3LTB 3T.weterynarii/T.mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j.polski AH @ pr elekt aut-1/3 RF @
pr elekt aut-2/3 ZM @
pr zab-3/3 PL @
pr elekt aut-1/3 RF @
pr elekt aut-2/3 ZM @
r_chemia-3/3 BK @
masz rol-1/2 TP @
diag wet-2/2 PL @
j.angielski-1/2 WI @
2 8:50- 9:35 zaj z wych WI @ eks masz rol-1/3 ZM @
eks masz rol-2/3 TP @
pr zab-3/3 PL @
u_hist.i sp. KG @ masz rol-1/2 TP @
diag wet-2/2 PL @
urz sys agro-1/2 RF @
j.angielski-2/2 WI @
3 9:40-10:25 matematyka SM @ eks masz rol-1/3 ZM @
eks masz rol-2/3 TP @
pr zab-3/3 PL @
j.angielski-1/2 WI @
j.niemiecki-2/2 KM @
pdg w mech-1/2 ID @
chor piel zw-2/2 PL @
j.polski AH @
4 10:35-11:20 matematyka SM @ eks masz rol-1/3 ZM @
eks masz rol-2/3 TP @
pr zab-3/3 PL @
wf-1/2 WW @
j.angielski-2/2 WI @
r_geografia-1/2 DB @
chor piel zw-2/2 PL @
j.polski AH @
5 11:25-12:10 religia JM @ eks masz rol-1/3 ZM @
eks masz rol-2/3 TP @
pr zab-3/3 PL @
wf-1/2 WW @
j.angielski-2/2 WI @
poj rol-1/2 ZM @
pr lab-2/2 PL @
matematyka SM @
6 12:15-13:00 religia JM @ eks poj rol-1/3 TP @
eks poj rol-2/3 ZM @
pr diag-3/3 PL @
j.angielski-1/2 WI @
wf-2/2 WW @
wf-1/2 WW @
pr lab-2/2 PL @
r_matematyka SM @
7 13:05-13:50 j.obcy tech-1/2 WI @
wf-2/2 WW @
eks poj rol-1/3 TP @
eks poj rol-2/3 ZM @
pr diag-3/3 PL @
j.niemiecki-1/2 KM @
wf-2/2 WW @
pdg w mech-1/2 ID @
pr lab-2/2 PL @
hig zw mięs-2/2 GO @
8 13:55-14:40   eks poj rol-1/3 TP @
eks poj rol-2/3 ZM @
pr diag-3/3 PL @
masz rol-1/2 TP @
pr kon wet-2/2 GO @
pr lab-2/2 PL @  
Obowiązuje od: 4 luty 2019
Drukuj plan
wygenerowano 03.02.2019
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum