Plan lekcji
Oddziały
1MTL 1Technik agrobiznesu/Technik weterynarii 1BTF 1Technik mechanizacji rolnictwa/Techik rolnik 2BT 2Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 2LTM 2Technik weterynarii/Technik agrobiznesu 3MT 3T.agrobiznesu 3LTB 3T.weterynarii/T.mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 4MT 4T.agrobiznesu 4BT 4T.mechanizacji rolnictwa
Nauczyciele
AC DL AA DB IB
WB AF RF JG AG KG
AH BK MK KI IK KM
PL SM ZM JM AO IP
AP TP WR ES SA
MS MW JW WI WW