Technik agrobiznesu                                                      

Technik agrobiznesu to bardzo ciekawy i obecnie niezwykle aktualny zawód, który przygotowuje do:

 • Opracowywania biznesplanów.
 • Określania opłacalności, planowanej i prowadzonej działalności.
 • Stosowania strategii marketingowych.
 • Prowadzenia dokumentacji dotyczącej przedsiębiorstwa produkcyjnego, usługowego i handlowego w sferze agrobiznesu.
 • Organizowania i wykonywania prac w produkcji roślinnej, zwierzęcej, przetwórstwie spożywczym, usługach i handlu.
 • Prowadzenia pojazdów - kategoria T.

Czy wiesz, że… w Polsce żyje prawie 40 milionów ludzi? Każda z tych osób codziennie musi coś jeść i pić. Jedzenie i picie musi zostać wyprodukowane z surowców, a następnie odbywa drogę od wytwórcy do ostatecznego nabywcy. Pozyskiwaniem surowców, produkcją wyrobów (jedzenia i picia), ich sprzedażą i dokumentowaniem tych procesów zajmuje się właśnie agrobiznes.

Praktyki zawodowe (8 tygodni)

  ·  w gospodarstwie rolnym lub agroturystycznym,

  · w przedsiębiorstwie z branży agrobiznesu, w banku, urzędzie, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ośrodku Doradztwa Rolniczego.

 

Osoby chętne mają możliwość zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej poprzez udział przez jeden rok szkolny w młodzieżowym miniprzedsiębiorstwie (prowadzenie sklepiku szkolnego).

Uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie wymaga zdania dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje:

ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej - w tym:

 1. Prowadzenie produkcji roślinnej
 2. Prowadzenie produkcji zwierzęcej
 3. Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie

ROL.05. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie - w tym:

 1. Prowadzenie działalności gospodarczej w agrobiznesie
 2. Planowanie przetwórstwa żywności
 3. Prowadzenie rachunkowości i rozliczeń podatkowych przedsiębiorstwa w agrobiznesie

Kończąc Technikum w zawodzie technik agrobiznesu zdobędziesz:

1. Maturę

2. Tytuł zawodowy: technik agrobiznesu,

3. Bardzo dobre przygotowanie do wykonywania zadań zawodowych,

4. Możliwość:

- przejęcia gospodarstwa i zakupu ziemi,

- korzystania ze środków finansowych UE,

- prowadzenia integrowanej produkcji,

- stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy,

- uzyskania prawa jazdy kat. T,

- obsługi kombajnu zbożowego,

- samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego lub działalności gospodarczej,

- podjęcia pracy w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych,

- podjęcia nauki na studiach wyższych, np.: rolnictwo, zarządzanie i inżynieria produkcji, agronomia i agrobiznes

- podjęcia pracy w:

  · przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego,

  · firmach handlowych,

  · urzędach administracji samorządowej.  


Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu
ul. Krakowska 25, 42-439 Żarnowiec, tel.: 32 644 90 80, fax: (032)6473400, e-mail: zsr.zarnowiec@poczta.fm

Copyright by KRYSTIAN GRELA - wszelkie prawa zastrzeżone.

banner