Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla rolników                   red.  K. Grela

    

    16 lutego 2018 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu odbyło się spotkanie informacyjno - szkoleniowe dla rolników, zorganizowane przez Śląską Izba Rolniczą, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa OR w Częstochowie, Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie oraz Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zawierciu. Szkolenie obejmowało następujące zagadnienia:

1. Zmiany w zasadach składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich w 2018 roku. E - wniosek czyli dopłaty bezpośrednie przez Internet. Informacja na temat wszystkich działań uruchomionych w 2018 dla obszarów wiejskich prowadzonych przez AR i MR (modernizacja gospodarstw rolnych, młody rolnik).

2. Prawo wodne po nowemu i jego wpływ na aspekty działalności rolniczej.

3. „Zasady bioasekuracji w gospodarstwach prowadzących chów trzody chlewnej pod kątem zapobiegania ASF”.

4. Zmiany w Ustawie o Systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt w związku z wystąpieniem ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF)”.

5. Aktualne sprawy związane z Prawem Łowieckim (szkody łowieckie).


Studniówka 2018                                                                                                    red.  J. Witkowska

    
"Bo coś w szaleństwach jest z młodości..." Cytatem tym Monika i Artur uczniowie klas czwartych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu w dniu 27 stycznia 2018 r. rozpoczęli wieczór studniówkowy.
     W swoim wystąpieniu podsumowywali swój czteroletni pobyt w szkole, snuli refleksje i wspomnienia, składali podziękowania dla Dyrekcji, wychowawców klas, nauczycieli oraz rodziców. Następnie były kwiaty oraz muzyczna dedykacja dla wszystkich uczestników Studniówki - piosenka Maryli Rodowicz „Niech żyje bal”, którą zaśpiewała Alicja uczennica klasy czwartej Technikum Agrobiznesu.
    Po tym występie oficjalnego otwarcia Balu dokonała Dyrektor Szkoły Pani Ewa Śrubarczyk, witając w swoim imieniu nauczycieli, rodziców i uczniów klas czwartych: Technikum Agrobiznesu, Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Technikum Rolniczego, życząc wszystkim udanej zabawy i samych sukcesów na egzaminie dojrzałości.
 Na  koniec wystąpienia Pani Dyrektor wypowiedziała słowa, na które wszyscy z niecierpliwością  czekali:  Poloneza czas zacząć! W rytm utworu z filmu „Pan Tadeusz” młodzież rozpoczęła Studniówkę, odtańczony przez maturzystów Polonez podkreślił jej podniosły i uroczysty charakter .
    Po części oficjalnej, zgodnie z tradycją maturzyści zaprosili nauczycieli do wspólnego tańca. Następnie uczniowie Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Technikum Rolniczego w formie żartobliwo-poetyckiej podziękowali nauczycielom za  pracę i zaangażowanie w ich edukację.
Wspaniałą zabawę do białego rana zapewniła „KAPELA  ROY”. O uczestnikach balu nie zapomniał również  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Krzysztof Jurgiel,  kierując na ręce Pani Dyrektor list z życzeniami.

Otwarcie pracowni weterynaryjnej                                                    red.  A. Hajduga

   
   19 stycznia 2018 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanej części budynku szkolnego, w pełni wyposażonej pracowni weterynaryjnej oraz przekazanie sprzętu służącego praktycznej nauce zawodu. Uroczystość była zwieńczeniem marzeń o estetycznej, nowoczesnej szkole na miarę XXI wieku, która dzięki inwestycjom śmiało może konkurować na rynku edukacyjnym z innymi placówkami. Dzięki nowym, profesjonalnie wyposażonym pracowniom szkoła w Żarnowcu może zapewnić uczniom efektywne nauczanie, sukces na egzaminach zewnętrznych, lepszy start w życie. Uroczystość otwarcia była więc okazją, aby podziękować Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi za życzliwość, rozumienie potrzeb szkoły i wsparcie finansowe. Serdeczne podziękowania od całej społeczności szkolnej zostały złożone na ręce Pana Roberta Jakubika – zastępcy dyrektora do spraw oświaty rolniczej, który został uhonorowany medalem „Przyjaciela szkoły”. Tym szczególnym odznaczeniem uczniowie wyróżnili  Panią poseł na Sejm Ewę Malik, Pana ministra Krzysztofa Jurgiela, Pana ministra Rafała Romanowskiego i Pana wojewodę Mariusza Trepkę. Uroczystość zakończył występ artystyczny uczniów, którego hasłami przewodnimi były młodość, nowe możliwości i marzenia, które się spełniają. Widoczny na dekoracji napis: „szkoła marzeń”,  stanowił  tło dla piosenek i poezji, którymi młodzież wyraziła wdzięczność za piękną i nowoczesną szkołę, która pozwoli im się realizować, odnosić sukcesy.

Wycieczka do Krakowa                                                                                  red.  B. Karbownik

   
   16 stycznia 2018 r. uczniowie klasy II Technikum Weterynarii i Klasy I Technikum Agrobiznesu uczestniczyli w wycieczce programowej do Krakowa. Pierwszym etapem wyjazdu była wizyta na Uniwersytecie Rolniczym, gdzie uczniowie wysłuchali wykładu na temat przyczyn występowania i sposobów zapobiegania stresu u zwierząt. Zapoznali się również z ofertą edukacyjną UR. Następnie udaliśmy się na Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie odbyły się pokazy kriogeniczne, które składały się z krótkiego wykładu na temat historii skraplania gazów i zastosowania kriogeniki. Największe zainteresowanie wzbudziły przeprowadzone doświadczenia, przedstawiające niezwykłe właściwości azotu w niskich temperaturach. W czasie pobytu w Krakowie znalazł się także czas na krótki spacer po krakowskim Rynku.

Remont i doposażenie szkoły dzięki środkom                                 z Ministertswa Rolnictwa i Rozwoju Wsi                                                 red.  K. Grela

   
   Od września 2017 r. rozpoczęliśmy remont i doposażenie szkoły ze środków otrzymanych z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dzięki którym wykonane zostały następujące inwestycje:
- adaptacja pomieszczeń na pracownię weterynarii
- zakup sprzętu komputerowego
- odnowienie pomieszczeń szkolnych
- zakup samochodu osobowego przeznaczonego do nauki jazdy
- zakup ciągnika rolniczego przystosowanego do nauki jazdy
- przebudowa miejsca postojowego na samochody osobowe
- zakup wraz z dostawą 4-skibowego pługa
- zakup urządzenia diagnostycznego do ciągników i maszyn rolniczych z możliwością diagnostyki samochodów osobowych
- zakup i dostawa pomocy dydaktycznych tokarki CNC oraz frezarki
- zakup pomocy dydaktycznej - przyczepy 12T

Konkurs piosenki w języku angielskim                     red.  M. Kwarciak, M. Witkowska

        

        W czwartek 18 stycznia 2018 w naszej szkole po raz pierwszy odbył się Konkurs Piosenki Świątecznej w języku angielskim: Singigng Christmas”. Naszej społeczności zaprezentowała się młodzież ze Szkoły Podstawowej w Żarnowcu, Szkoły Podstawowej w Chlinie oraz wokalistki z Zespołu Szkół CKR w Żarnowcu. Jury konkursu nie miało łatwego zadania, gdyż wszyscy uczestnicy koncertowo wykonali wybrane przez siebie piosenki, a zgromadzona na sali publiczność każdego wykonawcę nagradzała gromkimi brawami. Świąteczna atmosfera konkursu skutecznie wyeliminowała tremę wśród uczestników i po raz kolejny okazało się, że muzyka to przede wszystkim fajna zabawa.

I miejsce zdobyła Julia Mazurek ze S.P. W Żarnowcu z piosenką: „ Let it snow „

II miejsce zdobyły ex aequo Julia Mikołajczyk ze S.P.W Żarnowcu z piosenką :”Merry christmas everyone”oraz Alicja Kubara z Z.Sz.CKR w Żarnowcu z utworem "When Christ was born.."

III miejsce zdobyła Natalia Kapusniak z piosenką” Last Christmas”

Jury wyróżniło również Wiktorię Sarwę ze S.P. W Chlinie za jej brawurowe wykonanie  utworu” Mary did you know”. Wszyscy nagrodzeni zostali upominkami.

W konkursie swoje talenty wokalne zaprezentowali również : Wiktoria Błaszczyk z Z.Sz. W Żarnowcu, Agnieszka Nowak z Z.Sz. w Żarnowcu, Zespół Wokalny ze S.P. W Chlinie w składzie: Małgorzata Słaboń, Tomasz Gomułka, Julia Woźny, Aleksandra Dąbrowa, i Maciej Guzek.

Wszystkim wokalistom serdecznie gratulujemy i zapraszamy za rok !

Jarmark Bożonarodzeniowy Pilica 2017                                                 red.  A. Gruca

   
    Boże Narodzenie, święto pełne uroku, zwłaszcza gdy białe i śnieżne.
Obchodzone w dniu 25 grudnia jest raczej symboliczną datą upamiętniającą narodziny Jezusa, gdyż faktyczna data Jego urodzin nie jest znana. W XVII wieku zaczęła kształtować się tradycja jaką znamy do dziś. Składają się na nią spotkania z rodziną przy wspólnych stołach,
zwłaszcza wigilijnym, na którym nie może zabraknąć opłatka, składanie sobie życzeń, obdarowywanie się prezentami, choinka i wspólne śpiewanie kolęd. W głównej mierze jest to święto rodzinne, ale do pięknej tradycji należy obecność na stole pustego nakrycia, czekającego na niespodziewanego gościa. Tradycją stały się także jarmarki świąteczne. W dniu 10.12.2017 roku Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu, uczestniczył w Jarmarku Bożonarodzeniowym w gminie Pilica. Odbył się on na płycie głównej rynku w Pilicy. Brało w nim udział wiele środowisk, koła gospodyń wiejskich, szkoły z terenu całej gminy oraz indywidualni wystawcy. My także uczestniczyliśmy w kiermaszu by promować nasza szkołę, tradycje i kulturę naszego regionu. Uczniowie samodzielnie wykonali na ten cel ozdoby świąteczne, drewniane aniołki, choinki, bombki, sianko, pierniczki stroiki świąteczne. Mimo ujemnej temperatury jaka panowała podczas Jarmarku wszystko odbyło się w miłej i świątecznej atmosferze. Wszystkim dziękujemy za udział i Do Siego Roku!!!

Porozumienie z Śląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego              red.  K. Grela

   
    7 grudnia gościliśmy w naszej szkole Pana Marka Dziubka, dyrektora Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie. Tego samego dnia zawarta została również umowa o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu a Śląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Częstochowie. Dyrektorzy obu placówek, w obecności uczniów, podpisali stosowane porozumienie, wyjaśniając wcześniej na czym będzie polegać przyszła współpraca. Głównymi jej obszarami będą: współorganizacja olimpiad, konkursów, wystaw, pokazów z branży rolnej, współorganizacja szkoleń kwalifikowanych; organizacja prelekcji i szkoleń dla uczniów z udziałem przedstawicieli ODR na terenie szkoły; organizacja wizyt studyjnych, prelekcji, warsztatów dla uczniów szkoły na terenie ODR oraz jednostkach współpracujących z ODR; organizacja seminariów i szkoleń na terenie szkoły dla absolwentów szkoły oraz mieszkańców okolicznych miejscowości; udział w realizacji projektów z udziałem środków Unii Europejskiej; współpraca w zakresie doradztwa rolnego; współpraca w zakresie promocji terenów wiejskich oraz działalności rolniczej; współpraca w zakresie upowszechniania innowacyjności w rolnictwie oraz  promowania działalności pozarolniczej na terenach wiejskich.

VI Mikołajkowy Turniej Futsalu                                                                           red.  K. Grela

   
    7 grudnia samorząd uczniowski zorganizował szóstą już edycję Mikołajkowego Turnieju Futsalu. W rozgrywkach wzięło udział osiem drużyn, podzielonych na dwie grupy. Dwa najlepsze zespoły z każdej grupy awansowały do półfinału (klasa IV i II Technikum Agrobiznesu oraz III Technikum Mechanizacji Rolnictwa i IV Technikum Mechanizacji Rolnictwa/Technikum Rolniczego). Po emocjonujących meczach, w finale znalazły się klasy III i IV Mechanizacji Rolnictwa. Mecz zakończył się wynikiem 1:1, dlatego do wyłonienia zwycięzcy potrzebne były rzuty karne, w których 2:1 wygrali zawodnicy klasy III Technikum Mechanizacji Rolnictwa. Serdecznie gratulujemy zwycięskiej drużynie oraz dziękujemy wszystkim uczestnikom rozgrywek.

Mikołajki                                                                                           red.  K. Grela

   
    Tradycyjnie 6 grudnia obchodziliśmy w naszej szkole Mikołajki. W tym roku uczniowie byli bardzo grzeczni, dlatego Mikołaj musiał skorzystać z pomocy dwóch Mikołajek, aby sprawnie rozdać prezenty. W asortymencie świętego były także rózgi, ale na szczęście nie musiał z nich często korzystać.


Wycieczka do Warszawy                                                                                     red.  W. Błaszczyk

   
    Dnia 18.10.2017r uczniowie klas I i II Technikum Agrobiznesu  uczestniczyli w wycieczce do Warszawy. Wyjazd odbył się w godzinach wczesnorannych. O 5:30 wszyscy musieli stawić się w miejscu zbiórki. Celem podróży było zwiedzenie pałacu w Wilanowie, zapoznanie się  z Giełdą Papierów Wartościowych, a także poznanie wybranych zabytków stolicy.
    Pierwszym punktem wyprawy był Wilanów. Na początku wszyscy otrzymali karty pracy wraz z informacjami dotyczącymi pałacu i z ogromnym zainteresowaniem wysłuchiwali pani przewodnik, która bogato przedstawiła historię tej budowli. To tutaj mieszkał nasz wybitny król a zarazem hetman Jan III Sobieski, stąd wyruszył na wojnę do Wiednia. Na ścianach widniały płaskorzeźby czterech żywiołów: ziemi, wody, ognia i powietrza. Na sufitach natomiast można było dostrzec cztery pory roku: wiosnę, lato, jesień i zimę. Po odbyciu ciekawej lekcji historii uczestnicy wycieczki udali się na przechadzkę po Ogrodach Wilanowskich. Następnie udali się na Warszawską Starówkę, po której spacerowali robiąc zdjęcia, a pogoda zachęcała do tego. Był tam także czas na posiłek.
    Kolejnym punktem wycieczki, była Giełda Papierów Wartościowych. Jest to instytucja zajmująca się obrotem papierami wartościowych (takimi jak: akcje, obligacje itp.), oraz niebędących papierami wartościowymi innych opcji lub kontraktów terminowych, dopuszczonych do obrotu giełdowego. Pani przewodnik opowiedziała co, jak i po co dzieje się w tym budynku. Jest to jedna z najważniejszych instytucji we współczesnej gospodarce. Uczniowie zapoznali się z prezentacją multimedialną i nauczyli się wielu potrzebnych pojęć związanych z rynkiem kapitałowym. Pod koniec wycieczki wstąpili jeszcze coś zjeść i pełni nowych wrażeń wrócili do domu. To był wspaniały dzień!

Święto Niepodległości i ślubowanie klas pierwszych red. A. Florek, I. Kłysińska-Łysek

    W piątek 10 listopada 2017r. w naszej szkole uczciliśmy 99 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji uczniowie klas drugich przygotowali akademię, podczas której zaprezentowali program artystyczny o treści patriotycznej. Akademię uświetniły swoim występem wokalistki z kl. IV TA. Uroczystość ta połączona była ze ślubowaniem klas pierwszych. Tekst roty wygłosili uczniowie Technikum Weterynarii, Technikum Agrobiznesu i Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki. Po zakończeniu akademii został wyświetlony film 1920 Bitwa Warszawska.
    Nauczyciele i uczniowie włączyli się także w lokalne obchody Święta Niepodległości. W sobotę 11 listopada po uroczystej Mszy Świętej za Ojczyznę, która została odprawiona w Kościele Parafialnym w Żarnowcu z udziałem pocztu sztandarowego z naszej szkoły, delegacje nauczycieli złożyły kwiaty pod tablicą pamiątkową poświęconą Janowi Pawłowi II oraz pod płytą upamiętniającą rozstrzelanych przez hitlerowców mieszkańców Żarnowca i okolicznych wsi podczas dwóch masowych egzekucji.

Nasz uczeń stypendystą Prezesa Rady Ministrów                     red.  K. Grela

   
        8 listopada 2017 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Będzinie, odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2017/2018. W tej edycji stypendium otrzymał uczeń Technikum Mechanizacji Rolnictwa Karol Rawecki. Serdecznie gratulujemy Karolowi wspaniałych wyników w nauce i życzymy dalszych sukcesów, które z pewnością zaowocują kolejnymi wyróżnieniami.

Warsztaty taktyczne - jesień 2017                                    red.  W. Witkowski

   
    Instruktorzy ze Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy Wojska Polskiego w dniach  23-25  Października zorganizowali  Obóz dla członków Formacji  Wojskowej. Na obozie obowiązywały regulaminy i dyscyplina wojskowa. O 6-ej rano była pobudka, od 6,20 –7.00 zaprawa poranna, następnie toaleta i śniadanie. Od 8,00 następował wymarsz na zajęcia terenowe.
    W pierwszym dniu w godzinach dopołudniowych uczniowie doskonalili swoje umiejętności z zakresu działania Drużyny czyli najmniejszego pododdziału występujący w większości rodzajów wojsk.
Następnie wyruszyli na kilkugodzinny  marsz ubezpieczony doskonaląc w nim: ustawianie plutonu w szyku marszowym, nabranie odpowiednich odległości, obserwacje wyznaczonych sektorów, kontrole ugrupowania, przekazywanie sygnałów dowodzenia i działania szperaczy. Wieczór rozpoczął się apelem, na którym omówione były i przećwiczone  - zasady musztry, zasady pełnienia służby dyżurnej i wartowniczej, typy i rodzaje alarmów. Kolejny dzień zajęć poświęcony był szkoleniu strzeleckiemu przypomniane zostały postawy strzeleckie, i uczniowie po krótkim treningu statycznym i dynamicznym, przeszli do konkursu  strzelania dynamicznego. W tej sprawnościowej potyczce, na którą składał się tor przeszkód i strzelanie z trzech postaw liczyła się sprawność fizyczna i celne oko. Najlepiej w tej konkurencji poradziła sobie Monika jak przystało na dowódcę Formacji Wojskowej osiągnęła najlepszy czas na torze przeszkód i miała 100% skuteczność w strzelaniu. Po tej próbie sprawności przyszedł czas na długo oczekiwany trening strzelecki przy użyciu markerów Paintball. Wieczorem odbył  się apel na którym podsumowano zajęcia. W ostatnim dniu obozu odbyły się zajęcia z Technik Interwencyjnych i bytowania w terenie leśnym, oraz budowa bazy doraźnej.

III edycja konkursu Praktyka i bezpieczeństwo w rolnictwie red. 

                    
     20 października 2017 roku odbyła się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  w Żarnowcu III edycja konkursu „Praktyka i bezpieczeństwo w rolnictwie”. Nasza szkoła jest inicjatorem i zarazem gospodarzem konkursu, którego ideą jest propagowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie. W tym roku do rywalizacji stanęli uczniowie  z pięciu szkól rolniczych: Nakła Śląskiego, Sandomierza, Sichowa Dużego, Piotrkowic Małych i Żarnowca. Zawodnicy musieli wykazać się wiedzą teoretyczną i praktyczną. Wyniki konkursu przedstawiają się następująco: I miejsce – Żarnowiec, II – Sandomierz, III – Sichów Duży, IV – Nakło Śląskie, V – Piotrkowice Małe. Zwycięzcą części teoretycznej Mateusz Partyka. Nagrodzeni również zostali najlepsi zawodnicy poszczególnych konkurencji: Kamil Sołtysik („Jazda sprawnościowa ciągnikiem   z przyczepami”), Mateusz Iwan („Jazda sprawnościowa wózkiem widłowym”), Jakub Gałązka („Obsługa i użytkowanie ciągnika z ładowaczem czołowym”), Kamil Sołtysik  i Oliwer Kokoszka („Jazda sprawnościowa kombajnem zbożowym”). Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i zapraszamy za rok. Mamy nadzieję, że konkurs wpisze się na stałe w tradycję naszej szkoły i będzie cieszył się coraz większym zainteresowaniem. Promuje przecież ważne dla nas wszystkich kwestie: zachowanie bezpieczeństwa w poruszaniu się maszynami rolniczymi w ruchu drogowym oraz typowych pracach rolniczych. Dziękujemy głównemu  patronowi konkursu, Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz wszystkim sponsorom, bez których nie udałoby się zrealizować tak ważnego przedsięwzięcia.

Dzień Edukacji Narodowej oraz Dzień Papieża JPII            red.  K. Grela

   
    W połowie października nasza społeczność szkolna przeżywała dwie ważne uroczystości – Dzień Edukacji Narodowej (14 X) oraz Dzień Papieża Jana Pawła II (16 X). Uczniowie, pod kierunkiem ks. Jacka Klanowskiego oraz Krystiana Greli, przygotowali z tej okazji akademię. Postać naszego świętego patrona, który także był nauczycielem, stanowiła przewodni motyw obchodów. Podczas akademii samorząd uczniowski złożył nauczycielom pracującym w naszej szkole serdeczne podziękowania oraz wręczył słodkie upominki. Zwieńczeniem uroczystości było złożenie kwiatów przed wizerunkiem Jana Pawła II oraz udział w mszy świętej.


Próbny alarm przeciwpożarowy                                           red.  A. Ptak

                    
     W dniu 12.10.2017 roku o godz. 11.00 został przeprowadzony próbny alarm przeciwpożarowy dla uczniów i pracowników Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu. Uczniowie oraz pracownicy ewakuowali się na plac szkolny. Przewodniczący poszczególnych klas złożyli raport obecności uczniów przewodniczącej samorządu szkolnego, która przedstawiła dane o ilości  obecnych uczniów Pani Dyrektor. Ewakuacja odbyła się sprawnie i szybko. Po skończonej ewakuacji uczniowie powrócili do klas.

Ślubowanie nauczycieli                                                      red. J. Kijowski

                    
     Uroczyste złożenie ślubowania i wręczenia aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego i dyplomowanego nauczycielom zatrudnionym w szkołach dla których Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest organem prowadzącym oraz organem sprawującym nadzór pedagogiczny.


Wycieczka do Kombinatu Rolnego Kietrz                        red. T. Pustułka

                    
     W wycieczce tej brali udział uczniowie  naszej szkoły z klasy pierwszej o profilu Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki oraz nauczyciele: Tomasz Pustułka i Zbigniew Midro. Kombinat Rolny Kietrz znajduje się w województwie opolskim i gospodaruje na jednych z najlepszych gruntów w Polsce. Na dzień dzisiejszy Spółka dzierżawi od KOWR 8252 ha gruntów ogółem. Użytki rolne obejmują 8582 ha, z czego grunty orne stanowią 7941 ha, a użytki zielone 341 ha. Powierzchnia gruntów ornych zlokalizowana jest na 77 polach zmianowania, a średnia wielkość pola wynosi 103 ha. Uczniowie zapoznali się z funkcjonowaniem spółki, obejrzeli najnowocześniejszy sprzęt w tej części Polski oraz zobaczyli najnowocześniejszą oborę i halę udojową na 60 krów typu karuzela w tej części Europy. Chłopaki mieli także okazję zobaczyć zbiór i zakiszanie kiszonki z kukurydzy oraz jednoetapowy zbiór buraków cukrowych. Dzięki uprzejmości Pana Prezesa mieliśmy okazję także zobaczyć linie do czyszczenia i zaprawiania materiału siewnego oraz bazę zbożową.

Wycieczka do firmy Amplus                                                  red. Z. Midro

                    
     W wycieczce tej brali udział uczniowie z klasy czwartej o profilu Technik Mechanizacji Rolnictwa/Technik Rolnik oraz nauczyciele: Zbigniew Midro i Artur Ściański. Firma Amplus posiada   w swojej ofercie owoce i warzywa ponad 1600 producentów z całego świata, bogate zaplecze logistyczne, technologiczne i magazynowe oraz organizuje około 1000 dostaw miesięcznie. Spółka Amplus wraz ze spółką powiązaną – Grupą Producentów Amplus Sp. z o.o. – dysponują powierzchnią liczącą około 40 000 m2, w tym 28 000 m2 w obiekcie Prandocin, oraz 12 000 m2 w macierzystym obiekcie Niegardów. W skład infrastruktury firmy wchodzi najnowocześniejsza w Polsce i jedna z najnowocześniejszych w Europie, spełniająca najwyższe standardy baza przechowalniczo – chłodnicza w Prandocinie-Iłach. Obiekt Prandocin to między innymi 17 chłodni, każda z komór to pojemność        1 000 ton oraz możliwość sterowania atmosferą, temperaturą i poziomem wilgotności. To także tysiące metrów hal produkcyjnych, 31 rampy załadunkowo-rozładunkowych, oraz 5 000 m2 nowoczesnej infrastruktury biurowej. Amplus to również własna flota wysokiej klasy samochodów chłodni, pozwalających utrzymywać najwyższą jakość produktu w drodze do Klienta. Uczniowie zapoznali się z funkcjonowaniem firmy Amplus, którą przedstawił Pan Tadeusz Kozera, dowiedzieli się bardzo interesujących i innowacyjnych informacji dotyczących uprawy i ochrony warzyw, obejrzeli nowoczesną bazę przechowalniczo – chłodniczą w Prandocinie oraz obiekt w Niegardowie gdzie znajdują się linie do pakowania i sortowania warzyw.

Wycieczka do TOP FARMS GŁUBCZYCE                             red. Z. Midro

                    
     W dniu 20 września 2017r. pomimo nie sprzyjającej pogody zorganizowana była wycieczka do TOP FARMS GŁUBCZYCE. W wycieczce tej brali udział uczniowie  naszej szkoły z klasy drugiej o profilu Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki oraz nauczyciele: Zbigniew Midro i Sławomir Mazurek. Top Farms Głubczyce znajduje się w południowej części województwa opolskiego i gospodaruje na jednych z najlepszych gruntów w Polsce. Głównymi kierunkami aktywności Spółki są produkcja zbóż, rzepaku, ziemniaków, buraków oraz produkcja mleka. Każdego roku Top Farms Głubczyce posiada w ofercie ok. 40 tys. ton zbóż, 6 tys. ton rzepaku, 10 tys. ton kukurydzy, 50 tys. ton buraków cukrowych oraz 35 tys. ton ziemniaków. Spółka jest jednym z największych w kraju producentem mleka. Posiada liczące ok. 2 500 sztuk krów mlecznych stado produkujące ponad 22 mln litrów mleka rocznie. Uczniowie zapoznali się z funkcjonowaniem spółki, obejrzeli nowoczesny sprzęt oraz zobaczyli sortownie i chłodnie na ziemniaki.

Centralna Inauguracja Roku Szkolnego 2017/2018 Szkół Rolniczych  

                    
     11 września 2017 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Sejnach odbyła się Centralna Inauguracja Roku Szkolnego 2017/2018 Szkół Rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.Nowy Rok Szkolny 2017/2018 rozpoczęty!                        red. A. Hajduga

                    
     Msza święta i akademia uroczyście otworzyły ny rok szkolny w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu, który wprowadza wiele zmian. Nowa nazwa szkoły oraz nowa Pani dyrektor Ewa Śrubarczyk rozpoczynają ny okres w historii szkoły. Nauczyciele, rodzice oraz cała społeczność szkolna życzyli Pani dyrektor pomyślności oraz samych sukcesów w pracy. Gorące podziękowania natomiast zostały złożone na ręce  byłego dyrektora Pana Wojciecha Bieńka oraz odchodzącego na emeryturę Pana Józefa Talika. Pani dyrektor wyraziła nadzieję, że będzie to rok wytężonej nauki i pracy, ale także zdobywania ciekawych doświadczeń, nowych umiejętności oraz rozwijania zainteresowań. 
    Akademię inaugurującą nowy rok szkolny przygotowali uczniowie i wychowawcy klas drugich. Młodzież pożegnała letnie wakacje i życzyła wszystkim udanego i owocnego roku szkolnego. Podczas akademii zostały również upamiętnione wydarzenia Września 1939 roku. Prezentacja przygotowana przez pana Krystiana Grelę przypomniała te tragiczne wydarzenia naszej historii.

Dożynki Jasnogórskie                                                            red. K. Grela

                    
     W dniach 2-3 września 2017 r. odbyły się Dożynki Jasnogórskie. W uroczystościach nie mogło zabraknąć przedstawicieli naszej szkoły, na czele z Panią dyrektor. Wzięliśmy udział w przemarszu pocztów sztandarowych, zaprezentowaliśmy przygotowany specjalnie na tę okazję wieniec dożynkowy oraz złożyliśmy w imieniu naszej społeczności szkolnej dary ołtarza.


Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu
ul. Krakowska 25, 42-439 Żarnowiec, tel.: 32 644 90 80, fax: (032)6473400, e-mail: zsr.zarnowiec@poczta.fm

Copyright by KRYSTIAN GRELA - wszelkie prawa zastrzeżone.

banner