Kwalifikacyjne kursy zawodowe

    

Godziny realizacji zajęć:

piątek:

 

w soboty i niedziele:

1) 15.00- 15.45

2) 15.50- 16.35

3) 16.40- 17.25

4) 17.30- 18.15

5) 18.20- 19.05

6) 19.10- 19.55

7) 20.00- 20.45

 

1) 8.00- 8.45

2) 8.50- 9.35

3) 9.40- 10.25

4) 10.30- 11.15

5) 11.20- 12.05

6) 12.10- 12.55

7) 13.00- 13.45

8) 13.50- 14.35

9) 14.40- 15.25

Zasady rekrutacji na kwalifikacyjny kurs zawodowy:

R.3 Prowadzenie      produkcji rolniczej ( zawód rolnik )

Dla osób posiadających wykształcenie co najmniej gimnazjalne lub podstawowe
i ukończone 18 rok życia.

Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie najpóźniej do 25 sierpnia 2019 roku kompletu dokumentów tj.

- wniosku

- świadectwa ukończenia szkoły

- zaświadczenia lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania    zawodu(opis charakterystyki zawodu i zagrożeń przy pobieraniu nauki  do pobrania w   szkole)

-profilu kandydata na kierowcę kat. T (do pobrania w Starostwie Powiatowym)

Zakończenie postępowania rekrutacyjnego i ogłoszenie i listy przyjętych nastąpi w dniu 28 sierpnia 2017 roku.

Liczba miejsc 24

W przypadku wolnych miejsc prowadzone będzie postępowanie uzupełniające.

Składanie dokumentów w postępowaniu uzupełniającym do dnia1 września 2019 roku, a zakończenie rekrutacji i końcowe ogłoszenie listy przyjętych w tym postępowaniu w dniu 4 września 2019 roku.

Spotkanie organizacyjne  i pierwsze zajęcia dla osób które zostały przyjęte  na kurs odbędzie się 8 września 2019 roku w szkole  . Wpis osoby zakwalifikowanej na kurs odbędzie się po wcześniejszym przedłożeniu wymaganych dokumentów.

1.  Kurs trwa 3 semestry. W programie kursu są następujące przedmioty : Podstawy działalności gospodarczej , Bhp w rolnictwie , Przepisy ruchu drogowego , Język obcy zawodowy , Produkcja roślinna , Produkcja zwierzęca , Technika w rolnictwie , Zajęcia praktyczne , bezpłatne szkolenie w zakresie prawa jazdy kat. T


A. Uczniowie i absolwenci szkół

Wyniki egzaminu oraz świadectwa potwierdzające kwalifikację w zawodzie będą do odbioru w szkołach w dniu 22 marca 2019 r. (piątek) w godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły.

Absolwenci szkół, którzy po raz kolejny przystąpili do egzaminu w sesji styczeń-luty 2019 r., zgłaszają się po odbiór wyników i świadectw do szkoły, w której zdawali część pisemną egzaminu. W przypadku gdy absolwent zdawał wyłącznie część praktyczną egzaminu zawodowego - zgłasza się do szkoły lub placówki, w której zdawał część praktyczną.

 

B. Absolwenci kursów kwalifikacyjnych i osoby przystępujące do egzaminu zawodowego eksternistycznie

Osoby, które przystąpiły do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na podstawie ukończenia kursów kwalifikacyjnych lub zdawały eksternistyczny egzamin zawodowy mogą odebrać wyniki oraz świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie osobiście w siedzibie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie, ul. Mickiewicza 4 od dnia 22 marca 2019 r.

22 marca 2019 r.  (piątek) wydawanie wyników i świadectw odbywać się będzie w godz. 7.30 – 16.00.

Od 25 marca wyniki i świadectwa będą wydawane w poniedziałki, środy i piątki w godz. 8.00-15.00.

Ze względu na ochronę Państwa danych osobowych OKE w Jaworznie nie udziela informacji o wynikach egzaminu telefonicznie lub pocztą elektroniczną (e-mailem).

Na pisemny wniosek zdającego wyniki i świadectwa zostaną wysłane pod wskazany adres przesyłką poleconą.

 

UWAGA:

Przypominamy, że zdający, którzy przystąpili do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2019 i nie zdali całości  lub jednej z  części egzaminu  mają prawo złożyć deklaracje do ponownego przystąpienia do tego egzaminu w sesji czerwiec-lipiec 2019 w terminie od 22 do 29 marca 2019 roku.

                        harmonogram KKZ 14

 

harmonogram KKZ 15 

 

harmonogram KKZ 16

 

        


Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu
ul. Krakowska 25, 42-439 Żarnowiec, tel.: 32 644 90 80, fax: (032)6473400, e-mail: zsr.zarnowiec@poczta.fm

Copyright by KRYSTIAN GRELA - wszelkie prawa zastrzeżone.

banner