Dokumenty wewnątrzszkolne                                                 

   


zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

dni wolne od zajęć lekcyjnych 2019/2020

kalendarz roku szkolnego

procedura monitorowania frekwencji uczniów

koncepcja pracy szkoły

 

wieloletni plan doskonalenia zawodowego nauczycieli

 

wzór zgłoszenia roszczenia z ubezpieczenia NW

 

statut Technikum

 

regulamin wycieczek   

 

karta wycieczki, program oraz lista uczestników

wzór zgody rodziców na wycieczkę

 

oświadczenie pełnoletniego uczestnika wycieczki/wyjścia

 

decyzja o zwolnieniu z wf

 

tryb postępowania w/s ubiegania się o zwolnienie z wf

 

wniosek do dyrektora o zwolnienie z wf 

 


Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu
ul. Krakowska 25, 42-439 Żarnowiec, tel.: 32 644 90 80, fax: (032)6473400, e-mail: zsr.zarnowiec@poczta.fm

Copyright by KRYSTIAN GRELA - wszelkie prawa zastrzeżone.

banner