Zamówienia publiczne zwolnione ze stosowania ustawy Pzp.

Treść: „Zakup i dostawa nawozów, środków ochrony roślin oraz materiału siewnego w 2019r. dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu - wiosna”.

Data dodania:13.02.2019 r.

Autor: Renata Kucypera

Status: zakończone

 

Zapytanie ofertowe

 

załącznik nr 1- wzór formularza oferty 

 

załącznik nr 2 - zestawienie ilosciowe 

 

załącznik nr 3 - oświadczenie 

 

załącznik nr 4 -wzór umowy

 

załącznik nr 5 RODO

 


zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 


Treść: „Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni weterynarii w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu” – Cz. II, IIA, V

Data dodania:24.01.2019 r.

Autor: Renata Kucypera

Status: zakończone

 

Zapytanie ofertowe

 

zalacznik nr 1 formularz oferty 

 

zalacznik nr 2 oswiadczenie wykonawcy o braku powiazan 

 

zalacznik nr 3 wzor umowy 

 

zalacznik nr 3 wzor umowy-1

 

zalacznik nr 4 kaluzula informacyjna RODO

odpowiedzi na pytania

informacja o złożonych ofertach


informacja o udzieleniu zamówienia

Treść: „Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni weterynarii w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu”

Data dodania:15.01.2019 r.

Autor: Renata Kucypera

Status: zakończone

Zapytanie ofertowe

 

zalacznik nr 1 formularz oferty 

 

załącznik nr 2 oświadczenie wykonawcy o braku powiązań

 

załącznik nr 3 wzór umowy

 

załącznik nr 4 kaluzula informacyjna RODO

 


odpowiedź na pytanie

 


informacja o złożonych ofertach

 


informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


informacja o udzieleniu zamówienia

 


Treść: „Zakup benzyny Pb 95 i ON w 2019r. dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu”

Data dodania: 11.12.2018 r.

Autor: Renata Kucypera

Status: zakończone

 

Zapytanie ofertowe

Zalacznik nr 1 Formularz oferty 

 

Zalacznik Nr 2 Zestawienie ilosciowe 

 

Zalacznik nr 3 oswiadczenie 

 

Zalacznik nr 4 Wykaz stacji benzynowych

 

Zalacznik nr 5 Wzor umowy

 

zalacznik nr 6 klauzula RODO

 


informacja o zlozonych ofertach 

 


informacja o udzieleniu zamówienia

 Treść: „Zakup wyposażenia do pracowni Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki PULPIT STEROWNICZY Z KIEROWNICĄ ELEKTRYCZNĄ DO CIĄGNIKA  DEUTZ FAHR M600 AGROTRON – 1SZ

Data dodania:4.12.2018 r.

Autor: Renata Kucypera

Status: zakończone

 

zapytanie ofertowe

 

zalacznik nr 1 formularz oferty

 

zalacznik nr 2 wzor umowy 

 

zalaczniki nr 3-5 

 

informacja o zlozonych ofertach 

 

informacja o udzieleniu zamówienia

 

sprostowanie informacji o udzieleniu zamowienia

 

Treść: 

„WYPOSAŻENIE PRACOWNI TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI

W ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W ŻARNOWCU” - CZĘŚĆ II

Data dodania:28.11.2018 r.

Autor: Renata Kucypera

Status: zakończone

 

zapytanie ofertowe

 

załącznik nr 1 formularz oferty 

 

załącznik nr 2 oświadczenie wykonawcy o braku powiązań  

 

zalacznik nr 3 kaluzala informacyjna RODO 

 


informacja o zlozonych ofertach

 

informacja o udzieleniu zamówienia

 

Treść: 

„Dostosowanie instalacji elektrycznej na potrzeby spawalni w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu”

Data dodania:23.11.2018 r.
Autor: Renata Kucypera
Status: zakończone

 

zalacznik nr 1 -przedmiar robot

 

zalaczniki nr 2-5 

 

zapytanie ofertowe

 

informacja o złozonych ofertach 

 

informacja o wyborze  najkorzystniejszej oferty

 

informacja o udzieleniu zamówienia

 

Treść: 

„WYPOSAŻENIE PRACOWNI TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI

W ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W ŻARNOWCU”

Data dodania:19.11.2018 r.
Autor: Renata Kucypera
Status: zakończone

 

zalacznik nr 1 formularz oferty

 

zalacznik nr 2 oswiadczenie wykonawcy o braku powiazan  

 

zalacznik nr 3 wzor umowy 

 

zapytanie ofertowe  spawalnia 

 

informacja o zlozonych ofertach

 

inforamcja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

informacja o udzieleniu zamowienia

 

Treść: "Zapytanie ofertowe „Adaptacja starej kotłowni na szatnię”"

Data dodania:2.10.2018 r.

Autor: Renata Kucypera

Status: zakończone

 

Zapytanie ofertowe szatnia

 

Oświadczenie - załącznik nr 1

 

Wykaz robót - załącznik nr 3

 

Przedmiar - załącznik nr 4

 

Inwentaryzacja przekrój - załącznik nr 4a

 

Inwentaryzacja rzut - załącznik nr 4b

 

Podłoga i sufit - załącznik nr 4c

 

proj 1_50 szkola_rev _ PRZEKRÓJ zał. nr 4d

 

schody_nadproża stalowe_ revizja dodatkowe nadproże NS_3 zał. 4e

 

STOLARKA OTWOROWA zał. 4f

 

ŚCIANY zał. 4g 

 

WENTYLACJA zał. 4h

 

wod - kan zał. 4i

 

armatura zał. 4k

 

co zał. 4l

 

wzór umowy Załącznik nr 5

 

klauzula informacyjna załącznik nr 6

 

Potencjał kadrowy załącznik nr 7

 

Załącznik nr 1


informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Treść: ZAPYTANIE OFERTOWE: „Zakup energii elektrycznej dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu w 2019 r.”

Data dodania:21.05.2018 r.

Autor: Renata Kucypera

Status: zakończone

Zapytanie ofertowe

 

Załącznik nr 1 

 

informacja 

 

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Treść: Zakup i dostawa nawozów i środków ochrony roślin oraz materiału siewnego w 2018r. dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu.

Data dodania:28.02.2018 r.

Autor: Renata Kucypera

Status: zakończone

Zapytanie ofertowe

 

Załącznik nr 1

 

Załącznik nr 2

 

Załącznik nr 3

 

Załącznik nr 4

 Treść: Zakup i dostawa nawozów i środków ochrony roślin oraz materiału siewnego w 2018r. dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu.

Data dodania:19.02.2018 r.

Autor: Renata Kucypera

Status: unieważnione

Zapytanie ofertowe

 

Załącznik nr 1

 

Załącznik nr 2

 

Załącznik nr 3

 

Załącznik nr 4

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Treść: Zakup i dostawa nawozów i środków ochrony roślin oraz materiału siewnego w 2018r. dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu. 

Data dodania: 9.02.2018 r.

Autor: Renata Kucypera

Status: unieważnione

Zapytanie ofertowe

 

Załącznik 1

 

Załącznik 2

 

Załącznik 3

 

Załącznik 4

 

Informacja o złożonych ofertach: data dodania: 19.01.2018 r. 

 

Treść: Zakup benzyny Pb 95 i ON w 2018r. dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu

Data dodania: 11.12.2017 r.

Autor: Renata Kucypera

Status: zakończone

Zapytanie ofertowe

 

Załącznik nr 1

 

Załącznik nr 2

 

Załącznik nr 3

 

Załącznik nr 4


Załącznik nr 5

 


Treść: ZAPYTANIE OFERTOWE: „Zakup wraz z dostawą 4-skibowego pługu dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu

Data dodania: 06.11.2017 r.
Autor: Renata Kucypera
Status: zakończone

Zapytanie ofertowe

 

Załącznik nr 1 

 

Załącznik nr 2

 
Treść: ZAPYTANIE OFERTOWE: „Zakup energii elektrycznej dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu”

Data dodania: 06.11.2017 r.
Autor: Renata Kucypera
Status: zakończone

Zapytanie ofertowe

 

Załącznik nr 1 

 

Odpowiedź na zapytanie; data dodania: 13.11.2017 r.

 Treść: ZAPYTANIE OFERTOWE: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  w Żarnowcu"

Data dodania: 06.11.2017 r.
Autor: Renata Kucypera
Status: zakończone

Zapytanie ofertowe

 

Załącznik nr 1 

 

Załącznik nr 2

 


Treść: ZAPYTANIE OFERTOWE: "Zakup urządzenia diagnostycznego do ciągników i maszyn rolniczych z możliwością diagnostyki samochodów osobowych"

Data dodania: 27.10.2017 r.
Autor: Renata Kucypera
Status: zakończone

Zapytanie ofertowe

 

Załącznik nr 1  

 

Załącznik nr 2  

 Treść:  ZAPYTANIE OFERTOWE: „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych tokarki CNC oraz frezarki dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu”

Data dodania: 17.10.2017 r.
Autor: Renata Kucypera
Status: zakończone

Zapytanie ofertowe

 

Załącznik nr 1  

 

Załącznik nr 2  

 

Treść: ZAPYTANIE OFERTOWE: "Zakup pomocy dydaktycznej - przyczepy 12T"

Data dodania: 16.10.2017 r.
Autor: Renata Kucypera
Status: zakończone

Zapytanie ofertowe

 

Załącznik nr 1  

 

Załącznik nr 2

 Treść: ZAPYTANIE OFERTOWE: "Zakup  samochodu osobowego przeznaczonego do nauki jazdy"

Data dodania: 21.09.2017 r.
Autor: Renata Kucypera
Status: zakończone

Zapytanie ofertowe

 

Załącznik nr 1  

 

Załącznik nr 2

 Treść: ZAPYTANIE OFERTOWE: „Zakup wraz z dostawą jednego, wyprodukowanego w 2017 roku, fabrycznie nowego samochodu osobowego przeznaczonego do nauki jazdy wraz z pakietem ubezpieczeniowym dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu”

Data dodania: 07.09.2017 r.
Autor: Renata Kucypera
Status: unieważnione

Zapytanie ofertowe

 

Załącznik nr 1  

 

Załącznik nr 2  

 

Unieważnienie postępowania; data dodania 20.09.2017 r.  

 Treść: ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i montaż drzwi z obróbką Dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający: Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu, ul. Krakowska 25, Zaprasza do składania ofert na: Zakup i montaż z obróbką drzwi wejściowych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w 2017r.

Data dodania: 02.08.2017 r.
Autor: Renata Kucypera
Status: zakończone

Zapytanie ofertowe

 

Załącznik nr 1 - Formularz Oferty  

 Treść: ZAPYTANIE CENOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający: Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu, ul. Krakowska 25 42-439 Żarnowiec zaprasza do złożenia ofert:1. Przedmiot zamówienia: Usługa zbioru kombajnem rzepaku z pola położonego w Udorzu gm. Żarnowiec o powierzchni 18ha będącego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu

Data dodania: 23.06.2017 r.
Autor: Renata Kucypera
Status: zakończone

Zapytanie cenowe

 Treść: ZAPYTANIE CENOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający: Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu, ul. Krakowska 25 42-439 Żarnowiec zaprasza do złożenia ofert na: 1. Przedmiot zamówienia: Sprzedaż rzepaku z pola (w miejscowości Udórz) będącego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu

Data dodania: 23.06.2017 r.
Autor: Renata Kucypera
Status: zakończone

Zapytanie cenowe

 Treść: ZAPYTANIE CENOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający: Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu, ul. Krakowska 25 42-439 Żarnowiec zaprasza do złożenia ofert na: 1.Przedmiot zamówienia: Sprzedaż żyta z pola (w miejscowości Żarnowiec, Chlina) będącego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu

Data dodania: 23.06.2017 r.
Autor: Renata Kucypera
Status: zakończone

Zapytanie cenowe

 Treść: ZAPYTANIE CENOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający: Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu ,ul. Krakowska 25 42-439 Żarnowiec zaprasza do złożenia ofert na: 1. Przedmiot zamówienia: Sprzedaż łubinu z pola (w miejscowości Żarnowiec) będącego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu.

Data dodania: 23.06.2017 r.
Autor: Renata Kucypera
Status: zakończone

Zapytanie cenowe

 Treść: „Postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro pn.: „Zakup i dostawa nawozów, środków ochrony roślin oraz materiału siewnego w 2017r. dla Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu”

Data dodania: 22.02.2017 r.
Autor: Renata Kucypera

Status: zakończone

Informacja o zawarciu umowy

 Treść: Postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty 30000 euro pn: ”Zakup i dostawa oleju opałowego w ilości 48 000 litrów w 2017r. dla Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu”

Data dodania:29.12.2016 r.
Autor: Renata Kucypera
Status: zakończone

Informacja o zawarciu umowy

 Treść: Postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro pn: „Zakup benzyny Pb95 i ON w 2017r. dla Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu”

Data dodania: 30.12.2016 r.
Autor: Renata Kucypera
Status: zakończone

Informacja o zawarciu umowy

 

                                                               


Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu
ul. Krakowska 25, 42-439 Żarnowiec, tel.: 32 644 90 80, fax: (032)6473400, e-mail: zsr.zarnowiec@poczta.fm

Copyright by KRYSTIAN GRELA - wszelkie prawa zastrzeżone.

banner