Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki                                                       

    Absolwent uzyskuje świadectwo ukończenia technikum, a po zdanych egzaminach: świadectwo maturalne, dyplom technika.

    Uczeń zdobywa wiedzę zawodową na przedmiotach: podstawy techniki, podstawy rolnictwa, elektrotechnika, pojazdy rolnicze, maszyny rolnicze, przepisy ruchu drogowego,BHP, prowadzenie działalności gospodarczej, język obcy zawodowy, ekonomika i zarządzanie.

    Uczeń realizuje naukę dwóch przedmiotów kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym, zgodnie z ofertą szkoły. Przynajmniej jednym z tych przedmiotów powinna być: geografia, biologia. Drugim przedmiotem może być: język angielski lub wiedza o społeczeństwie. Przedmiotem uzupełniającym jest historia i społeczeństwo.

    Ponadto szkoła przygotowuje ucznia do kierowania pojazdem samochodowym oraz ciągnikiem rolniczym z przyczepą.

    W czasie trwania nauki uczniowie odbywają praktyki w zakładach związanych z kierunkiem motoryzacyjnym. Mają także możliwość wyjazdu na praktyki zagraniczne do Holandii, Niemiec.

    Absolwent może pracować jako: menadżer przedsiębiorstw rolnych, przedstawiciel handlowy czołowych producentów sprzętu rolniczego na polskim rynku, właściciel przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych związanych z techniką rolniczą.

    Absolwenci są przygotowani do podjęcia dalszej nauki na uczelniach wyższych. Mogą prowadzić własne gospodarstwa rolne, agroturystyczne, ekologiczne, własne firmy.

    Uzyskują uprawnienia do korzystania z programów i dotacji celowych ze środków Unii Europejskiej.

    Bazą kształcenia praktycznego jest przyszkolne gospodarstwo rolne, które dysponuje bazą maszyn, ciągników i urządzeń rolniczych oraz ziemią orną.

    Szkoła dysponuje nowoczesną halą maszyn, warsztatami, nowoczesną halą sportową, dwiema pracowniami komputerowymi.

    Szkoła ściśle współpracuję z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie oraz Akademią Wychowania Fizycznego w Katowicach.

    Szkoła aktywnie uczestniczy w projektach unijnych dzięki którym uczniowie oprócz poszerzenia swojej wiedzy z zakresu rolnictwa i biznesu będą mieli okazję do zagranicznych wyjazdów i zapoznania się ze specyfiką rynku pracy i kulturą odwiedzanych państw.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu
ul. Krakowska 25, 42-439 Żarnowiec, tel.: 32 644 90 80, fax: (032)6473400, e-mail: zsr.zarnowiec@poczta.fm

Copyright by KRYSTIAN GRELA - wszelkie prawa zastrzeżone.

banner