Sukces naszych maturzystów                                                           red. 

                    
    Tegoroczna matura w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu zakończyła się ogromnym sukcesem. Prawie wszyscy uczniowie przystępujący do egzaminu zaliczyli go pozytywnie. Wynik ten uplasował naszą szkołę na pierwszym miejscu w rankingu zdawalności matury na poziomie Technikum w powiecie zawierciańskim oraz pozwolił wyróżnić ją wśród innych ościennych szkół z terenu Miechowa, Olkusza i Wolbromia. Zdawalność żarnowieckich maturzystów wyniosła 78,9% i przewyższyła średnią zdawalność uczniów w województwie śląskim prawie o 10 punktów procentowych.  Sukces ten należy zawdzięczać przede wszystkim ciężkiej, mozolnej pracy zarówno nauczycieli jak i uczniów. Tegoroczni żarnowieccy maturzyści udowodnili, że sukces można osiągnąć zdobywając wykształcenie nie tylko w renomowanej, miejskiej szkole, ale przede wszystkim w małej, lokalnej, wiejskiej szkole. Uczniowie zgodnie podkreślili, że zarówno ciężka, systematyczna praca, jak również dobry klimat panujący w szkole oraz życzliwość, zrozumienie i postawy nauczycieli wierzących   w potencjał uczniów pozwoliły im wspiąć się na szczyt możliwości. Maturzyści zamierzają kontynuować naukę na wybranych kierunkach studiów wyższych.

Finał krajowy MTM                                                                            red. 

                    
    W Zespole Szkół RCKU w Żarnowcu funkcjonuje Spółdzielnia Uczniowska „Damy Radę”. W ramach działalności spółdzielni, grupa uczniów wraz z opiekunami Panią Olgą Konieczną oraz Iwoną Bartos, przez cały rok szkolny zaangażowana jest w prowadzenie szkolnego sklepiku. Sklepik jest dla uczniów miejscem zdobywania nowych doświadczeń, a zarazem miejscem gdzie mogą nauczyć się pracy w grupie. Całoroczna praca i współudział w zadaniach i obowiązkach, zostały nagrodzone wyjazdem finansowanym ze środków wypracowanych przez uczniów w sklepiku. Uczniowie wraz z opiekunami spędzili udany, pełen atrakcji dzień w parku rozrywki Energylandia w Zatorze. Humory i pogoda dopisały, a uczniowie chętnie wrócą do „sklepikowych” obowiązków w po wakacjach.

Wycieczka do Energylandii                                                               red. 

                    
    W Zespole Szkół RCKU w Żarnowcu funkcjonuje Spółdzielnia Uczniowska „Damy Radę”. W ramach działalności spółdzielni, grupa uczniów wraz z opiekunami Panią Olgą Konieczną oraz Iwoną Bartos, przez cały rok szkolny zaangażowana jest w prowadzenie szkolnego sklepiku. Sklepik jest dla uczniów miejscem zdobywania nowych doświadczeń, a zarazem miejscem gdzie mogą nauczyć się pracy w grupie. Całoroczna praca i współudział w zadaniach i obowiązkach, zostały nagrodzone wyjazdem finansowanym ze środków wypracowanych przez uczniów w sklepiku. Uczniowie wraz z opiekunami spędzili udany, pełen atrakcji dzień w parku rozrywki Energylandia w Zatorze. Humory i pogoda dopisały, a uczniowie chętnie wrócą do „sklepikowych” obowiązków w po wakacjach.

Warsztaty taktyczne                                                                          red. 

                    
    Członkowie formacji wojskowej uczestniczyli w warsztatach taktycznych w terenie pustynnym. Tematami przewodnimi były zajęcia saperskie - okopywanie terenoznawstwo z wykorzystaniem Kompasu i busoli jak i również taktyka pola walki.

Na zakończenie odbył się letni trójbój obronny na który składały się strzelanie bieg i rzut granatem.    

Spotkanie z przedstawicielami ŚODR w Częstochowie                  red. 

                    
    W dniu 24.05.17 odbyło się w naszej szkole spotkanie, które z ramienia Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie przeprowadzili p. Anna Kowalska-Fert i p. Jacek Lupa. Tematem szkolenia było zagadnienie „sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR)”. Uczestnikami spotkania byli uczniowie klas II i III naszego Zespołu Szkół, którzy z zainteresowaniem wysłuchali całej prezentacji. Celem głównym SIR jest wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich. Sieć funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i ma charakter otwarty – jej partnerami mogą być m. in. Rolnicy, grupy rolników, posiadacze lasów, przedsiębiorcy sektora rolniczego i spożywczego, instytuty i uczelnie wyższe, doradcy i wszystkie inne podmioty zaangażowane w rozwój rolnictwa oraz obszarów wiejskich.     

XXI Wojewódzki Finał Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego    red. 

                    
    W dniu 20.05.2017 r. w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego, przeprowadzono XXI Wojewódzki Finał Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego, w którym uczestniczyło 10 drużyn. Celem Turnieju jest popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej znajomości przepisów o ruchu drogowym i wiedzy motoryzacyjnej, propagowanie kulturalnego i bezpiecznego zachowania się jako uczestnika ruchu drogowego, propagowanie pozytywnych wzorców zachowań, propagowanie i popularyzacja wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz przygotowanie do uczestnictwa w uprawianiu sportów motorowych.
    W trakcie turnieju zawodnicy rozwiązywali: testy z przepisów ruchu drogowego, z znajomości rozwiązywania konkretnych sytuacji na skrzyżowaniu oraz testy z historii motoryzacji. Ponadto musieli wykazać się umiejętnością udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W dalszej części na zawodników czekały kolejne zadania. Młodzi uczestnicy musieli wykryć usterki w skuterze, motocyklu oraz samochodzie osobowym. Ważnym etapem finału turnieju była sprawnościowo-szybkościowa jazda skuterem oraz samochodem osobowym. Zmagania młodych uczestników trwały kilka godzin. Rywalizacja okazała się bardzo zacięta i wyrównana.
    Najlepszą drużyną XXI Wojewódzkiego Finału Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego okazał się Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu, który w dniach: 6-7.06.2017 r. weźmie udział w Ogólnopolskim Finale Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego, który odbędzie się w Poznaniu. XXI Wojewódzki Finał Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego zakończył się pokazem jazdy kierowców rajdowych – Kamila i Grzegorza Kawalec oraz pięknie odśpiewaną arią operową przez Grzegorza Kawalec. Uczestnicy Turnieju współzawodniczyli zarówno indywidualnie jak i drużynowo (po 3 osoby z każdej szkoły) w następujących kategoriach: test z przepisów ruchu drogowego, test - skrzyżowania test z historii motoryzacji, obsługa motoroweru, pierwsza pomoc przedmedyczna, jazda samochodem – test Stewarda obsługa pojazdu (samochód, skuter,motocykl)

Klasyfikacja drużynowa przedstawia się następująco:

    Zespół Szkół Rolnicze centrum Kształcenia ustawicznego w Żarnowcu
    Zespół Szkół Samochodowych w Gliwicach
    Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu
    Zespół szkół Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie
    Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim
    Zespół Szkół Mechaniczno-Samochodowych w Zabrzu
    Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie
    Centrum Kształcenia zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie >
    II Liceum Ogólnokształcące w Jaworznie
    Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w Tarnowskich Górach

Wszystkie startujące drużyny oraz laureaci poszczególnych konkurencji, otrzymali dyplomy, puchary oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów. 

Wycieczka do Kielc                                                                 red. S. Mazurek

                    
     W dniu 17.03.2017 r. (piątek) uczniowie klas I-III uczestniczyli w wycieczce do Kielc, której celem było zwiedzanie Targów Techniki Rolniczej Agrotech, na stałe wpisanych w kalendarz imprez rolniczych. Wycieczka cieszyła się dużym zainteresowaniem, a udział w niej trzydziestu ośmiu uczniów, potwierdza jak dużą rolę spełnia rolnictwo w naszym środowisku. Firmy, które prezentowały się na targach zajmowały obszar nie tylko wewnątrz hal, ale także na zewnątrz, co pokazuje jak bogata jest ich oferta. Każdy uczestnik mógł znaleźć coś dla siebie i porozmawiać z przedstawicielami firm, miał możliwość zasięgnąć rozmaitych informacji oraz otrzymać materiały promocyjne. Pogoda nam dopisała, a więc podróż była udana, ponadto uczniów nie opuszczał dobry humor. Podziękowanie dla młodzieży za kulturalne i odpowiedzialne zachowanie oraz dla przewoźnika, z którym bezpiecznie i punktualnie odbyliśmy tą podróż.                

Szkolenie rolnicze                                                                   red. W. Bieniek

                    
     W dniu 06.03.2017 r. odbyło się w naszej szkole szkolenie, które przeprowadził z ramienia Śląskiej Izby Rolniczej Pan Prezes Roman Włodarz. Tematem spotkania były dwa zagadnienia:
1. Produkcja, przetwarzanie oraz sprzedaż żywności prowadzonej przez rolnika.
2. Problematyka dotycząca szkód łowieckich w rolnictwie.
    Uczestnikami szkolenia byli uczniowie klas III i IV naszego Zespołu Szkół, którzy z uwagą i zainteresowaniem wysłuchali całej prezentacji.

Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"                       red. K. Grela

                    
     Zgodnie z tradycją, 1 marca uczciliśmy uroczystym apelem pamięć żołnierzy podziemia antykomunistycznego. Spotkanie na hali sportowej rozpoczęło się hymnem Polski, po czym przypomniana została idea walki Żołnierzy Wyklętych oraz ich odbiór w czasach zniewolenia komunistycznego jak i w III RP. W kolejnej części obejrzeliśmy film prezentujący "niezłomnych" na tle najważniejszych ideałów, jakimi kierowali się w walce o wolną Polskę. Zwieńczeniem apelu był teledysk upamiętniających bohaterów walki z komunizmem.  1 marca kolejny raz stał się przyczynkiem do refleksji nad wolnością, miłością do ojczyzny oraz sensem walki o podstawowe wartości, wyrażające się dewizą: Bóg, Honor, Ojczyzna.

Wyróżnienie dla krwiodawców                                              red. J. Witkowska

                    
    Młodzież naszej szkoły chętnie oddaje krew w organizowanych akcjach krwiodawstwa. Ostatnio taką możliwość mieli dnia 18 października 2016 r. Szczególne podziękowania należą się uczniom, którzy pierwszy raz zdecydowali się oddać krew. W dniu 28.02.2017 r. w Starostwie Powiatowym w Zawierciu odbyło się uroczyste spotkanie, na którym otrzymali wyróżnienia. Wszystkim honorowym krwiodawcom składamy wyrazy podziękowania za Waszą postawę oraz wkład w ochronę największej wartości jaką jest ludzkie życie. Kolejna akcja odbędzie się 03.04.2017 r. Zapraszamy.

Policyjny tor przeszkód                                                             red. E. Stojek

                    
    27 lutego 2017 r. młodzież ZSRCKU po raz kolejny gościła na  Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, gdzie odbyły się zawody o Puchar Rektora AWF. Był to policyjny tor przeszkód, w którym zawodnicy mogli sprawdzić czy wynik czasowy z tego toru umożliwi im przyjęcie do służb mundurowych. Naszą szkołę reprezentowali Magda Dziechciarz, Oliwia Zasada, Michał Hebdowski, Paweł Kowalski, Karol Sacharz, Magda Sikora, Martyna Nocoń, Aleksander Ligenza, Dominik Nocoń, Kamil Bijak, Mateusz Czech, Sylwia Piszczek, Mariusz Kozioł, Sebastian Bogusz. Najlepszy czas na zawodach 1:01. Najlepszy czas naszej szkoły uzyskali Michał Hebdowski-1:08, Paweł Kowalski 1:08, Aleksander Ligenza 1:10, Kamil Bijak 1:11, Magda Sikora 1:24.

Akademia Fizyki UJ                                                                  red. R. Florek

                    
    Dnia 16 lutego 2017 roku młodzież z klasy 1 TA uczestniczyła w XIII Sesji naukowej dla uczniów w ramach Akademii Fizyki organizowanej przez Instytut Fizyki UJ. Pierwszym wykładem dr hab. Paweł Góra był temat-„ Prawdopodobieństwo w fizyce” gdzie młodzież zapoznała się z „demonem Laplace'a”. Następnie pan dr Piotr Warchoł – wytłumaczył nam Układy złożone z punktu widzenia fizyka. Po krótkiej przerwie pan dr hab. Andrzej Wereszczyński interesującym wykładem - Od kanału Edynburskiego do LHC zapoznał nas z Wielkim Zderzaczem Hadronów oraz odpowiedział na ciekawe pytanie czy może powstać czarna dziura w LHC. Niestety z powodu braku czasu nie udało na się wysłuchać wykładu pana dr Jan K. Argasiński - Empatyczne maszyny, gniewne awatary. O komputerach i emocjach. Po wyczerpujących wykładach młodzież zregenerowała siły w MacDonaldzie i z nowymi wiadomościami wrócili do szkoły.

Studniówka 2017                                                                      red. M. Szwej

                
    Tradycyjnie na „sto dni przed egzaminem dojrzałości” uczniowie klasy czwartych ZS RCKU bawili się na Studniówce, którą zorganizowali w GOK w Żarnowcu. Bal rozpoczął się punktualnie o godzinie 19.00 przemówieniem rodziców i maturzystów, którzy serdecznie powitali wszystkich przybyłych gości oraz skierowali podziękowania w stronę dyrekcji i nauczycieli. Miłym akcentem było uświetnienie imprezy dzięki obecności starosty zawierciańskiego Pana Krzysztofa Wrony, który wygłosił płomienne przemówienie skierowane do uczestników zabawy studniówkowej. Wprowadzeni w uroczysty nastrój uczniowie zgodnie ze słowami wypowiedzianymi przez dyrektora szkoły:  „Poloneza czas zacząć”,  ruszyli w takt pięknej melodii. Uczniowie zaprezentowali się w tym tańcu narodowym bardzo pięknie i dostojnie o czym świadczyły owacje na stojąco. Nie zabrakło też walca, w wykonaniu uczniów wraz z nauczycielami. Po części oficjalnej rozpoczęła się prawdziwa zabawa, która trwała do białego rana!

Zespół Szkół R.C.K.U. szkołą resortową prowadzoną przez             Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi                                             red. A. Czech

             
    Z dniem 01.01.2017 roku z mocy porozumienia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z Powiatem Zawierciańskim szkoła nasza dołączyła do 45 innych zespołów szkół rolniczych prowadzonych i nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa.  Szkoła będzie mogła kształcić w wielu branżowych zawodach określonych rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 7, z późn. zm.)do których należą:

cukiernik,   kucharz,   mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych,   ogrodnik,   piekarz, pszczelarz, wędliniarz, a także: technik agrobiznesu, technik architektury krajobrazu, technik hodowca koni, technik inżynierii środowiska i melioracji, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki,  technik ogrodnik,  technik przetwórstwa mleczarskiego,  technik pszczelarz, technik rolnik, technik technologii żywności, technik turystyki wiejskiej, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych.   
    Młodzież będzie mogła więc zdobywać wiedzę i umiejętności, które mogą być wykorzystywane nie tylko we własnych gospodarstwach rolnych, ale też w przemyśle rolno- spożywczym, usługach i administracji państwowej.  Plan zakłada również odejście od kształcenia mechanizatorów rolnictwa na rzecz kształcenia agrotroników, czyli dobrego przygotowywania młodzieży pod względem wiedzy informatycznej stosowanej w systemach elektronicznych maszyn i urządzeń rolniczych.                                                                                                                         Porozumienie daje również ogromną szansę na doposażenie i powiększenie bazy dydaktycznej poprzez współpracę z profesjonalnymi partnerami- instytucjami i spółkami nadzorowanymi przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Taki rodzaj kształcenia wychodzi naprzeciw oczekiwaniom młodych ludzi zainteresowanych zawodami związanymi z rolnictwem.

Apel Bożonarodzeniowy                                                       red. M. Kwarciak

                
    Dnia 20 grudnia 2016 rozśpiewani uczniowie naszej szkoły przygotowali Apel Bożonarodzeniowy, na którym przypomnieli istotę Świąt Bożego Narodzenia, odczytali słowa Pisma Świętego oraz zaprezentowali swoje wspaniałe umiejętności wokalne. Z tej okazji Pan Dyrektor Wojciech Bieniek oraz ksiądz Jacek Klanowski złożyli wszystkim życzenia : Zdrowych, radosnych, pogodnych Świąt Bożego Narodzenia i samych sukcesów w Nowym Roku. Po apelu wszyscy uczniowie i nauczyciele przełamali się opłatkiem.

Wycieczka do Tarnowskich Gór i Piekar Śląskich               red. E. Śrubarczyk

       

    13 grudnia uczniowie klasy III TA wraz z opiekunami byli na jednodniowej wycieczce krajoznawczo - poznawczej w Tarnowskich Górach i Piekarach Śląskich. Pierwszym punktem wycieczki była Zabytkowa Kopalnia Srebra,  unikalny zabytek górnictwa kruszcowego w Europie. Na powierzchni uczniowie zwiedzili Skansen Maszyn Parowych oraz Muzeum Górnicze ,a następnie jako pierwsza grupa w historii kopalni w górniczych kaskach krętymi schodami zeszliśmy (awaria windy)  44 m w głąb kopalni, gdzie pieszo pokonaliśmy trasę 1700 m, w tym 270-metrowy odcinek łodziami. Trasę stanowi ciąg korytarzowy i komorowy pomiędzy skrajnymi szybami: "Anioł", "Szczęść Boże" i "Żmija". Pod ziemią zainstalowane jest elektryczne oświetlenie, a temperatura panująca to około 10 st.C. Nasz przewodnik z ciekawością opowiadał i przybliżał nam życie górników, więc łatwo było sobie wyobrazić, jakie warunki panowały podczas ciężkiej pracy „ na dole' i jak trudno było urobek wynieś na powierzchnię .Przekonaliśmy się o tym częściowo pnąc się schodami 44m w górę.
 Następnym punktem wycieczki było muzeum i Sanktuarium w Piekarach. Muzeum powstało w 2009 roku. W ramach ekspozycji prezentowana jest historia obrazu Matki Boskiej Piekarskiej i jego 350-letniego kultu. Sanktuarium w Piekarach jest jednym z najważniejszych miejsc pielgrzymkowych w Polsce. Papież Jan Paweł II nadał Pani Piekarskiej tytuł: "Matka Sprawiedliwości i Miłości Społecznej". Cała wycieczka była bardzo udana. Dostarczyła nam wielu informacji i niezapomnianych wrażeń.

Mikołajkowy turniej futsalu                                                    red. J. Witkowska

                  
    W dniu 6 grudnia odbył się turniej Mikołajkowy w piłkę nożną. W turnieju wzięły udział drużyny z poszczególnych klas. Rozgrywki odbywały się systemem pucharowym. Najlepszą drużyną okazała się reprezentacja klasy II TMR, która w finale pokonała klasę III TMR/TR. Na zakończenie turnieju zwycięska drużyna rozegrała mecz z drużyną nauczycieli, w którym lepsi okazali się belfrowie...może dlatego, że ich bramki bronił MIKOŁAJ.

Warsztaty ekologiczne                                                         red. E. Śrubarczyk

        
    W listopadzie bieżącego roku uczniowie klasy III TA, IV TR oraz klas pierwszych wraz z opiekunami uczestniczyli w warsztatów edukacyjnych Projektu LIFE+ w Ośrodku Edukacyjno -Naukowym ZPKWŚ w Smoleniu pt. ,,Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd". Warsztaty rozpoczęły się wykładem połączonym z prezentacją multimedialną na temat muraw kserotermicznych  i ich znaczenia w utrzymaniu i zwiększaniu bioróżnorodności .Uczestnicy poznali korzyści ekologiczne, ekonomiczne i społeczne z wolnego wypasu owiec. Następnym etapem warsztatów były zajęcia terenowe podczas których młodzież poznała charakterystyczne cechy krajobrazu jurajskiego,  gatunki roślin i zwierząt występujących na tym terenie oraz formy ochrony przyrody. Chociaż pogoda nie rozpieszczała uczestników, półtoragodzinny spacer był udaną  wyprawą i pozwolił na poznanie uroków Jury. Po zajęciach terenowych uczestnicy mogli rozgrzać się ciepłym posiłkiem.

Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia                          red. J. Witkowska

             
    18 listopada odbył się  etap szkolny Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia organizowanej przez Polski Czerwony. Do etapu rejonowego  zakwalifikowała się Sylwia Piszczek ucz. klasy III Technikum Agrobiznesu. Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia to ogólnopolski konkurs dla tych, którzy wiedzą, jak zdrowo i aktywnie żyć. Uczestnicy Olimpiady muszą wykazać się wiedzą dotyczącą zdrowego odżywiania, przeciwdziałania uzależnieniom, ekologii oraz znajomością zasad udzielania pierwszej pomocy.

"Pętla zdarzeń"                                                                    red. J. Witkowska

             
    Dnia 14 listopada 2016r. uczniowie naszej szkoły mieli okazję obejrzeć przedstawienie profilaktyczne „Pętla zdarzeń” przygotowane przez Impresariat Artystyczny „Inspiracja” z Krakowa. Spektakl porusza problematykę agresji i przemocy fizycznej, ale także często występującej, a trudnej do wychwycenia przemocy psychicznej.

"Czerwonokrzyska Gwiazdka"                                             red. J. Witkowska

                  
    W listopadzie jak co roku przed świętami zebraliśmy w szkole żywność (w tym roku były to słodycze) w ramach akcji "Czerwonokrzyska Gwiazdka". Przygotowane paczki trafiły do Polskiego Czerwonego Krzyża – Oddział Rejonowy w Zawierciu.

    Nasza społeczność szkolna również i w tym roku nie zawiodła. Dziękujemy!!

Stypendyskta Prezesa Rady Ministrów                                  red. W. Bieniek

            Miło nam poinformować, że do  grona stypendystów Prezesa Rady Ministrów w tym roku dołączyła  Alicja Kubara, uczennica klasy III  Technikum Agrobiznesu.  W poprzednim roku szkolnym uzyskała promocję z wyróżnieniem, z najwyższą średnią ocen w szkole, oraz wyróżniającą się postawą i sukcesami w wielu dziedzinach.

Serdecznie gratulujemy
nauczyciele i uczniowie
Zespołu Szkół RCKU w Żarnowcu

Teraz i jutro naszej szkoły                                                          red. J. Talik

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu mimo przygotowań do czekających nas zmian, pracuje na bieżąco wykonując zadania oświatowe i wychowawcze. Tradycyjnie już realizuje wiele poczynań daleko wykraczających poza statutowe obowiązki.
        Uczniowie wzięli udział w wycieczkach do Tarnowskich Gór(sztolnia czarnego pstrąga) oraz zwiedzali Góry Świętokrzyskie. Poszczególne klasy cyklicznie jeżdżą na Smoleń, gdzie odbywają się również zajęcia i szkolenia z pracownikami ośrodka. Przynosi to podwójne korzyści, bowiem lekcje poglądowe najbardziej zapadają w pamięci.
         Współpraca z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Społecznych przybrała sformalizowane, jakże atrakcyjne i oczekiwane, nowatorskie formy. Uczniowie mieli empiryczną „lekcję z Z.U.S.”, tak przydatną klasom agrobiznesu.
          21 października odbył się na naszym terenie konkurs „Praktyka i bezpieczeństwo w rolnictwie”. Patronem głównym był Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nasza drużyna zdobyła w nim czołowe miejsca. Nagrody były atrakcyjne, może dlatego konkurs ten przyciąga coraz więcej uczestników. Dodatkową nagrodą dla uczniów naszej szkoły była ufundowana przez Radę Rodziców wycieczka samolotowa do włoskiego Bergamo.
        14 listopada klasy pierwsze miały swoje ślubowanie. Wspaniała oprawa artystyczna, goście, rodzice i podniosła atmosfera spowodowały, że to święto zostanie na długo zapamiętane.
         Nasza szkoła od lat nawiązuje kontakty i współpracę z rówieśnikami w całej Europie. W tym roku szkolnym gościliśmy młodzież z Francji i Norwegii. To jeden z naszych, środowiskowych przyczynków do prawdziwej integracji europejskiej.
       Od 1 stycznia 2017 roku zmienia się nasz organ prowadzący. Dotychczas było nim Starostwo Powiatowe w Zawierciu. Od Nowego Roku obowiązki te przejmie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Oczekiwania są duże, nadzieje też. W związku z tymi zmianami początkiem stycznia gościć będziemy wysokiego szczebla przedstawiciela MRiRW.

Wycieczka w Góry Świętokrzyskie                                  red. I. Kłysińska-Łysek


    15 listopada 2016 r. uczniowie klasy III TRM wraz z opiekunami byli na wycieczce przedmiotowej w Górach Świętokrzyskich. Zwiedzali Jaskinię „Raj”, jedną z najbardziej znanych atrakcji turystycznych i jedną z najpiękniejszych jaskiń krasowych naszego kraju. Chociaż jaskinia jest niewielka, zachwyca bogatą i dobrze zachowaną szatą naciekową. Występują w niej skupiska stalaktytów o unikatowym na skalę światową zagęszczeniu. Przemierzając 180-metrową trasę turystyczną, uczniowie obejrzeli wystawę muzealną wprowadzającą w tematykę krasu, następnie przez sztuczną sztolnię zabezpieczającą mikroklimat jaskini, przeszli do Komory Wstępnej, później Komory Złomisk, Sali Kolumnowej, Sali Stalaktytowej oraz Sali Wysokiej. Po zwiedzeniu jaskini udali się na seans filmowy do Kielc - stolicy województwa świętokrzyskiego.

Projekt lekcje z ZUS                                                                  red. I. Bartos

  
    Uczniowie naszej szkoły mieli okazję uczestniczenia w kolejnym ciekawym przedsięwzięciu. „Lekcje z ZUS” to projekt  budowy świadomości młodego pokolenia Polaków, w tak ważnym aspekcie ich przyszłego życia, jakim są ubezpieczenia społeczne.  Projekt objęty jest honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
    Uczniowie wyposażeni w specjalne materiały dydaktyczne poznawali krok po kroku historię i istotę ubezpieczeń społecznych, rodzaje oraz konstrukcję ubezpieczeń , a także specyfikę świadczeń wypłacanych przez ZUS. Poznali także platformę e-ZUS dla przedsiębiorców - praktyczne narzędzie dla osób podejmujących własną działalność. W każdym momencie mogli  utrwalać wiedzę dzięki multimedialnym materiałom dostępnym na http://www.zus.pl/LekcjezZus/Materialy.aspx
    Nietypowe lekcje poprowadzili  nauczyciele – Iwona Bartos oraz Olga Konieczna, uprzednio przeszkoleni przez ZUS.  Ponadto uczniowie mieli okazję uczestniczenia w ciekawej prelekcji przeprowadzonej przez pracowników Inspektoratu ZUS w Zawierciu. Specjaliści  - Pani Kierownik Inspektoratu Anna Pala oraz Pani Krystyna Nowak – specjalista emerytalno-rentowy, przybliżyły uczniom omawiane zagadnienia i z pozycji praktyka w jasny sposób odpowiadały na pytania zadawane przez uczniów. O zaciekawieniu uczniów omawianymi zagadnieniami świadczy fakt, iż spora ich część zgłosiła chęć przystąpienia do Olimpiady Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych. Szkolny etap Olimpiady już 29 listopada – trzymamy kciuki za naszych uczniów!

Ślubowanie klas pierwszych oraz Święto Niepodległości         red. A. Ptak

  
     14 listopada uczniowie klas pierwszych Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar i stali się pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej.
Zgodnie z tradycją akademia miała charakter patriotyczny, uczniowie klas drugich przybliżyli historię związaną z odzyskaniem niepodległości przez Polskę. Fakty historyczne przeplatane były utworami polskich poetów oraz pieśniami patriotycznymi wykonanymi przez uczennice klasy trzeciej.

Konkurs Praktyka i Bezpieczeństwo w Rolnictwie                  red. W. Bieniek

  
     W piątek 21 października w Zespole Szkół RCKU w Żarnowcu odbył się II Okręgowy Konkurs Praktyka i Bezpieczeństwo w Rolnictwie. Patronami turnieju byli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałek Województwa Śląskiego, Starosta Zawierciański, Wójt Gminy Żarnowiec, APRA Polska Prasa Rolnicza. Wydarzenie to skierowane było do uczniów szkół rolniczych południowej Polski. Mimo niesprzyjającej aury zmagania były bardzo ciekawe i pełne emocji. Na konkurencje składały się: test z wiedzy ogólnej, podpinanie hedera do kombajnu zbożowego, cofanie przyczepą dwuosiową i jazda sprawnościowa ładowarką teleskopową. Po podliczeniu punktacji i zsumowaniu czasów okazało się, że pierwsze miejsce zdobyła drużyna z Żarnowca w składzie: Mateusz Partyka i Jakub Gałązka. Na drugim miejscu uplasowali się zawodnicy z Nakła Śląskiego a trzecie miejsce zajęli uczniowie z Sichowa Dużego. Warto zaznaczyć, że również ci sami żarnowieccy uczniowie kilka dni wcześniej znakomicie zaprezentowali się podczas XX edycji Konkursu Orki, który odbył się w Nakle Ślaskim i zdobyli odpowiednio: Jakub 1 miejsce w kategorii pługów obrotowych a Mateusz 2 miejsce w kategorii pługów zagonowych.

Wizyta młodzieży z nauczycielami z norweskiej szkoły            red. R. Florek

  
     W dniach 18, 19 października 2016 roku, gościliśmy w naszej szkole, grupę młodzieży wraz z nauczycielami ze szkoły Pasvik Folk High School z północnej Norwegii. Po krótkiej prezentacji szkół poznaliśmy ich kierunki kształcenia ( Hunting and Fishing, Husky Mushing and the Wildlife, Life Outdoors in Finnmark, Norwegian Language and Culture). Następnie młodzież dostała zadania do wspólnej pracy. Choć na początku, w celu rozwiązania quizu, wspomagali się tłumaczami z telefonów komórkowych, to już po krótkim czasie, komunikacja przebiegała bez większych problemów. Po intensywnej pracy w grupach, goście wspólnie z naszymi uczniami zwiedzali szkołę oraz stadninę koni w Udorzu. W drugim dniu wizyty, norweska młodzież odwiedziła stadninę koni w Michałowie.

Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole                           red. R. Florek

  
    W dniu 13 października uczniowie wspólnie z nauczycielami oraz pracownikami naszej szkoły, podczas uroczystej akademii, celebrowali Dzień Edukacji Narodowej. Akademię z ogromnym zaangażowaniem i entuzjazmem przygotowała i zaprezentowała młodzież klas pierwszych tj. I TA i I TMW. Krótki program artystyczny, (który oczywiście należało potraktować z przymrużeniem oka) został ciepło przyjęty i nagrodzony gromkimi brawami a pełne serdeczności życzenia płynące ze sceny wprowadziły wszystkich w miły nastrój.

Mistrzostwa Policji w biegu przełajowym                                  red. E. Stojek

  
     6 października w miejscowości Hutki -Kanki w gminie Łazy odbyły się Mistrzostwa Policji w XIII Biegu Przełajowym im. sierż Grzegorza Załogi, w którym jak co roku wystartowała młodzież ZSRCKU w Żarnowcu. Młodzież miała do pokonania trasę 3,6 km.. Bardzo dobrze pobiegli chłopcy RADEK GACEK i KAROL SACHARZ, którym zarakło ok.20s. do pierwszego miejsca. Naszą szkołę reprezentowali również Michał Hebdowski,Dawid Kubara, Mateusz Czech,Mariusz Kuczera,Dominik Nocoń,Kamil Bijak,Agnieszka Bem,Kamila Dąbrowa, Magda Dziechciarz, Patrycja Kucharska oraz Oiwia Szczerba

Konkurs Orki 2016                                                                  red. T. Pustułka

  
     W dniu dzisiejszym nasi uczniowie z ZSRCKU w Żarnowcu startowali w XX jubileuszowym Konkursie Orki w Nakle Śląskim. W konkurencji orki pługiem zagonowym Mateusz Partyka zajął II miejsce, natomiast w konkurencji orki pługiem obrotowym Jakub Gałązka zajął I miejsce. JEDNYM SŁOWEM WYKOSILIŚMY KONKURENCJE!!! BRAWO DLA CHŁOPAKÓW!!!!!!!!!!!!


 


Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu
ul. Krakowska 25, 42-439 Żarnowiec, tel.: 32 644 90 80, fax: (032)6473400, e-mail: zsr.zarnowiec@poczta.fm

Copyright by KRYSTIAN GRELA - wszelkie prawa zastrzeżone.

banner