Projekty                                                      

  

 Szkoła uczestniczy w projekcie  Leonardo da Vinci - „Horse Breeding in a Polisch – Norwegien”. W ramach projektu wielokrotnie mogliśmy gościć  grupy młodzieży wraz z opiekunami z Norwegii. W najbliższym czasie również spodziewamy się gości z Norwegii, będzie to grupa 6 uczniów z 2 opiekunami. Goście będą u nas przebywać przez 2 tygodnie. W pierwszym tygodniu będą pracować w gospodarstwach rolnym, w drugim  zas będą odbywać zajęcia fakultatywne wspólnie z naszą młodzieżą oraz będą odbywać wycieczki i odwiedzać domy swoich kolegów z Polski. 
    W ramach projektu Leonardo da Vinci dwóch nauczycieli naszej było uczestnikami międzynaro
dowej wymiany doświadczeń w Niemczech w Hildesheim „Alternatywne źródła dochodów ludności na terenach wiejskich szansą ich rozwoju”. Realizując program wymiany doświadczeń, nauczyciele uczestniczyli w wykładach,seminariach oraz wizytach studyjnych w przedsiębiorstwach świadczących usługi dla ludności z terenów wiejskich. Uczestnicy programu poznali możliwości pozyskania dodatkowych źródeł dochodu na terenach wiejskich i odejście od tradycyjnego stereotypu gospodarstwach, dodatkowo zapewniając miejsca pracy dla absolwentów szkół rolniczych. Istotnym punktem programu była analiza możliwości dalszej współpracy szkół rolniczych w zakresie doskonalenia nauczycieli, organizacji praktyk dla uczniów oraz staży zawodowych  finansowanych ze środków UE. Wykorzystując zdobytą wiedzę, doświadczenie oraz pozyskane materiały informacyjne, nauczyciele naszej szkoły pracują nad zorganizowaniem dla naszych uczniów stażu w Niemczech.

Obecnie złożony został  wniosek aplikacyjny dotyczący kolejnego etapu projektu Leonardo da Vinci IVT – „Uczenie się przez całe życie”. W ramach projektu uczniowie naszej szkoły będą mieli możliwość odbycia stażu w niemieckich gospodarstwach, gdzie poznają metody nowoczesnego prowadzenia gospodarstw agroturystycznych wraz z wykorzystaniem najnowszego sprzętu.

Szkoła realizuje również projekt  eTwinning  - „Fizyka łączy narody”. W projekcie biorą udział cztery państwa: Hiszpania, Czechy, Łotwa, Polska, które łącznie zgłosiły 52 reprezentantów. Wśród nich jest także 5 uczniów naszej szkoły. Projekt eTwinning „Fizyka łączy narody” zwiększa zainteresowanie naukami ścisłymi oraz rozpowszechnia nauki matematyczno-przyrodnicze.

    Kolejnym projektem z funduszy UE jest projekt Mam zawód mam pracę w regionie. Uczniowie biorący udział w projekcie mają możliwość zrobienia następujących kursów:

-  operatora koparko-ładowarki

-  kombajnisty

-  obsługa kasy fiskalnej

-  prawa jazdy kat. B

-  obsługi wózków widłowych

-  pierwszej pomocy przedmedycznej

-  obsługi pilarki spalinowej

    Do pierwszego etapu projektu zakwalifikowało się 21 uczniów. Obecnie trwa 2 etap projektu, do którego przystąpiło 30 uczniów naszej szkoły.

    Od stycznia 2013r nauczyciele przedmiotów zawodowych  uczestniczą w projekcie „Agro na 6-stkę”, w ramach którego poszerzają  wiedzę z zakresu najnowszych rozwiązań technicznych i technologicznych stosowanych w rolnictwie


Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu
ul. Krakowska 25, 42-439 Żarnowiec, tel.: 32 644 90 80, fax: (032)6473400, e-mail: zsr.zarnowiec@poczta.fm

Copyright by KRYSTIAN GRELA - wszelkie prawa zastrzeżone.

banner