Gospodarstwo szkolne                                                      

 

    Szkoła posiada gospodarstwo rolne o powierzchni 45 ha. Są to grunty orne od klasy I - najlepszej do klasy VI -najsłabszej. Grunty te znajdują się w Udorzu oraz w Żarnowcu. Mając na uwadze właściwości gleb oraz dobro roślin, w płodozmianie stosowane są następujące uprawy: żyto ozime, żyto hybrydowe, owies, pszenica ozima, pszenżyto ozime, łubin, rzepak, rzepak hybrydowy, jęczmień jary oraz ziemniaki.
   W roku szkolnym 2012/2013 w gospodarstwie szkolnym zaplanowano następujące uprawy:

    1.      Rzepak - 24 ha

    2.      Pszenica ozima - 9 ha

    3.      Żyto hybrydowe - 2 ha

    4.      Żyto ozime - 6 ha

    5.      Łubin – 1 ha - (planowane)

    6.      Ziemniaki -1 ha - (planowane)


    Zabiegi agrotechniczne przeprowadzane są podczas zajęć praktycznych, gdzie młodzież wraz z nauczycielami prowadzącymi wykonuje pracę doskonaląc technikę oraz sposób wykonania.
    Podczas układania płodozmianu korzystamy z doświadczenia pracowników naukowych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz naszych nauczycieli, którzy posiadają własne gospodarstwa rolne.
    Jesienią tego roku planujemy, przy współpracy z Uniwersytetem Rolniczym, utworzyć poletka doświadczalne, na których będą uprawiane różne odmiany pszenicy oraz pszenżyta. Szkoła ma już doświadczenie w prowadzeniu takich poletek, dzięki którym młodzież ma możliwość porównać, jaki wpływ ma gleba, nawożenie i stosowanie środków ochrony roślin na różne odmiany zbóż. Dodatkowo, podczas zajęć praktycznych, młodzież uczy się mechanizacji uprawy gleby
pługami wieloskibowymi oraz obracalnymi (podorywka, orka przedsiewna, orka przedzimowa - ziębl, orka odwrotka, orka wiosenna).
    Do prac polowych wykorzystujemy sprzęt rolniczy, w który jest zaopatrzona szkoła. Przygotowaniem sprzętu (konserwacja, przegląd, regulacja) zajmują się uczniowie z nauczycielami mechanizacji rolnictwa podczas zajęć praktycznych.


Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu
ul. Krakowska 25, 42-439 Żarnowiec, tel.: 32 644 90 80, fax: (032)6473400, e-mail: zsr.zarnowiec@poczta.fm

Copyright by KRYSTIAN GRELA - wszelkie prawa zastrzeżone.

banner