelnie i podpisz formularz zgłoszenia wraz z oświadczeniem w nim zawartym.
Upewnij się, czy dane zostały wpisane czytelnie i poprawnie.
Prześlij oryginał wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia na adres:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Departament Pomocy Technicznej
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: „IV Konkurs – Świat się kręci wokół wsi”.
Nagraj film.
Gdy otrzymamy Twój formularz zgłoszenia wyślemy Ci link do chmury Organizatora.
Po otrzymaniu linku zapisz film w chmurze pod adresem https://chmura.minrol.gov.pl,

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Skip to content