Egzamin zawodowy                                                     

     

informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

 

harmonogram

 

Terminy egzaminów zawodowych w sesji styczeń-luty 2018 r.

 

Część praktyczna egzaminu

 

Technik mechanizacji rolnictwa:

M.43 – 10 stycznia 2018 r., godzina 13.00, sala nr 3 (nad halą maszyn)

 

Technik weterynarii:

R.09 10 stycznia 2018 r., godzina 9.00, sala nr 3 (nad halą maszyn)

 

Technik agrobiznesu:

R.03 -  27 - 29 stycznia 2018 r., godz. 9.00 lub 15.00, sala nr 2 (zgodnie z harmonogramem       
                                                        przeprowadzania części praktycznej)

R.06 – 10 stycznia 2018 r., godz. 13.00, sala nr 2 (hala sportowa)

 

Technik rolnik:

R.16 – 10 stycznia 2018 r., godz. 13.00, sala nr 2 (hala sportowa)

                                                godz. 13.00, sala nr 4

 

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:

R.03 (KKZ 8, KKZ 9, KKZ 10)        29 stycznia - 5 lutego 2018 r., godz. 9.00 lub 15.00 sala nr 2 (zgodnie       
                                                          z harmonogramem przeprowadzania części praktycznej)

 

 

Część pisemna egzaminu


Technik mechanizacji rolnictwa:

M.01 – 11 stycznia 2018 r., godz. 10.00, sala nr 1 (hala sportowa)

M.02 – 11 stycznia 2018 r., godz. 12.00, sala nr 1 (hala sportowa)

M.43 – 11 stycznia 2018 r., godz. 14.00, sala nr 1 (hala sportowa)

 

Technik weterynarii:

R.09  11 stycznia 2018 r., godz. 10.00, sala nr 1 (hala sportowa)

 

Technik agrobiznesu:

R.03 -  11 stycznia 2018 r., godz. 10.00, sala nr 3 (nad halą maszyn)

R.06 – 11 stycznia 2018 r., godz. 12.00, sala nr 1 (hala sportowa)

 

Technik rolnik:

R.16 – 11 stycznia 2018 r., godz. 12.00, sala nr 1 (hala sportowa)

R.03 – 11 stycznia 2018 r., godz. 10.00, sala nr 3 (nad halą maszyn)                                               

 

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:

R.03 (KKZ 8, KKZ 9, KKZ 10)    –    11 stycznia 2018 r., godz. 10.00, sala nr 1 (hala sportowa)

                                                                                                                                                                     

 

WYKAZ MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH:

CZEŚĆ PISEMNA link

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA  link

 

PROSZĘ PAMIĘTAĆ O DOKUMENCIE TOŻSAMOŚCI ZE ZDJĘCIEM I NR PESEL ORAZ CZARNYM DŁUGOPISIE !!!! 

PROSZĘ O POJAWIENIE SIĘ NAJPÓŹNIEJ PÓŁ GODZINY PRZED EGZAMINEM !!!

 

 Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty*.

 

wykaz materiałów pomocniczych w części praktycznej:

 

M.43

Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

 

R.06

Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

kalkulator prosty*

 

R.16

Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

kalkulator prosty*

 

Wykaz turniejów i olimpiad zwalniających z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2014 r. 

\
  


Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu
ul. Krakowska 25, 42-439 Żarnowiec, tel.: 32 644 90 80, fax: (032)6473400, e-mail: zsr.zarnowiec@poczta.fm

Copyright by KRYSTIAN GRELA - wszelkie prawa zastrzeżone.

banner