Kalendarium szkoły                                                         

1961   Powołanie dwuletniej Szkoły Przysposobienia Rolniczego

Rok 1977-78    Remont i adaptacja byłego budynku Gromadzkiej Rady Narodowej na cele szkolne dla potrzeb Zasadniczej Szkoły Rolniczej

Rok 1987-88   Budowa Garaży Szkolnych

Rok 1993  Uruchomienie Liceum Zawodowego

Rok 1994   Rozpoczęcie rozbudowy Szkoły

Rok 1996   Utworzenie Technikum Hodowli Koni i oddanie do użytku części dydaktycznej szkoły oraz pierwsza studniówka i matura w naszej szkole - profil rolniczy

Rok 1997   Powołanie Liceum Agrobiznesu i utworzenie decyzją Ministra Rolnictwa Zespołu Szkół Rolniczych w Żarnowcu

Rok 1998  Rozpoczęcie współpracy ze Szkołą Rolniczą w Minogoszczy na Ukrainie, wymiana uczniów. Udział naszych uczniów w ogólnopolskim finale Olimpiady Młodych Producentów Rolnych

Rok 1998  Utworzenie Centrum Kształcenia Ustawicznego

Rok 1999  Uruchomienie trzyletniego Technikum Rolniczego dla Dorosłych. Ponowny udział naszych uczniów w ogólnopolskim finale Olimpiady Młodych Producentów Rolnych

2000  Doposażenie szkoły w sprzęt komputerowy i pomoce dydaktyczne

Rok 2001  Udział szkoły w programie Leonardo da Vinci i wyjazd młodzieży na praktyki do Włoch. Pierwsze studniówki i pierwsza matura profilu Technikum Hodowli Koni

Rok 2002  Pierwsza studniówka dla profilu Agrobiznes. Pierwsza matura w Technikum dla Dorosłych. Pierwsza matura profilu Agrobiznes

Rok 2003  Rozpoczęcie programu Socrates Comenius. Nowa pracownia komputerowa ufundowana przez MENiS.

Rok 2004  Oddanie do użytku hali sportowej dla potrzeb szkoły.

Rok 2005  Oddanie do użytku drugiej pracowni komputerowej ufundowanej przez EFS.

Rok 2007  Oddanie do użytku pracowni chemicznej.

21 kwietnia 2009  Nadanie imienia Jana Pawła II szkołom wchodzącym w skład ZSRCKU.

Czerwiec 2009  ZSRCKU organizatorem XIII finału Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego.

Lata 2009 - 2011  Udział ZSRCKU w programie Sokrates Comenius: "Duma i Uprzedzenia" - pokonywanie stereotypów.

Rok 2010  Powstanie sekcji Ju-Jitsu; sukcesy reprezentantów szkoły na arenie krajowej i europejskiej.

Rok 2010  Rozpoczęcie budowy hali maszyn.

Rok 2012  Oddanie do użytku hali maszyn.

Rok 2017  Zespół Szkoł Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu staje się szkołą ministerialną, podległą Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który staje się organem prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny dla szkoły.


Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu
ul. Krakowska 25, 42-439 Żarnowiec, tel.: 32 644 90 80, fax: (032)6473400, e-mail: zsr.zarnowiec@poczta.fm

Copyright by KRYSTIAN GRELA - wszelkie prawa zastrzeżone.

banner