Projekt „Nasza jakość - Twoją szansą na rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów ZSCKR w Żarnowcu”                                                       

 

Pracowite ferie w ZS CKR. Szkoła organizuje darmowe kursy i szkolenia.                                                                               red. T. Pustułka

         
    W trakcie dwóch tygodni ferii zimowych uczniowie ZSCKR w Żarnowcu uczestniczą w cyklu zaplanowanych kursów i szkoleń projektu 
„Nasza jakość - Twoją szansą na rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów ZSCKR w Żarnowcu”  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs. Nasze uczennice i uczniowie przez całe ferie realizują kursy z zakresu:

- spawania metodą TIG i MAG,

- księgowości z obsługą programów do księgowania,

- sprzedawcy z obsługa kas fiskalnych i programu do fakturowania,

- prawa jazdy kategorii C,

- inseminacji bydła i trzody chlewnej,

- operatora programisty CNC.

 

    Także nauczyciele z ZSCKR podczas ferii nie będą odpoczywali ponieważ uczestniczą w bardzo ciekawych branżowych szkoleniach z zakresu nawigacji satelitarnej w rolnictwie i nowoczesnych rozwiązań w budowie maszyn rolniczych. Dla wszystkich nauczycieli przedmiotów zawodowych zostało zorganizowane szkolenie na temat pierwszej pomocy przedmedycznej i BHP w pracowniach zawodowych.

 

Uczniowie nabyli nowe kwalifikacje                                red.  I. Dyszkiewicz

     
    Projekt „Nasza jakość - Twoją szansą na rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów ZSCKR w Żarnowcu”  przebiega bez zakłóceń.
    Właśnie 18 uczniów naszej szkoły ukończyło kurs na wózek widłowy specjalizowany ze zmiennym wysięgiem. To, po kursach na wózek widłowy i jezdniowy, kursie operatora pilarki spalinowej oraz kursie AutoCAD, kolejne nabyte w ramach Projektu umiejętności i kwalifikacje.

    Uczniowie stopniowo wzbogacają się o dyplomy i certyfikaty, których posiadanie sprawia im wiele radości i otwiera perspektywy.

    Jednocześnie w styczniu ruszyła następna forma wsparcia – kurs komputerowy obsługi Ms Office, w którym uczestniczy 20 uczniów oraz kontynuowany jest kurs prawa jazdy kat C, dla 18 uczniów naszej szkoły.

„Nasza jakość - Twoją szansą na rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów ZSCKR w Żarnowcu”                                                                                        red.  I. Bartos

Rozpoczęcie szkoleń i kursów w ramach projektu „Nasza jakość - Twoją szansą na rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów ZSCKR w Żarnowcu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs. 

Uczniowie naszej szkoły rozpoczęli wyczekiwane szkolenia i kursy. Jako pierwsze formy doskonalenia ruszyły:

- kurs auto-cad – 17 uczestników,
- kurs prawa jazdy kat c + kwalifikacja wstępna przyśpieszona – 18 uczestników,

- kurs operatora pilarki spalinowej – 18 uczestników,

- kurs operatora wózków widłowych i jezdniowych – 18 uczestników.
    Zajęcia odbywają się na terenie szkoły w przyjaznej atmosferze. Uczniowie poznają nowe zagadnienia, w kursach uczestniczą z ciekawością i zaangażowaniem. Z opinii prowadzących zajęcia wynika, że uczniowie wykazują się ponadprzeciętnym zaciekawieniem i chęcią w wykonywanie dużej ilości dodatkowych ćwiczeń.
        Aby uczniowie mieli siły do efektywnej i wydajnej pracy, otrzymują posiłki – dwudaniowe obiady, wodę, kawę, herbatę oraz słodkie przekąski.
    Od nowego roku już zaplanowane są następne szkolenia dla kolejnych grup uczniów.
    Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z przebiegu szkoleń oraz do śledzenia kolejnych informacji z realizacji projektu.

Projekt Leonardo da Vinci - „Horse Breeding in a Polisch – Norwegien”.   Szkoła uczestniczyła w projekcie  Leonardo da Vinci - „Horse Breeding in a Polisch – Norwegien”. W ramach projektu wielokrotnie mogliśmy gościć  grupy młodzieży wraz z opiekunami z Norwegii. W najbliższym czasie również spodziewamy się gości z Norwegii, będzie to grupa 6 uczniów z 2 opiekunami. Goście będą u nas przebywać przez 2 tygodnie. W pierwszym tygodniu będą pracować w gospodarstwach rolnym, w drugim  zas będą odbywać zajęcia fakultatywne wspólnie z naszą młodzieżą oraz będą odbywać wycieczki i odwiedzać domy swoich kolegów z Polski. 
    W ramach projektu Leonardo da Vinci dwóch nauczycieli naszej było uczestnikami międzynaro
dowej wymiany doświadczeń w Niemczech w Hildesheim „Alternatywne źródła dochodów ludności na terenach wiejskich szansą ich rozwoju”. Realizując program wymiany doświadczeń, nauczyciele uczestniczyli w wykładach,seminariach oraz wizytach studyjnych w przedsiębiorstwach świadczących usługi dla ludności z terenów wiejskich. Uczestnicy programu poznali możliwości pozyskania dodatkowych źródeł dochodu na terenach wiejskich i odejście od tradycyjnego stereotypu gospodarstwach, dodatkowo zapewniając miejsca pracy dla absolwentów szkół rolniczych. Istotnym punktem programu była analiza możliwości dalszej współpracy szkół rolniczych w zakresie doskonalenia nauczycieli, organizacji praktyk dla uczniów oraz staży zawodowych  finansowanych ze środków UE. Wykorzystując zdobytą wiedzę, doświadczenie oraz pozyskane materiały informacyjne, nauczyciele naszej szkoły pracują nad zorganizowaniem dla naszych uczniów stażu w Niemczech.

Obecnie złożony został  wniosek aplikacyjny dotyczący kolejnego etapu projektu Leonardo da Vinci IVT – „Uczenie się przez całe życie”. W ramach projektu uczniowie naszej szkoły będą mieli możliwość odbycia stażu w niemieckich gospodarstwach, gdzie poznają metody nowoczesnego prowadzenia gospodarstw agroturystycznych wraz z wykorzystaniem najnowszego sprzętu.

Szkoła realizuje również projekt  eTwinning  - „Fizyka łączy narody”. W projekcie biorą udział cztery państwa: Hiszpania, Czechy, Łotwa, Polska, które łącznie zgłosiły 52 reprezentantów. Wśród nich jest także 5 uczniów naszej szkoły. Projekt eTwinning „Fizyka łączy narody” zwiększa zainteresowanie naukami ścisłymi oraz rozpowszechnia nauki matematyczno-przyrodnicze.

    Kolejnym projektem z funduszy UE jest projekt Mam zawód mam pracę w regionie. Uczniowie biorący udział w projekcie mają możliwość zrobienia następujących kursów:

-  operatora koparko-ładowarki

-  kombajnisty

-  obsługa kasy fiskalnej

-  prawa jazdy kat. B

-  obsługi wózków widłowych

-  pierwszej pomocy przedmedycznej

-  obsługi pilarki spalinowej

    Do pierwszego etapu projektu zakwalifikowało się 21 uczniów. Obecnie trwa 2 etap projektu, do którego przystąpiło 30 uczniów naszej szkoły.

    Od stycznia 2013r nauczyciele przedmiotów zawodowych  uczestniczą w projekcie „Agro na 6-stkę”, w ramach którego poszerzają  wiedzę z zakresu najnowszych rozwiązań technicznych i technologicznych stosowanych w rolnictwie


Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu
ul. Krakowska 25, 42-439 Żarnowiec, tel.: 32 644 90 80, fax: (032)6473400, e-mail: zsr.zarnowiec@poczta.fm

Copyright by KRYSTIAN GRELA - wszelkie prawa zastrzeżone.

banner