Technik weterynarii                          

Technik weterynarii przygotowywany jest do  prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich, wykonywania zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt; wykonywania czynności pomocniczych dotyczących diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt; wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt; wykonywania czynności pomocniczych z zakresu zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego oraz czynności pomocniczych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt; wykonywania czynności pomocniczych w trakcie prowadzenia badań przedubojowych zwierząt oraz w poubojowym badaniu mięsa;             

  Technik weterynarii, może być zatrudniony w zakładach leczniczych dla zwierząt, organach inspekcji weterynaryjnej, może również prowadzić własną działalność.                                            

 Uczeń podczas nauki zdobywa wiedzę w zakresie: anatomii i fizjologii zwierząt, diagnostyki weterynaryjnej, chorób i pielęgnacji zwierząt, higieny zwierząt i mięsa oraz zabiegów weterynaryjnych. Uczeń odbywa praktyki zawodowe w zakładach leczniczych dla zwierząt oraz gospodarstwach rolnych zajmujących się chowem i hodowlą zwierząt.                                            

 Szkoła organizuje zajęcia w zakresie przepisów ruchu drogowego oraz obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą, stwarzając możliwość uzyskania  prawa jazdy w zakresie kategorii T. Szkoła przygotowuje ucznia do uzyskania kwalifikacji zawodowych i zdobycia tytułu zawodowego Technika weterynarii. Uczeń zdobywa kwalifikacje: R.9: Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt; R.10. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych; R.11. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej. Szkoła nadaje pełne kwalifikacje rolne. Szkoła również przygotowuje ucznia do uzyskania świadectwa dojrzałości. Uczeń zdobywa wiedzę ze wszystkich przedmiotów ogólnokształcących w zakresie podstawowym. Ponadto, zgodnie z ofertą szkoły uczeń realizuje naukę przedmiotów z zakresie rozszerzonym. Jednym z tych przedmiotów jest biologia, drugim matematyka lub język angielski. Nuka odbywa się w pracowniach przedmiotowych, warsztatach szkolnych oraz gospodarstwie rolnym.                            

Szkoła aktywnie uczestniczy w projektach unijnych, dzięki którym uczniowie odbywają praktyki zagraniczne, poznają specyfikę zawodu, rynki pracy oraz ich kulturę.                                                                                        

Uczeń przygotowywany jest również do kontynuowania nauki na większości uczelni wyższych. Szkoła ściśle współpracuje z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie oraz Akademią Wychowania Fizycznego w Katowicach.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu
ul. Krakowska 25, 42-439 Żarnowiec, tel.: 32 644 90 80, fax: (032)6473400, e-mail: zsr.zarnowiec@poczta.fm

Copyright by KRYSTIAN GRELA - wszelkie prawa zastrzeżone.

banner