Technikum Hodowli Koni                                                    

Galeria zdjęć                                                            

  

  

ZESPÓŁ  SZKÓŁ ROLNICZE  CENTRUM  KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO  W  ŻARNOWCU OGŁASZA  NABÓR DO  KLASY PIERWSZEJ TECHNIKUM  HODOWLI  KONI.

JAZDY  KONNE  PROGRAMOWE,  ĆWICZENIA   ORAZ   ZAJĘCIA PRAKTYCZNE  ODBYWAJĄ  SIĘ  W  STADNINIE  KONI  UDÓRZ KTÓRA  ZNAJDUJE  SIĘ  W  BEZPOSREDNIM  SĄSIEDZTWIE  SZKOŁY.

 W STADNINIE SK UDÓRZ  JEST OKOŁO 20-tu klaczy hodowlanych wraz z potomstwem,   co wraz z przychówkiem(odsadki, roczniaki, dwulatki oraz trzylatki i starsze konie remonty)  daje  liczbę  120  koni przebywających ciągle w stadninie.  Konie te są wychowywane oraz zajeżdżane  w w/w stadninie a następnie sprzedawane.

Uczniowie na bieżąco uczestniczą w życiu stadniny (przeglądy hodowlane  koni, pokazy , zawody w różnych dyscyplinach jeździeckich, skoki, ujeżdżenie, zaprzęgi, oraz czempionaty hodowlane w różnych kategoriach wiekowych) .

W stadninie istnieje możliwość  hotelowania odpłatnie  własnych koni oraz korzystania z krytych dwóch ujeżdżalni z pełną infrastrukturą o wymiarach       21 x 60 metrów oraz 33 x 77m wraz z trybuną, jak również hipodromu otwartego o podłożu piaskowym. LINK DO STADNINY KONI UDÓRZ

 Nasze technikum istnieje nieprzerwalnie od  1995 roku, i wykształciło wielu absolwentów, którzy znaleźli pracę w ośrodkach jeździeckich i hodowlanych koni w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej.

Są również reprezentantami Kadry Narodowej w dyscyplinie skoków przez przeszkody.

 NAUKA TRWA CZTERY LATA. 

 PO JEJ UKOŃCZENIU  I  ZDANIU EGZAMINU POTWIERDZAJACEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE UCZEŃ OTRZYMUJE DYPLOM   TECHNIK HODOWCA KONI, KYÓRY UPRAWNIA GO DO PRACY WE WSZYSTKICH KRAJACH  UNII EUROPEJSKIEJ W TYM ZAWODZIE.

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAKWATEROWANIA UCZNIÓW NA TERENIE STADNINY.

Zapraszamy wszystkich chętnych do kształcenia się w tym zawodzie do naszego Technikum, gdzie oczekuje na WAS dobrze przygotowane grono pedagogiczne.

NASZA SZKOŁA OFERUJE:

•    ZDOBYCIE WIEDZY Z SZERKO ROZUMIANEJ HIPPOLOGII NA ZAJĘCIACH TEORETYCZNYCH I PRAKTYCZNYCH W OPARCIU O WŁASNA BAZĘ I KONIE ZE STADNINY KONI W UDORZU
•    MOŻLIWOŚĆ ODBYWANIA PRAKTYK WAKACYJNYCH W KRAJU I  ZA GRANICĄ
•    MOŻLIWOŚĆ ZDOBYWANIA POWSZECHNYCH ODZNAK JEŻDZIECKICH PZJ
•    BEZPŁATNE ZDOBYCIE UPRAWNIEŃ NA PROWEDZENIE POJAZDÓW KAT  T
•    DOSKONALENIE UMIEJETNOŚCI JEŻDZIECKICH, PRACY Z KOŃMI ORAZ POWOŻENIA ZAPRZĘGAMI
•    OKRESOWE ZAJĘCIA Z PODKUWACZAMI,  LEKARZAMI WETERYNARII, ORAZ RYMARZAMI

UKOŃCZENIE SZKOŁY I ZDOBYCIE TYTUŁU-   TECHNIK HODOWCA KONI UMOŻLIWIA:


•    ZAŁOŻENIE I PROWADZENIE WŁASNEGO GOSPODARSTWA HODOWLANEGO I AGROTURYSTYCZNEGO
•    UBIEGANIE SIĘ O BEZPŁATNE DOTACJE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UNII EUROPEJSKIEJ
•    ZDOBYCIE UMIEJETNOŚCI WYSTARCZAJĄCYCH DO UZYSKANIA UPRAWNIEŃ INSTRUKTORA REKREACJI RUCHOWEJ O SPECJALNOŚCI „JEŻDZIECTWO”
•    ZDOBYCIE PRACY W KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH OŚRODKACH JEŻDZIECKICH, HODOWLANYCH ORAZ STADNINACH KONI
•    PODJĘCIE STUDIÓW WYŻSZYCH NA WYBRANYCH UCZELNIACH ROLNICZYCH O KIERUNKACH : WETERYNARII, HODOWLI KONI, ZOOTECHNIKI, AWF O SPECJALNOŚCI INSTRUKTORSKIEJ, TRENERSKIEJ I INNYCH ZARÓWNO PRACOWNICY SZKOŁY JAK I STADNINY STARAJĄ SIĘ UATRAKCYJNIĆ NAUKĘ NA TYM KIERUNKU POPRZEZ: WYJAZDY EDUKACYJNE NA ZAWODY JEŹDZIECKIE, PRZEGLĄDY SPOTKANIA  Z SĘDZIAMI, HODOWCAMI KONI, PTRZEDSTAWICIELAMI SŁUŻB MUNUROWYCYCH WOJSKA I POLICJI

Absolwent uzyskuje świadectwo ukończenia technikum, świadectwo maturalne, dyplom technika.
Uczeń zdobywa wiedzę zawodową na przedmiotach: produkcja rolnicza, technika w rolnictwie, działalność gospodarcza w rolnictwie, przepisy ruchu drogowego, chów i hodowla koni, podstawy użytkowania koni.
Uczeń realizuje naukę dwóch przedmiotów kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym, zgodnie z ofertą szkoły. Przynajmniej jednym z tych przedmiotów powinna być: geografia, biologia. Drugim przedmiotem może być: język angielski lub wiedza o społeczeństwie. Przedmiotem uzupełniającym jest historia i społeczeństwo.
Oprócz zajęć praktycznych każdy uczeń realizuje naukę jazdy konnej. Dodatkowo odbywa kurs na prawo jazdy kat. T oraz może zdobyć uprawnienia instruktora jazdy konnej (po ukończeniu 18 lat).
W czasie trwania nauki uczniowie odbywają praktyki w stadninach koni, szkołach jeździeckich, gospodarstwach agroturystycznych, klubach jeździeckich w kraju i za granicą.
Na absolwentów czeka praca w stadninach koni, klubach, policji konnej, Szwadronie Kawalerii Wojska Polskiego, straży miejskiej.
Absolwenci są przygotowani do podjęcia dalszej nauki na większości uczelni wyższych, a ponadto mogą podjąć pracę w wielu zawodach np.: w przedsiębiorstwach gospodarki rynkowej, administracji, bankach, zakładach budżetowych oraz służbach mundurowych, w których specyficzny charakter pracy mają okazję zagłębić się podczas nauki w naszej szkole. Mogą prowadzić własne gospodarstwa rolne, agroturystyczne, ekologiczne, własne stadniny i firmy.
Uzyskują uprawnienia do korzystania z programów i dotacji celowych ze środków Unii Europejskiej.
Szkoła ściśle współpracuję z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie oraz Akademią Wychowania Fizycznego w Katowicach.
Szkoła aktywnie uczestniczy w projektach unijnych dzięki którym uczniowie oprócz poszerzenia swojej wiedzy z zakresu rolnictwa i biznesu będą mieli okazję do zagranicznych wyjazdów i zapoznania się ze specyfiką rynku pracy i kulturą odwiedzanych państw.
Mogą prowadzić własne firmy: handlowe, usługowe, produkcyjne, gospodarstwa rolne, hodowlane, agroturystyczne. Uzyskują uprawnienia do korzystania z programów i dotacji celowych z Unii Europejskiej.


Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu
ul. Krakowska 25, 42-439 Żarnowiec, tel.: 32 644 90 80, fax: (032)6473400, e-mail: zsr.zarnowiec@poczta.fm

Copyright by KRYSTIAN GRELA - wszelkie prawa zastrzeżone.

banner