Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki                            

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki to zawód dla osób, które:

· interesują się nowoczesnymi   technologiami w eksploatacji pojazdów
i maszyn rolniczych opartych na technikach komputerowych
z wykorzystaniem elektroniki i automatyki;

· chcą poznać nowoczesny  sprzęt rolniczy wykorzystywany w produkcji roślinnej, zwierzęcej i ogrodniczej;

· interesują się obsługą i naprawą pojazdów i maszyn rolniczych;

· chcą bezpłatnie nabyć  prawo jazdy kat. B i kat. T.

 

Absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa
i agrotroniki  jest przygotowany do wykonywania  zadań zawodowych
związanych z:

• użytkowaniem pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych
w produkcji rolniczej;

obsługiwaniem pojazdów rolniczych, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie;

  ocenianiem stanu technicznego pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych

  wykonywaniem prac pojazdami samochodowymi i ciągnikami rolniczymi;

użytkowaniem urządzeń i systemów elektronicznych oraz nawigacji satelitarnych stosowanych w rolnictwie;

obsługiwaniem urządzeń, systemów elektronicznych oraz nawigacji satelitarnej stosowanych w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych.

 

Uzyskanie dyplomu zawodowego wymaga zdania dwóch egzaminów zawodowych
i uzyskania certyfikatu kwalifikacji zawodowej potwierdzającego następujące kwalifikacje :

        ROL.02.  Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych
w rolnictwie

        ROL.08.  Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

Podczas trwania nauki w naszej szkole będziesz miał możliwość:

- uczenia się w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach i warsztatach szkolnych wyposażonych w nowoczesny sprzęt i narzędzia rolnicze;

- poszerzenia kwalifikacji zawodowych uczestnicząc w kursach organizowanych przez szkołę w ramach programów unijnych;

- odbycia 8 tygodniowej praktyki zawodowej  u pracodawców, w gospodarstwach rolnych oraz podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie;

- uczestniczenia w zajęciach indywidualnej  nauki jazdy w zakresie kategorii B i T zgodnie z przepisami dotyczącymi kierujących pojazdami, umożliwiającymi zdanie egzaminu państwowego na prawo jazdy odpowiedniej kategorii;

- uczestniczenia w zajęciach indywidualnej   nauki pracy i eksploatacji agregatów maszynowych;

- posługiwania się językiem obcym zawodowym;

- pracowania w zespole.

 

 Absolwent technikum w zawodzie: Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki znajdzie zatrudnienie :

        w fabrykach maszyn rolniczych;

        jako menadżer, na stanowisku przedstawiciela handlowego producentów lub firm sprzedających sprzęt rolniczy;

        jako serwisant producentów sprzętu rolniczego rozprowadzanego na polskim rynku;

        w firmach zajmujących się rolnictwem precyzyjnym (tworzeniem map aplikacyjnych przy pomocy zdjęć satelitarnych, zrobionych za pomocą drona);

        w firmach zajmujących się automatyzacją procesów w zakresie produkcji roślinnej (precyzyjna jazda ciągnikiem rolniczym);

        w firmach zajmujących się automatyzacją procesów w produkcji  zwierzęcej (roboty udojowe, automatyczne wozy paszowe);

        w firmach zajmujących się diagnostyką komputerową ( kalibracja ciągników
 i maszyn rolniczych).

Może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych, naprawczych, serwisowych.

 

Zgodnie z wymogami Unii Europejskiej technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki nabywa prawo do przejmowania i prowadzenia gospodarstwa rodzinnego jako przedsiębiorstwa rolnego korzystając z dopłat bezpośrednich oraz funduszy unijnych.

Po ukończeniu szkoły i zdaniu matury technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki może podwyższyć swoje kwalifikacje, kontynuując naukę w szkołach wyższych na kierunku technika rolnicza i leśna oraz na kierunkach inżynierskich.

 


Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu
ul. Krakowska 25, 42-439 Żarnowiec, tel.: 32 644 90 80, fax: (032)6473400, e-mail: zsr.zarnowiec@poczta.fm

Copyright by KRYSTIAN GRELA - wszelkie prawa zastrzeżone.

banner