Wymagania edukacyjne oraz przedmiotowe zasady oceniania                          


            

PRZEDMIOT

PO GIMNAZJUM

PO SZKOLE PODSTAWOWEJ

chemia zakres podstawowy

 

 

chemia zakres rozszerzony

 

 

 geografia zakres rozszerzony

 


 

 historia

 

A. Hajduga

K. Grela

 

klasa I

klasa II

historia i społeczeństwo

 

 

wiedza o społeczeństwie zakres podstawowy

 

 

wiedza o społeczeństwie zakres rozszerzony

 

 

fizyka

 


 informatyka

 

 

 język obcy w technice rolniczej

 

 

 podstawy przedsiębiorczości

 

 

pracownia marketingu i zarządzania

 

 

pracowina rachunkowości

 

 

 pracownia ekonomiki

 

 pracownia rachunku ekonomicznego

 

 

 użytkowanie urządzeń i systemów agrotronicznych stosowanych w rolnictwie  

 

 maszyny rolnicze

 

 przetwórstwo żywności

 

 ekonomika agrobiznesu

 

 

 elementy rachunkowosci

 

 

język polski

 

I. Kłysińska-Łysek

 

I. Kłysińska-Łysek

 wiedza o kulturze

 

 

prowadzenie przetwórstwa spożywczego

 

 

 produkcja roślinna

 

 

przedmioty zawodowe teoretyczne - przepisy ruchu drogowego

 

 

 

przedmioty zawodowe teoretyczne - technika w rolnictwie

 

 

biologia  I. Podsiadło

 

 


klasa II ZP

klasa I ZP

klasa I ZR

 chów i hodowla zwierząt

 

 

 pracownia chowu i hodowli zwierząt

 

 

 produkcja roślinna

 

 

 produkcja zwierzęca

 

 

 pracownia produkcji zwierzęcej

 

 

  pracownia produkcji roślinnej

 

 

   obróbka materiałów

 

 

 Pracownia elementów elektrotechniki i automatyki

 

 

 obróbka materiałów

 

 

 eksploatacja maszyn

 

 

 eksploatacja pojazdów

 

 

 matematyka

 

 

 bhp

 

 

 bhp w rolnictwie

 

 

 rysunek techniczny 

 

 

 eksploatacja maszyn rolniczych

 

 

 eksploatacja pojazdów rolniczych

 

 

 maszyny rolnicze

 

 

 podstawy konstrukcji maszyn

 

 

 pracownia elementów elektrotechniki i automatyki

 

 

 technika w rolnictwie

 

 

 wychowanie fizyczne

 

 

klasa I

klasa II

 język obcy w technice rolniczej

 

 

 język angielski

 

 

 język angielski w agrobiznesie

 

 

 język polski

 

 

 matematyka

 

 

 działalnośc gospodarcza w agrobiznesie

 

 

 działalność gospodarcza w branży mechaniczno-rolniczej 

 

 

 religia

 

 

 produkcja roślinna

 

 

 prowadzenie działalności gospodarczej

 

 

 język niemiecki

 

 

 język obcy w weterynarii

 

 

 język obcy w agrobiznesie

 

 

 podstawy rolnictwa

 

 


 pracownia produkcji roślinnej

 

 

 produkcja roślinna

 

 

 matematyka I. Dyszkiewicz

 

 

biologia

A. Antończak

 

 

geografia A. Antończak

 

1

2

3

plan wynikowy

PZO

 

 wychowanie do życia w rodzinie - program nauczania

 


 

klasa I

klasa II

 wychowanie fiyzczne Ewa Stojek

 

 

I

II

III

IV

 

 

 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu
ul. Krakowska 25, 42-439 Żarnowiec, tel.: 32 644 90 80, fax: (032)6473400, e-mail: zsr.zarnowiec@poczta.fm

Copyright by KRYSTIAN GRELA - wszelkie prawa zastrzeżone.

banner