Projekty                                           


PROJEKT

 „Nasza jakość - Twoją szansą na rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów ZSCKR w Żarnowcu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs.                                       

 

Pierwszy rok projektu za nami                                                red.  I. Bartos

    

Powoli dobiega końca pierwszy rok realizacji Projektu „Nasza jakość - Twoją szansą na rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów ZSCKR w Żarnowcu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs. 

Był to czas intensywnej pracy, ale też satysfakcji i radości z uzyskiwanych dyplomów, certyfikatów, kwalifikacji oraz doposażenia szkoły.

Podsumowanie pierwszego roku wygląda imponująco:

101 uczniów wzięło udział w projekcie i doradzwie zawodowym. Uczniowie uczestniczyli w 15 kursach, w wyniku czego uzyskali 260 zaświadczeń i dyplomów.

Nowymi umiejętnościami i kwalifikacjami mogą wykazać się w zakresie zrealizowanych kursów:

- Operator programista CNC – 17 uczestników;

- Wózek widłowy ze zmiennym wysięgiem – 18 uczestników;

- Operatora wózków widłowych i jezdniowych – 18 uczestników;

- Operatora pilarki spalinowej – 18 uczestników;

- Kurs Auto-CAD – 17 uczestników;

- Inseminacjia bydła i trzody chlewnej – 10 uczestników;

- Kurs komputerowy obsługi pakietu MsOffice – 20 uczestników;

- Kurs księgowości z zast.oprog do księgowania – 20 uczestników;

- Kurs sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych – 20 uczestników;

- Kurs prawa jazdy kat C + kwalifikacja wstępna przyśpieszona – 18 uczestników;

- Szkolenie chemizacyjne + atest opryskiwacza – 17 uczestników;

- Kurs operatoratora koparko-ładowarki – 30 uczestników;

- Kurs spawania metodą MAG – 10 uczestników;

- Kurs spawania metodą TIG – 14 uczestników;

- Kurs obsługi wycinarki plazmowej ­– 13 uczestników.

Kolejne lata realizacji projektu będą kontynuacją już rozpoczętych działań. Uruchomione kursy i szkolenia ponownie będą realizowane dla kolejnych grup uczniów. Do katalogu szkoleń od września 2019r. dodatkowo dołączą:  kurs operatora kombajnu zbożowego oraz kurs spawania metodą MIG.

Również nauczyciele skorzystali z dobrodziejstw projektu uzyskując i podnosząc kwalifikacje w 5 formach doskonalenia:

- Szkolenie pierwsza pomoc przedmedyczna i bhp w pracowniach zawodowych dla 24 osób;

- Szkolenie z zakresu zastosowania nowoczesnych rozwiązań w budowie maszyn rolniczych dla 6 osób;

- szkolenie z zakresu nawigacja satelitarna w rolnictwie dla 6 osób;

- szkolenie coaching w pracy nauczyciela przedmiotów zawodowych dla 24 osób;

- kurs instruktowów nauki jazdy kat. B i T dla 4 osób.

Dzięki realizacji projektu szkoła również została doposażona w szereg niezbędnych maszyn, urządzeń i pomocy dydaktycznych. Zakupiono  wszystko, co było zaplanowane w ramach realizacji projektu. Doposażenie jest na bieżąco wykorzystywane w procesie edukacyjnym szkoły.

 

Pracownia agrotroniki została doposażona w:

Projektor z sufitowym uchwytem, ekran projekcyjny elektryczny wielkoformatowy, zestaw nagłośnienia, laptopy, urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner, kserokopiarka), pulpit sterowniczy + nakładka elektryczna montowana pod kierownicom "ez pilot", kompatybilna z nakładką elektryczną kierownica do Deutz Fahr (bo ten ciągnik posiadamy w naszej szkole i przystosowaliśmy go do prowadzenia satelitarnego), magistrala ISOBUS umożliwiająca sterowanie parametrami pracy maszyn, panel VRA przystosowany do zmiennego dawkowania, zestaw do certyfikowanej spawalni złożony ze spawarki inwertorowej Invertec 170S (230V, 160A), spawarka inwertorowa Invertec 220TPX (230V, 160A MMA, 220A TIG),  półautomat spawalniczy MIG/MAG Powertec 425C PRO (400V, 420A), przecinarka plazmowa Tomahawk 1025 (400V, 60A) l,  parawan spawalniczy 1-częściowy na kołach, ukosowarka elektryczna Sherman PQX-2, spoinomierz analogowy,  kompresor 5,5 kW, szlifierka stołowa tarczowa/taśmowa, materiały eksploatacyjne (młotki spawalnicze, stojaki magnetyczne na uchwyty spawalnicze, preparaty antyodpryskowe, rękawice spawalnicze, przyłbice spawalnicze, fartuchy spawalnicze, drut spawalniczy, elektrody otulone, elektrody wolframowe), stół spawalniczy DownFlex 200-M (400V) z wbudowanym filtrem powietrza.      

Zostało również przystosowane odpowiednie pomieszczenie, które odpowiada wymaganiom Urzędu Dozoru Technicznego odnośnie spawalni: pomalowano ścian odpowiednią farby i wykonano odpowiednią instalację elektryczną.

 

Pracownia weterynarii wzbogaciła się o:

Wirówkę labolatoryjną; autoklaw (sterylizator), luksomierz, 6 mikroskopów, wykrywacz ciąży u krów (USG), maszyny, urządzenia, aparaty, narzędzia i inne sprzęty właściwe, fantom psa do udzielania pierwszej pomocy.

 

Ostatnim akcentem projektu w dobiegającym końca roku szkolnym, jest organizacja wakacyjnych staży zawodowych dla 26 uczniów. W miesiącu lipcu, który jest tradycyjnie dla większości miesiącem wypoczynku, uczniowie zdobywają praktyczne doświadczenie w zakresie zdobytych wcześniej kwalifikacji. To czas zapoznania się  z warunkami odmiennych do panującymi w szkole – do warunków i relacji pracodawca – pracownik, relacji między współpracownikami, odpowiedzialności za powierzone zadania, czy obsługi klientów.         Uczniowie ci zostali wyposażeni w niezbędne odzież roboczą oraz wyposażenie konieczne do realizacji staży. Staże zawodowe będą realizowane w wymiarze 150 godzin i każdy uczeń  po zaliczeniu praktyki otrzyma stypendium.

Egzaminy w ramach projektu Nasza jakość...                  red.  T. Pustułka

    W dniach 05.04.2019 i 10.04.2019 odbyły się państwowe egzaminy przed Urzędem Dozoru Technicznego w ramach projektu NASZA JAKOŚĆ TWOJĄ SZANSĄ NA RYNKU PRACY - KSZTAŁCENIE ZAWODOWE UCZNIÓW ZSCKR ŻARNOWCU przed komisją stanęli uczniowie z kursów:
1. Wózek widłowy i jezdniowy
2. Wózek specjalizowany ze zmiennym wysięgiem
Do egzaminów przystąpiło 35 uczniów z czego państwowy egzamin nadający nowe kwalifikacje uzyskało 86%. GRATULUJEMY WSZYSTKIM

Szkolimy, szkolimy, szkolimy...                                       red.  I. Dyszkiewicz

     
  Projekt „Nasza jakość - Twoją szansą na rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów ZSCKR w Żarnowcu”
    Czas darmowych szkoleń i wytężonej pracy nie ustaje. W czasie ferii i po ich zakończeniu, uczniowie i nauczyciele nieprzerwanie podnoszą swoje umiejętności, zdobywają kwalifikacje.
Nowymi dyplomami i uprawnieniami cieszą się uczestnicy kursów:

- prawo jazdy kategorii C – 18 uczniów,

- kurs księgowości z obsługą programów do księgowania – 20 uczniów,

- kurs sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych – 20 uczniów,

- kurs inseminacji bydła i trzody chlewnej – 10 uczniów,

- kurs operatora programisty CNC – 17 uczniów.
    Podczas zajęć spawania i CNC w pełni wykorzystuje się zakupiony w ramach projektu sprzęt i urządzenia, które wzbogaciły bazę dydaktyczną naszej szkoły. Nowe urządzenia, poza wykorzystaniem w trakcie darmowych kursów, są na bieżąco wykorzystywane podczas prowadzenia praktycznych zajęć realizowanych w szkole.
    Kurs operatora koparko – ładowarki, to nowość na liście realizowanych szkoleń. Od kwietnia 30 uczniów rozpocznie zdobywanie tych uprawnień.
    Równolegle rozpocznie się kurs spawania metodą MIG, w którym  weźmie udział 17 uczestników. Jednocześnie kontynuowane są kursy spawania metodami TIG i MAG.
    Nauczyciele także nie próżnują. Odbyli szkolenie z zakresu Coachingu, czyli metod wspierania, motywowania i kierowania rozwojem uczniów. Ruszyło też szkolenie na instruktorów jazdy kategorii B i T.

Pracowite ferie w ZS CKR. Szkoła organizuje darmowe kursy i szkolenia.                                                                               red. T. Pustułka

         
    W trakcie dwóch tygodni ferii zimowych uczniowie ZSCKR w Żarnowcu uczestniczą w cyklu zaplanowanych kursów i szkoleń projektu 
„Nasza jakość - Twoją szansą na rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów ZSCKR w Żarnowcu”  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs. Nasze uczennice i uczniowie przez całe ferie realizują kursy z zakresu:

- spawania metodą TIG i MAG,

- księgowości z obsługą programów do księgowania,

- sprzedawcy z obsługa kas fiskalnych i programu do fakturowania,

- prawa jazdy kategorii C,

- inseminacji bydła i trzody chlewnej,

- operatora programisty CNC.

 

    Także nauczyciele z ZSCKR podczas ferii nie będą odpoczywali ponieważ uczestniczą w bardzo ciekawych branżowych szkoleniach z zakresu nawigacji satelitarnej w rolnictwie i nowoczesnych rozwiązań w budowie maszyn rolniczych. Dla wszystkich nauczycieli przedmiotów zawodowych zostało zorganizowane szkolenie na temat pierwszej pomocy przedmedycznej i BHP w pracowniach zawodowych.

 

Uczniowie nabyli nowe kwalifikacje                                red.  I. Dyszkiewicz

     
    Projekt „Nasza jakość - Twoją szansą na rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów ZSCKR w Żarnowcu”  przebiega bez zakłóceń.
    Właśnie 18 uczniów naszej szkoły ukończyło kurs na wózek widłowy specjalizowany ze zmiennym wysięgiem. To, po kursach na wózek widłowy i jezdniowy, kursie operatora pilarki spalinowej oraz kursie AutoCAD, kolejne nabyte w ramach Projektu umiejętności i kwalifikacje.

    Uczniowie stopniowo wzbogacają się o dyplomy i certyfikaty, których posiadanie sprawia im wiele radości i otwiera perspektywy.

    Jednocześnie w styczniu ruszyła następna forma wsparcia – kurs komputerowy obsługi Ms Office, w którym uczestniczy 20 uczniów oraz kontynuowany jest kurs prawa jazdy kat C, dla 18 uczniów naszej szkoły.

„Nasza jakość - Twoją szansą na rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów ZSCKR w Żarnowcu”                                                                                        red.  I. Bartos

Rozpoczęcie szkoleń i kursów w ramach projektu „Nasza jakość - Twoją szansą na rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów ZSCKR w Żarnowcu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs. 

Uczniowie naszej szkoły rozpoczęli wyczekiwane szkolenia i kursy. Jako pierwsze formy doskonalenia ruszyły:

- kurs auto-cad – 17 uczestników,
- kurs prawa jazdy kat c + kwalifikacja wstępna przyśpieszona – 18 uczestników,

- kurs operatora pilarki spalinowej – 18 uczestników,

- kurs operatora wózków widłowych i jezdniowych – 18 uczestników.
    Zajęcia odbywają się na terenie szkoły w przyjaznej atmosferze. Uczniowie poznają nowe zagadnienia, w kursach uczestniczą z ciekawością i zaangażowaniem. Z opinii prowadzących zajęcia wynika, że uczniowie wykazują się ponadprzeciętnym zaciekawieniem i chęcią w wykonywanie dużej ilości dodatkowych ćwiczeń.
        Aby uczniowie mieli siły do efektywnej i wydajnej pracy, otrzymują posiłki – dwudaniowe obiady, wodę, kawę, herbatę oraz słodkie przekąski.
    Od nowego roku już zaplanowane są następne szkolenia dla kolejnych grup uczniów.
    Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z przebiegu szkoleń oraz do śledzenia kolejnych informacji z realizacji projektu.

ankieta badająca motywacje kandydata

 

formularz zgloszeniowy dla nauczyciela

 

formularz zgloszeniowy dla ucznia

karta wywiadu z kandydatem

 

klauzula o przetwarzaniu danych osobowych

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu
ul. Krakowska 25, 42-439 Żarnowiec, tel.: 32 644 90 80, fax: (032)6473400, e-mail: zsr.zarnowiec@poczta.fm

Copyright by KRYSTIAN GRELA - wszelkie prawa zastrzeżone.

banner