Pomoc psychologiczno-pedagogiczna                                                     

  

Pedagog szolny

mgr Joanna Witkowska

 

Godziny pracy  - rok szkolny  2017/2018:

Poniedziałek:             8:00 - 14:40
Wtorek:                     8:00 - 14:00
Środa:                        8:00 - 14:40
Czwartek:                 8:00  - 14:40
Piątek:                       8:00 - 12:00

 

Działania pedagoga szkolnego obejmują wszystkie płaszczyzny szkolnego życia.

Pedagog szkolny:

-        udziela uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych,

-         udziela porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych,

-        udziela porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych,

-         przeciwdziała skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży,

-        rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego,

-        udziela pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze i dydaktyczne,

-        wnioskuje o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do sądów dla nieletnich,

-        prowadzi konsultacje dla rodziców, współpracuje z instytucjami takimi jak GOPS, Sąd, Policja , PPP.

 

WAŻNE TELEFONY:

116 111    BEZPŁATNY OGÓLNOPOLSKI TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

800 12 00 12   NIEBIESKA LINIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

32 67 22 383  PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA W ZAWIERCIU

801 199 990  OGÓLNOPOLSKI TELEFON ZAUFANIA "NARKOTYKI – NARKOMANIA"

 

 

 


Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu
ul. Krakowska 25, 42-439 Żarnowiec, tel.: 32 644 90 80, fax: (032)6473400, e-mail: zsr.zarnowiec@poczta.fm

Copyright by KRYSTIAN GRELA - wszelkie prawa zastrzeżone.

banner