Jan Paweł II, Karol Józef Wojtyła, święty Kościoła katolickiego, ur. 18 V 1920, Wadowice, zm. 2 IV 2005, Rzym, papież od 16 X 1978, teolog i filozof.

    Od 1938 studiował filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim; był aktorem (Studio 39, Teatr Rapsodyczny). Podczas II wojny światowej pracował fizycznie m.in. w kamieniołomach w Krakowie, jednocześnie 1941–45 przygotowując się do kapłaństwa (tajna nauka w seminarium w Krakowie); 1946 przyjął święcenia kapłańskie; 1946–48 studiował na Papieskim Uniwersytecie Św. Tomasza z Akwinu w Rzymie. Od 1954 wykładowca na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego i na Wydziale Filozoficznym KUL, od 1956 — zastępca profesora i kierownik Katedry Etyki KUL; od 1958 biskup, od 1963 arcybiskup metropolita krakowski; uczestniczył w pracach Soboru Watykańskiego II; od 1967 kardynał; pełnił funkcje przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski do Spraw Nauki Katolickiej oraz Rady Naukowej Episkopatu Polski. 16 X 1978 kolegium kardynalskie podczas konklawe wybrało Karola Wojtyłę na papieża, jako pierwszego od 1523 nie-Włocha. Wybierając imię „Jan Paweł” nowy papież nawiązał do swoich poprzedników. Sensacją stało się wybranie kardynała z kraju pozostającego pod władzą komunistyczną. Jan Paweł II szybko wzbudził w świecie, i to nie tylko katolickim, dużą sympatię, ale również tajoną wrogość, której wyrazem była próba zamordowania go 13 V 1981 na placu św. Piotra w Rzymie przez Turka Ali Agcę. Jego mocodawcy pozostali nieznani. Ciężko ranny papież powrócił jednak do zdrowia. Pontyfikat Jana Pawła II charakteryzowało otwarcie na dialog ze światem: liczne pielgrzymki zagraniczne (104), mediacje w sporach międzynarodowych, apele o pokój — orędzia na Światowy Dzień Pokoju, wspólne modlitwy z przedstawicielami innych wyznań i religii (m.in. Asyż 1986, Warszawa 1999), audiencje. Wśród podróży duszpasterskich Jana Pawła II szczególne znaczenie dla Polaków miały pielgrzymki do Polski (1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997, 1999, 2002). 24 XII 1999 uroczyście zainaugurował w Bazylice Św. Piotra obchody Wielkiego Jubileuszu Roku Świętego 2000 (zamknięte 6 I 2001). W 1993 został odznaczony Orderem Orła Białego; 2004 uhonorowany nagrodą Karola Wielkiego. 13 V 2005 papież Benedykt XVI wyraził zgodę na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II, który trwał od 28 VI 2005 do 14 I 2011. 1 V 2011 Jan Paweł II został beatyfikowany, natomiast 27 IV 2014 r. kanonizowany.

    W uroczystości nadania imienia Jana Pawła II szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu, wziął udział osobisty sekretarz Jana Pawła II, arcybiskup metropolita krakowski, kardynał Stanisław Dziwisz.                                                                      


Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu
ul. Krakowska 25, 42-439 Żarnowiec, tel.: 32 644 90 80, fax: (032)6473400, e-mail: zsr.zarnowiec@poczta.fm

Copyright by KRYSTIAN GRELA - wszelkie prawa zastrzeżone.

banner