Plan lekcji
Oddziały
1MTL 1Technik agrobiznesu/Technik weterynarii 1BTF 1Technik mechanizacji rolnictwa/Techik rolnik 2BT 2Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 2LTM 2Technik weterynarii/Technik agrobiznesu 3MT 3T.agrobiznesu 3LTB 3T.weterynarii/T.mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 4MT 4T.agrobiznesu 4BT 4T.mechanizacji rolnictwa
Nauczyciele
DB WB ID AF RF GO
AG KG AH BK MK KI
IK KM DL PL SM ZM
JM AO IP AP TP WR
SA ES MS MW
JW WI WW