Technik weterynarii                                               

Technik weterynarii to zawód dla osób, które:

• kochają zwierzęta i przyrodę oraz chcą ją chronić;

• nie boją się zwierząt i mają potrzebę niesienia im pomocy;

• mają dobrą kondycję fizyczną, np. by przenieść chore zwierzę;

• potrafią zachować profesjonalizm i spokój, nawet w emocjonalnych sytuacjach;

• są  odporne psychicznie;

• wyróżniają się spostrzegawczością i wytrwałością;

• są cierpliwe i dokładne, ponieważ tam gdzie w grę wchodzi życie i zdrowie zwierząt, nie można działać pośpiesznie;

• łatwo nawiązują kontakt z ludźmi - w pracy ze zwierzętami domowymi w grę wchodzi interakcja z ich opiekunami, która także wymaga umiejętności interpersonalnych i wyrozumiałości.

 

Technik weterynarii jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

• prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i domowych;

• wykonywania zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt;

• wykonywania czynności pomocniczych w zakresie diagnozowania, profilaktyki
i leczenia chorób zwierząt;

• wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt;

• wykonywania czynności pomocniczych w zakresu zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego

• wykonywania czynności pomocniczych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;

• wykonywania czynności pomocniczych w trakcie prowadzenia badań przedubojowych zwierząt;

• wykonywanie czynności w poubojowym badaniu mięsa;

• znajomość przepisów ruchu drogowego w zakresie kategorii B

 

Uzyskanie dyplomu zawodowego wymaga zdania dwóch egzaminów zawodowych i uzyskania certyfikatu kwalifikacji zawodowej potwierdzającego następujące kwalifikacje:

• ROL.11. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt:

• ROL.12. Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych

 

Podczas trwania nauki w naszej szkole będziesz miał możliwość:

· uczenia się w  pracowniach i laboratoriach  szkolnych wyposażonych
w nowoczesny sprzęt i narzędzia (np. pracownia prosektorium);

· uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych prowadzonych przez wykwalifikowanych nauczycieli, w tym lekarzy weterynarii;

· poszerzenia kwalifikacji zawodowych uczestnicząc w kursach organizowanych przez szkołę w ramach programów unijnych (np. kurs inseminacji);

· odbycia 8 tygodniowych praktyk zawodowych w:

- gospodarstwach rolnych prowadzących chów zwierząt gospodarskich,

- podmiotach świadczących usługi z zakresu inseminacji bydła i świń,

- podmiotach zajmujących się hodowlą psów i kotów,

- schroniskach i hotelach dla zwierząt,

- zakładach leczniczych dla zwierząt, w tym gabinetach weterynaryjnych,

- przychodniach weterynaryjnych,

- weterynaryjnych laboratoriach diagnostycznych,

- schroniskach dla zwierząt,

- organach kontroli i nadzoru weterynaryjnego,

- innych podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie w zawodzie;

 

· zapoznania się z zagadnieniami związanymi z działalnością gospodarczą
w weterynarii

· posługiwania się językiem obcym zawodowym;

· uczestniczenia w zajęciach indywidualnej  nauki jazdy w zakresie kategorii B zgodnie z przepisami dotyczącymi kierujących pojazdami, umożliwiającymi zdanie egzaminu państwowego na prawo jazdy odpowiedniej kategorii;

·  pracowania w zespole;

Absolwent szkoły – technik weterynarii, może być zatrudniony w:

• zakładach leczniczych dla zwierząt jako pomocnik lekarza weterynarii,

• organach inspekcji weterynaryjnej,

• gospodarstwach rolnych i agroturystycznych,

•  laboratoriach weterynaryjnych

• ogrodach zoologicznych.

• schroniskach dla zwierząt;

• w sklepach zoologicznych,

•  na fermach przemysłowych oraz w zakładach przetwórstwa spożywczego.

Może również prowadzić własną działalność w ramach hodowli zwierząt, usług inseminacyjnych, usług pielęgnacyjnych dla zwierząt.

Jeśli uznasz, że praca ze zwierzętami to twoje powołanie, możesz również zdawać na studia weterynaryjne, by zdobyć dodatkowe kompetencje i móc jeszcze lepiej służyć zwierzętom.


Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu
ul. Krakowska 25, 42-439 Żarnowiec, tel.: 32 644 90 80, fax: (032)6473400, e-mail: zsr.zarnowiec@poczta.fm

Copyright by KRYSTIAN GRELA - wszelkie prawa zastrzeżone.

banner