Egzamin maturalny                                                      

  

Proszę o śledzenie informacji na temat organizacji egzaminu maturalnego na naszej stronie www i stronach:

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: https://www.cke.gov.pl/

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie:   https://oke.jaworzno.pl/Instrukcja organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w związku z występowaniem COVID

 


Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu
przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu
maturalnego w 2021 roku.

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów
pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 roku

 

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2021” obowiązująca w roku szkolnym
2020/2021

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu
ul. Krakowska 25, 42-439 Żarnowiec, tel.: 32 644 90 80, fax: (032)6473400, e-mail: zsr.zarnowiec@poczta.fm

Copyright by KRYSTIAN GRELA - wszelkie prawa zastrzeżone.

banner